Mine Oldeforældre på Katrines side 
Katrines´Far:

 

Chresten Nielsen Pedersen, Stilling: Kirkehusmand, Gårdejer. 
søn af Laust Pedersen og Mette Marie Pedersen f. Christensdatter

* født d. 12-7 1884 i Vong, Nykirke Sogn, Ribe Amt, døbt d. 18-10 1884, konfirmeret d. 9-4 1899 i V. Nykirke.
† d. 14-6 1930 af lungebetændelse.

∞ gift 1 gang med Hansine Petrine f. Asmussen d. 31-10 1906 i Skt Katharine Kirke i Ribe
,
 Katrines mor  kaldet "SIGNE"
* født d. 9-1 1886 i Muspyt, Hellevad Sogn, Åbenrå Amt, døbt d. 19-1 1886, konfirmeret d. 8-4 1900 i Branderup Kirke.
† død d. 18-11 1908 på Skt. Joseph hospital i Esbjerg død af Blindtarmsbetændelse ( noteret i Kirkebogen for Grimstrup Sogn),
Begravet på Branderup kirkegård
datter af Jørgen Asmussen og Bine Cathrine Asmussen f. Holm


∞ gift 2 gang d. 27/11 1917 i Arrild kirke. med Gunder Helene f.Søllingvraa Kaldet : Helene 
Helenes Mor: Petrine (?) Kirstine (?) f. Gaarde og hendes Far: Frederik Søllingvraa, i Bovlund.
Helene blev * født d. 15-7 1890 i Bovlund, døbt d. 1-9 1890, konfirmeret d. 27-3 i Agerskov. † d. 15-10 1966 i Branderup.


Chresten Nielsen Pedersen kom oprindelig fra Nykirke sogne ved Bramming. Christen blev født i 1884 dvs. 20 år efter at Sønderjylland var blevet Tysk. hans forældre var Mette Marie og Laust Pedersen. Chresten mødte en ung pige fra Branderup Hansine vi kan kun gætte på at han måske tjente på en gård i nærheden d. 31/10 1906 blev de gift i Sct. Catharine Kirke i Ribe.
Chresten og Hansine kunne ikke bosætte sig i Sønderjylland fordi Chresten var dansker, Sønderjylland var under Tyskland dengang.             Kort tid efter at Katrine var født, fik forældrene bud om at de skulle være Tyske statsborgere eller forlade landet.
De pakkede deres sager og rejste til Årre ved Varde egnen der er nabosogn til hans fødesogn. Christen var daglejer og Hansine syede for folk. Senere flyttede de til Grimstrup hvor Chresten blev Kirketjener.
Chresten og Hansine for 2 Børn:
Bine Katrine Jørgine Pedersen født d. 8/4 1907 (Min farmor) og en dødfødt søn.

Hansine dør kort tid efter sønnens død af blindtarmbetændelse.
Chresten tog til Sønderjylland igen efter Hansines død og Katrine kom til at på hos Chrestens Svigerforældre.
Chresten tog plads som karl på forskellige gårde. Han blev fodermester på Branderup Mølle hvor han mødte kokkepigen Helene, og de blev forlovet og 4 år efter blev de gift d. 27/11 1917. (Helene kom fra en mindre gård i Bovlund, hendes forældre var Petrine og Adolf Søllingvraa som fik 10 børn)
Chresten og Helene blev bestyrere hos Peter Roostgaard Evald, han var indkaldt til krigstjeneste så han kunne ikke selv passe gården. Kort før 1. Verdenskrig sluttede i 1918, købte de en ejendom lidt øst for Branderup Kådner, godt 3 km fra Branderup ud mod Geestrup. d. 1/11 overtog de gården og d. 9/11 blev deres 1. barn Laust født. D. 3/8 1920 blev Adolf født.
Til ejendommen var der 23. tdr. landjord (12½ ha.) da de flyttede dertil senere blev der købt noget til både i nærheden og et stykke eng nede ved Branderup. Da de overtog ejendommen var der en Hest, 4 Køer og nogle Grise. I løbet af årene blev bygningerne renoveret og der blev bygget en Kornlade, langsomt øgedes husholdningen, så der var 2 Heste, 7 Køer, et par Søer og en sti med fedesvin, når de var klar til slagtning, blev de slagtet på Esbjerg Svineslagteri, Grisene blev sendt med Toget fra Branderup til Skærbæk, hvor de måtte læsses om, i Sønderjylland havde man lokale smalsporede jernbaner, mens de store nord-sydgående baner var bredsporede.
Af markredskaber var der en enkelfuret Plov, en Fjederharve med 7 tænder og en Sæddækker, dvs. en harve til at dække såsæden. Kornet blev sået med hånden. Der var en Roesåmaskine og en-renser til en række ad gangen. Senere fik de en kombineret Roesåmaskine og en Roerenser til 2 rækker, den blev kaldt en avance. Der var ingen selvbinder, men en aflægger som lagde en portion høstet korn i en lille stak så det var klar til at blive bundet, den havde de sammen med en nabo. Man havde en arbejdsvogn til markarbejdet og en stadsvogn, som var en fjedervogn. Markafgrøderne var Kålroer og Turnips og Korn. Kornsorterne var Rug, Havre og Byg. Der var også marker med blandingskorn som var Havre og Byg sået sammen. En Kartoffelmark hørte også med og ved huset var der en Køkkenhave med masser af Grøntsager.
Chresten og en nabo havde sammen en stor Tærskemaskine på hjul, med den kørte Chresten et par måneder hvert efterår rundt til gårdene og tærskede korn, der var også en halmpresser til og det hele blev trukket af en benzinmotor (Det var før at gårdene fik elektricitet) Chresten havde også en Mælketur, han hentede mælk i spande hos bønderne og kørte det til Mejeriet, men i tærsketiden måtte han leje en karl til at køre mælketuren for sig.

i Stuehuset blev varmen leveret af en kakkelovn og i køkkenet var der et komfur, desuden var der i vaskerummet en gruekeddel til at koge vasketøjet i. Som brændsel brugte de hovedsagelig Tørv. I Hyrup Mose som ligger 8-10 km derfra lejede de et stykke hvor de kunne grave Tørv.
Den sidste af børneflokken på 6 blev født i 1928 og så døde Chresten ret pludselig lige efter Pinsen i 1930, han havde fået lungebetændelse og kom på Gram sygehus. Begravelsen foregik fra Branderup kirke. Rustvognen blev trukket af deres egne heste, Kusken var en fætter til Katrine.
efter Chrestens død i 1930 ,måtte Helene sælge gården og i stedet købte hun et mindre sted lige neden for kirken på vejen ned mod Branderup idag er adressen Tingvej 12. , med hjælp fra de to ældste sønner, som ellers var ude at tjene, heldigvis fik sønnerne  lov til at hjælpe deres Moder i Marken derhjemme når der var brug for det, Helene opfostrede selv de andre børn og den yngste pige Anne Kirstine kaldet Beth var jo kun 2 år da hendes Far døde, Helene var en flittig kone og klarede at være alene med børnene og gården og levede af de få grise og en ko hun havde, der blev slagtet en gris en gang imellem som de levede af . Der var dengang ingen enkepension men hun fik 45 kr om måneden fordi hun havde børn. og hun tjente også penge ved at vaske og ordne tøj for en del karle der tjente på egnen.
Hun giftede sig aldrig igen, men levede de sidste år i aftægt på gården hvor der blev lavet en aftægtsbolig til hende i enden af huset, efter at sønnen havde overtaget gården. 
Chresten
og Helene fik 6 børn ( Katrines halv søskende)

Børn med Helene:
Laust Pedersen
* Født d. 9 - 11 1918 Branderup døbt d. 24 -11 1918, † død d. 22/10 1983
Adolf Søllingvraae Pedersen
* Født d. 3- 8 1920 Dødt i hjemmet i Branderup d. 13-8 1920, † død d. 22/1 2009 i Vejen, bisat fra Rousthøje kirke d. 27/1 2009
Peder Gaarde Pedersen
* Født d. 8-6 1922 døbt i hjemmet , fremstillet i kirken d. 23-juli 1922 † d 15/12 2015 bisat d. 19/12 2015 i Agerskov kirke
Mette Marie Pedersen f. Pedersen (Misse)
* født d. 12-12 1924 i Branderup, † død d. 29/9 2009
Petrine f. Pedersen
* født d. 13-11 1926 i Branderup, Petrine blev født med grå stær og er idag blind.
Anna Kirstine Terkildsen f. Pedersen (Beth / "Bitten") 
* født d. 26-4 1928, † d.9/12 2016 begravet d. 15/12 2016 på Bække kirkegård.

Beth/Bitten boede i Bække og hun hjalp mig med slægsforskning og vi var sammen med min tante Lilly en tur i Branderup hvor Beth viste mig hvor de havde boet, vi besøgte også Beths skoleveninde de havde ikke set hinnaden i mange år og det var en vidunderlig gensyn og en dejlig tur hvor vi også besøgte Peder i Agerskov, selvom jeg aldrig før havde mødt hverken Beth eller Peder så havde vi bare en god dag sammen og følte at vi altid havde kendt hinnanden så virkelig en god oplevelse at tænke tilbage på. 

 

Katrines Mor "Signe"                                                                                Katrines Far

katrines morkatrines far

 

Katrine og hendes Mor "Signe"

 katrine og hendes mor


 Christen og Helene og deres 6 børn:
katrines Far og stedmoder  hends 6 halvsskende