PÅ KATRINES SIDE:
Niels Pedersen

*født mellem 1570- 1627 måske i Guldager
† død omkring 1647 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞ gift 1. gang med ???
∞gift 2. gang med Mette Hansdatter (i vores slægt)
Søn af Peder...................
Stilling: Gårdfæster i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt.
Niels Pedersens børn med han 1. hustru:
Hans Nielsen
*født d. ?
†død d ?
Ingeborg Nielsdatter
*født d. ?
†død d. ?
Kirsten Nielsdatter
*født d. ?
†død d ?
∞ gift med Christen Pedersen i Kraunsø

Efter hans 1. hustru død Niels blev gift med Mette Hansdatter

Mette Hansdatter
*født lille Ølluf, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
† død omkring 1647 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift med Niels Pedersen
Datter af Hans Sørensen og Ingeborg Hanskone på Lille Ølluf
Uvist om Mette Hansdatter ER Marens moder men Niels Pedersen ER hendes fader
Børn:
Maren Nielsdatter (i vores slægt)
*født mellem 1600 - 1629 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†død efter 1665 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift 1. gang omkring 1647 med Søren Pedersen ( i vores slægt)
∞ gift 2. gang i 1660 med Peder Christensen
(se mere under dem)
Ingeborg Nielsdatter
*Født mellem 1600-1623 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†død: Før 1665, i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞ gift med omkring 1654 med Christen Svendsen
ingen børn

Hans Nielsen
*født: Før 1640 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†død: Efter 1665
∞ gift med ?
Boede i Vong i 1665

Note fra om Niels Pedersen http://www.vnsa.dk/jrgensenweb/
Måske var han født i Guldager. Han havde en bror i Guldager ved navn Christen Pedersen samt en bror (Mads Pedersen) i Kokspang og en bror i Tobøl ved navn Benned Pedersen.

Havde også andre børn: Hans Nielsen, Ingeborg Nielsdatter og Kirsten Nielsdatter (gift med Christen Pedersen i Kraunsø).

Overtog halvdelen af gården 1627 efter afdøde Hans Pedersen. Overtog anden halvdel 1636 efter Hans Pedersens enke Anne.
Begivenheder i hans liv:
Niels blev gift med Mette Hansdatter, datter af Hans Sørensen og Ingeborg NN. (Mette Hansdatter blev født i Lille Ølluf, Vester Nebel Sogn og døde omkring 1647 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt.)

Note om Mette Hansdatter fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb/
Hendes brødre var Poul Hansen i Nebel, Niels Hansen i Lille Ølluf og Børge Hansen i Hygum/Nebel/Lille Ølluf.
Formodentlig var deres forældre Hans Sørensen og Ingeborg Hanskone på Lille Ølluf.
Mette blev gift med Niels Pedersen. (Niels Pedersen døde omkring 1647 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt.)

Note om Ingeborg Nielsdatter fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb/
at hun var gift med Christen Svendsen fremgåR af TB 7. feb. 1654, hvor Christen Svendsen på hendes vegne tilstod at have modtaget hendes arv efter forældrene af hendes værger Christen Pedersen i Guldager og Niels Hansen i Lille Ølluf. desuden fremgår det af TB 1654 f 78 i forbindelse med afdøde Børge Hansens lejermålsbøde. Her hæftede hans arvinger åbenbart for bøden - ifølge sagen var disse arvinger Niels Hansen i Lille Ølluf, Søren Pedersen i Bryndum (gift med Børge Hansens søsterdatter), Christen Pedersen i Kravnsø (gift med Børge Hansens søsterdatter) samt Christen Svendsen (gift med Børge Hansens søsterdatter Ingeborg Nielsdatter).
Christen Svendsen og Ingeborg Nielsdatter fik ingen børn. Det fremgår af TB 10/1 1665 i forbindelse med et afkald på noget familie på hendes fars vegne. Afkaldet blev givet af hendes søskende, men ikke af hende selv eller hendes børn (og de skulle være arvinger, hvis Ingeborg var død, og hun havde børn).
Ingeborg blev gift med Christen Svendsen, søn af Svend Hansen og Anne Nielsdatter, omkring 1654. (Christen Svendsen blev født omkring 1618 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt og døde efter 1701 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt.)

Note om Hans Nielsen fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb/
Var udenlands en tid.
Gav afkald til sine værger på arv efter sine forældre i 1662 (TB f 116b).

 

Der måtte havde været en anden ejendom på Matriklen i 1600 tallet da Mette Hansdatter er født der.
Fra Historisk Atlas: Lille Ølufvad Vester Nebel Sognearkiv Kulturregion Vadehavet
Matr 4 Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Dette ikke længere eksisterende bolsted blev grundlagt omkring år 1800 på et stykke jord, som havde tilhørt Ølufgård. Parcellen var på 1 skp 3 fdk 2 1/19 alb hartkorn.
I 1844 var ejendommen vurderet til 4 skp 2 fdk ¼ alb hartkorn. Bygningerne lå ca. 300 m. vest for ejendommen på matr. 3a. Ejendommen blev lagt ind under matr. 3a i 1865, og huset forsvandt nok i 1890'erne.

Jorden til ejendommen var en del af Rundeveir Nakke Parcellen, som var udparcelleret fra Ølufgård 1791. Denne parcel var blevet opkøbt af Niels Poulsen fra Ølluf Smedje. En del af denne blev fæstet af murermester Christen Jensen Tarp fra ca. 1800, og han opførte bygningerne. Senere købte han jordstykket af Niels Poulsens efterfølger Jes Sørensen. Christen Jensen Tarp var først gift med Anne Kirstine Jensdatter, og de havde boet i Gunderup i Årre sogn forinden. På et tidspunkt var de bosatte i Ribe. I 1813 flyttede Christen Tarp til Lifstrup og grundlagde ejendommen på matr. 9a. Han var da gift for anden gang.

I 1813 blev Lille Ølufvad overtaget af Christen Hermansen (Filter) og Anne Cathrine Jensdatter. De havde også boet i Gunderup, Årre sogn forinden. Han var tømrer. Anne Cathrine Jensdatter døde 1820. Christen Hermansen flyttede derfra 1833.
I 1833 blev ejendommen overtaget af Thomas Nielsen. Thomas Nielsen stammede fra Grimstrup og var gift med Ane Christensdatter (hans tredje kone). Han var smed og havde en lille smedje. Hans kone døde 1841.
Datteren Ane Mette Thomasdatter blev 1844 gift med Hans Mogensen fra Vong i Vr. Nykirke sogn, og de overtog ejendommen 1846. Hele familien flyttede 1849 til Grimstrup sogn.

1849 blev Lille Ølufvad overtaget af den forhenværende skipper Peder Christensen, der samme år blev gift med tjenestepigen Gunde Marie Christensdatter. De stammede fra hhv. Guldager og Hostrup sogne. Peder Christensen døde 1861, men havde allerede 1859 solgt ejendommen til Søren Hansen Jørgensen. Søren Hansen Jørgensen var født i Gjesing og var 1859 blevet gift med Ane Kirstine Michaelsen, en datter af Michael Møller Sørensen fra Foldgård.

De nye ejere videresolgte allerede ejendommen i 1865 til Poul Poulsen fra matr. 3a i Vestervad. Han lagde ejendommen ind under sin gård. Huset forsvandt dog ikke straks, da aftægtskonen Gunde Marie Christensdatter havde aftægtsret til sin død. Hun døde 1890. De sidste 10 år havde hun Niels Lauridsen og Frederikke Hansen boende som indsiddere. De havde forinden været bosatte på Avlinggård i Lifstrup og flyttede efter aftægtskonens død til Lifstrup hede.

2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991