Svend Hansen 
*Født Før 1590, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død: 1637, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞ gift med Anne Nielsdatter
Søn af Hans Pedersen og ??
Stilling: Fæster

Anne Nielsdatter
*født omkring ?
†død efter 1655 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift med Svend Hansen
Datter af Niels Jepsen i Briksbøl ???? og ????? (men det vides ikke med sikkerhed)  
Børn:
Anne Svendsdatter
*Født: Omkr 1618, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt
† død d. ?
∞ gift med Anders Lassen
(Han var søn af Las Hansen og Appelone Laskone og blev født før 1618 i Forumlund, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt og døde efter 1675 i Forumlund, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt.)
deres børn:
Svend Andersen
*Født Før 1640, Forumlund, Bryndum sogn, Skast herred. Ribe amt
†Død: Efter 1713, Forumlund, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt
∞gift omkring 1665 med Enne Thøstesdatter
Niels Andersen
*Født: Omkring 1645, Forumlund, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt, †Død Efter 1666   

Hans Svendsen
*Født: Omkring 1618, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†død efter 1666
∞ gift i 1652 med Else Christensdatter
(hun var datter af Christen Olufsen og Marin Christenskone, og blev født før 1618 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt og døde i 1665 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt)
deres børn:
Mads Hansen

*Født: Omkring 1653, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt, †Død: Efter 1675
Anne Hansdatter
*Født: Omkring 1655, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt, †Død: Efter 1675
Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Hans Svendsen overtog Mads Thomsens fæstegård, men var ved konens død dybt forgældet. Indgår gældssanering 1657 (tb 1657 f 30b).
Hans børn nævnes ved afkald 22/6 1675 efter Appelone Christensdatter i Fourfeldt. De to børns værge var Christen Svendsen i Bryndum.
Sammen med Søren Jensen på samme gård havde han et stykke eng i Janderup (se VH TB 1668 f 140). Solgt 1660.  

Christen Svendsen
*Født omkring 1618, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død Efter 1701, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt
∞gift omkring 1654 med Ingeborg Nielsdatter
(hun var datter af Niels Pedersen og Mette Hansdatter og blev født i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt og døde før 1665 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt.)
∞gift 2. gang med Mette Hansdatter
(hun var datter af Hans Hansen og Appelone Hansdatter og blev født omkring 1650 i Raunsbjerg, Guldager sogn, Skast herred i Ribe amt og døde efter 1696 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt.)
Stilling Gårdfæster i Ribe Hospitals gård i 1664 og i 1688 i Bryndum
Børn med Ingeborg:
ingen
Børn med Mette Hansdatter:
Svend Christensen
*Født omkring 1671, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død i januar 1732, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt begravet: 6-1-1732, Bryndum sogn, (61 år)
∞ gift1. gang med Anne Joensdatter
∞gift 2. gang omkring 1722 med NN NN
∞gift3. gang omkring 1723 med Karen Nielsdatter
stilling: overtog fæstet efter faderen i 1701
Anne Christensdatter
*Født: Omkring 1674
†Død i maj 1746, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt, begravet: 27-5-1746 (72 år)       

Note om Ingeborg fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
at Ingeborg var gift med Christen Svendsen fremgår af TB 7. feb. 1654, hvor Christen Svendsen på hendes vegne tilstod at have modtaget hendes arv efter forældrene af hendes værger Christen Pedersen i Guldager og Niels Hansen i Lille Ølluf. desuden fremgår det af TB 1654 f 78 i forbindelse med afdøde Børge Hansens lejermålsbøde.
Her hæftede hans arvinger åbenbart for bøden - ifølge sagen var disse arvinger Niels Hansen i Lille Ølluf,
Søren Pedersen i Bryndum (gift med Børge Hansens søsterdatter), Christen Pedersen i Kravnsø (gift med Børge Hansens søsterdatter) samt Christen Svendsen (gift med Børge Hansens søsterdatter Ingeborg Nielsdatter).
Christen Svendsen og Ingeborg Nielsdatter fik ingen børn. Det fremgår af TB 10/1 1665 i forbindelse med et afkald på noget familie på hendes fars vegne. Afkaldet blev givet af hendes søskende, men ikke af hende selv eller hendes børn (og de skulle være arvinger, hvis Ingeborg var død, og hun havde børn).            

 

Søren Svendsen
*Født: Omkring 1622, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død: Efter 1700, Fourfeld, Guldager sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift 1.gang omkring 1653 med Appelone Christensdatter
(hun var datter af Christen Olufsen og Marin Christenskone, og blev født før 1615 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt og døde omkring 1675 i Fourfeld, Guldager sogn, Skast herred, Ribe amt. Hun havde været gift før med Thøge Adsersen og han dør i 1653)
∞gift 2. gang omkring 1675 med NN NN (datter af ??)
Stilling: Gårdfæster i Fourfeld, Guldager sogn med Hardkorn på 4.4.3.2
Børn:
?
Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Udtaler i vidnesag 1698, at han kom til Guldager sogn ca. 1652.
At det var denne Søren Svendsen, som var Svend Hansens søn, ses af tingbog 11/7 1654, hvor Søren Svendsen af Fourfeld optræder på sin mors og brors vegne i Bryndum, det stemmer også overens med, at han stadig var i Bryndum 1653, og senere optræder han som værge for Karen Svendsdatters yngste datter i Forum (tingbog 29/11 1681). Tingbog 14/9 1700 siger, at Boile Christensen i Fourfeld var hans svoger. Det betyder i denne sammenhæng, at det var hans svigersøn    

Karen Svendsdatter
*Født Før 1630, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død: Omkring 1680, Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift omkring 1654 med Søren Jensen
(han var søn af Jens Sørensen og Dorthe Mortensdatter, og blev født i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt og døde omkring 1680 i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt) ( i vores slægt)
deres børn:
Jens Sørensen
NN Sørensdatter
Anne Sørensdatter
Giertrud Sørensdatter (dette vides ikke med sikkerhed – kun måske i vores aner)
se mere under dem

Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
At det var denne Karen Svendsdatter, som var Svend Hansens datter fremgår af tingbog 13/2 1655 (s 12b). Her bekender Christen Svendsen sin gæld til sin søster og svoger vedr. manglende arveudbetaling efter Svend Hansen.   

Maren Svendsdatter
*Født: Omkring 1630, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død: Efter 1654
∞ måske gift med Søren Nielsen Lund ????
Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Var hun gift med Søren Nielsen Lund i Bryndum (meget løs teori)

note om Bryndum
Bryndum er en af Esbjerg-egnens ældste byer. Stednavnet Bryndum kan føres tilbage til 1289, hvor det hed Brunnum, og kommer af "brun", der betyder brønd eller kilde og endelsen -um, der kommer af det tyske "heim", altså "hjem" Kirken er fra ca. 1250. Byen blev udskiftet den 14. august 1784. På det tidspunkt lå landsbyen samlet omkring landsbydammen, med en fælles brønd . I byen findes en mindesten, der blev rejst i nyere tid over kong Christian 3., der to gange besøgte byen i hhv. 1536 og 1539.
Forum Brøndum kort