Johan Drejer Sørensen
* født d. 3/2 1876 i Vor Frue sogn, København 
† død d. 5/5 1916
søn af Jørgen Sørensen * født i 1844 i Hedensted  og Karoline Martine Madsen * født ca. 1854.
 gift d. 15/5 1896 i Daugård kirke med
Sophie Kristine Hedevig Jensen

* født d. 8/3 1874 på Nebsager Mark
† død d. 15/11 1942
datter af Jens Jensen * født d. 18/3 1834 og Grete Jensen * født ca. 1841 af Nebsager mark
Børn:
Katrine Sørensen * d. 6/6 1896, †,
Margrethe Sørensen * født d. 19/9 1897, †
Martine Sørensen * født d. 18/10 1899, †
Hedevig Sørensen * født d. 1/9 1901, †,
Jens Sørensen * født d. 13/7 1903, †
Anna Sørensen * født d. 24/2 1905, †
Elna Sørensen * født d. 23/5 1907, †
Agnes Sørensen * født d. 29/10 1908, †
Valborg Jeanette Drejer Sørensen (gift Gæbe) * født d. 21/3 1910, † død d. 28/2 1995 (indgår i vores slægt)
Marie Sørensen * født d. 6/12 1911, †,
Søren Sørensen * født d. 2/8 1913, †


 

Familie boede i Assendrup Mark (Tirsbækvej 46) Johan Drejer Sørensen døde d. 5/5 1916 da han blev kørt ned af toget da han gik hjem på skinderne fra sit arbejdehos Hess i Vejle til sit hjem i Assendrup. Da han var næsten døv hørte han ikke toget, det var om natten. Han blev samlet op i en zinkbalje og blev bragt hjem. De var meget fattige derfor måtte han gå til og fra arbejde hver dag. Han var oprindelig udlært Skomager. Johan´s forældre boede i København hans far Jørgen Sørensen født i Hedensted, Han havde en broder som hed Niels Drejer Sørensen og han var Kreaturhandler og ejede Drejergården som lå ved Daugård Strand den hedder idag Enggård. Johan´s moder Karoline døde i barselsseng da hun fødte Johan. Da Moderen døde kom Johan i pleje hos sin farbror Niels Drejer Sørensen som boede på Drejergården ved Daugård strand. Der var Sophie Kirstine Hedevig Jensen ansat. Da hun blev gravid ville Johan ikke gifte sig med hende han ville hellere til Amerika, da han muligvis havde en broder derover men Niels Drejer Sørensen protesterede og tog Johan med over i Laden og gav ham et lag tæsk. Johan kom da på andre tanker og giftede sig med Sophie d. 15/5 1896 og Katrine blev født d. 6/6 1896.På dette tidspunkt drev Johan og en som hed Kjær Møller fra Assendrup, Kreatur til Tyskland.

Sophie Kristine Hedevig Jensen var datter af Jens Jensen * født d.18/3 1834 og Grete Jensen * født ca 1841 af Nebsager Merk, Grete var 33 gammel da Sophie blev født. Sophie var enebarn
Sophie og Johan´s ægteskab har sikkert ikke været særlig lykkelig, de var jo tvunget til ægteskab. Sophie´s Far Jens boede hos dem og hun og Fadderen holdt sammen. Jens fik en god pension fra sin tid ved Militæret og så længe han levede var deres økonomi rimelig, men efter hans død i ca 1908 gik det ned af bakken for Johan og Sophie.
Fødselsadressen: Tirsbækvej 46 er der endnu, men huset er desvære revet ned, men gården hvor Johan Drejer Sørensen var Fodermester samtidig med at han arbejdede på Hess fabrikker i Vejle ligger der endnu.
De måtte havde været meget fattige da alle børn vist havde været ude i pleje. Agnes var i pleje hos en som hed Bjerregård i Assendrup, måske var Valborg og Søren i pleje sammen sted (det vides ikke med sikkerhed), Elna kom i pleje da hun var ca. 7 år altså 2 år før hendes far døde.. Elna stak af fra der hvor hun var i pleje og tog hjem til hendes mor Sophie som efter Johans død flyttede til Vejle og arbejdede på Spinderriet på Havnegade i Vejle og hvor næsten alle søskende kom til at arbejde også Valborg til hun traf Peter Gæbe.
Sophie døde d. 15/11 1942 da boede hun i et lille hus som lå på Sjællandsgade ned til Sønderåen. Der hvor HT Defta lå.

Boet efter enkefru Sofie Kristine Hedevig Sørensen f. Jensen, Sjællandsgade 18 Vejle der døde d. 16/11 1942, afdødes ægtefælle Fodermester Johan Drejer Sørensen døde i Engom sogn d. 5/5 1916 og Boet sluttes med Vedtegningen "Efterlader intet", afdøde havde ikke efterladt Testamente og arvingerne er i henhold til loven afdødes børn:
1) Fraskilt Katrine Vakker f. Sørensen, Skærup Planteskole.
2) Fru Margrethe Larsen f. Sørensen, Jyllingegade 23 København, Vanløse
3) Fru Martine Gadhede f. Sørensen, Rønnebærvej 14, København F. 
4) Fru Hedvig Andersen f. Sørensen, Bredgade 41, Brønderslev, gift med Tømmer Halvor Andersen
5) Fru Anna Pedersen f. Sørensen, Daugård by pr. Daugård st. gift med Smed Svend Pedersen
6) Inspektør Jens Drejer Sørensen, Horsekilde 20, Valby
7) Fru Elna Pedersen f. Sørensen, Kirsebærvej 19 Eskholt pr. Vejle
8) Fru Agnes Nielsen f. Sørensen, Fårupvej Jelling gift med Maler Emil Nielsen
9) Fru Valborg Gæbe f. Sørensen, Nordås, Vejle gift med Peter Gæbe (i vores slægt)
10) Fru Marie Sørensen, Kretavej 4 København S gift med Telefonarbejder Thorkild Sørensen
11) Textilarbejder Søren Johan Drejer Sørensen, Vardevej 94 Vejle
alle arvinger er myndige, arv og gæld er vedgået og proklama har været indrykket i Statstidende Nr"ne 233,234,235 for d. 8,9 og 11 januar 1943. På 1. skiftesamling i Boet d. 22/1 1943 blev det vedtaget under forudsætning af de største Kreditores tiltrædelse at overdrage en Boet tilhørende Køberet til ejendommen Matr. nr. 71v og 71ai af Vejle Købstads Enge til afdødes søn: Textilarbejder Søren Johan Drejer Sørensen, Vardevej 94 Vejle, for en Købesum af 2940 kr der berigtiger ved at han overtager Retsgælden ifølge Købekontakten 2440 kr. og betaler kontant til Boet 500 kr Vejle Byrets Socialvalg er den eneste der har anmeldt fordring i Boet og udvalget har tiltrådt overdragelsen ved skrivelse af 15-5 1943 og har ligeledes godkendt at et afdødes tilhørende Træhus med indbo og redskaber og lignede overdrages til samme for Voderingssummen kr. 576.

Her efter var Boet opgjordt og der var ydeligere skrevet for Indtægter og Udgifter (dette er ikke medtaget men findes i vores papirer)