Dette er meget uvist om Laurids og Mette er i vores aner og det er kun gætterier

Laurids Nielsen
Født: Før 1620, Guldager, Guldager sogn, Skast herred, Ribe amt.
†Død 1655, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift med Mette Hansdatter
Søn af Niels Madsen og Maren Nielskone
Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Skifte i tb 1656 f 4b.
Mette Hansdatter
*født mellem 1600 – 1620
†Død efter 1665, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift 1. gang omkring 1638 med Michel Gregersen
(han var søn af Gregers Sørensen og Gyde Gregerskone og blev født omkring 1615 i Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt og døde omkring 1640 i Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt.)
∞ gift 2. gang med Laurids Nielsen (måske i vores slægt)
∞ gift 3. gang omkring 1665 med Peder Nielsen
(han døde efter 1666 i Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt.)

Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Måske var hun fra Fanø?? Søren Hansen på Fanø var rimeligvis hendes bror (han var værge for hendes børn). Ved registreringen 1665 ser det ud til, at Søren Hansen var bosat i Solbjerg eller Sjelborg.
Registrering af boet ved hendes giftermål med Peder Nielsen indført i tb 1665 f 10. Af registreringen 1665 fremgår, at boets midler var stærkt forringede (insolvent) siden 1655. Dette skyldtes krig og plyndringer, og enken havde levet i stor armod i de 10 år siden Laurids Nielsens død.

Mettes barn med Michel Gregersen:
Gregers Michelsen
*Født omkring 1639, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
†død d.?
Stilling: Gårdfæster
Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Han stod som gårdfæster af Gregers Gregersens gård 1688. Gregers Gregersen overtog dog atter fæstet, så måske er det en fejl i 1688 matriklen. 1665 tjente han på Ølufgård. Det gjorde han også 1667
Gårdfæster vistnok Søagergård 1688: Nebel, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt.

Mettes børn med Laurids Nielsen:

Michel Lauridsen
*født Omkring 1642, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død Omkring 1666, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt i en alder af ca. 24 år 1
Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Ifølge Tinget, magten og æren" blev han gift med Jørgen Knudsens enke Maren Nielsdatter i Roust i 1689. I såfald døde han i 1725, 70 år. Alderen stemmer dog ikke overens med Laurids Nielsens børn.
Ej heller stemmer det overens med tb 1666 f 23b, som klart siger, at han var død på det tidspunkt.

Niels Lauridsen / det er meget uvist om han er i Vores aner og det er kun gætterier !!!!!
*født omkring 1643
†død 1729
∞gift 1. gang med ????? ( måske i vores aner ?????)
∞gift 2. gang med Maren Hansdatter
(se mere under dem)

Hans Lauridsen
*født omkring 1645, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
†død d. ?

Mads Lauridsen
*født omkring 1647, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
†død d. ?
Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Tjente hos Gertrud Gregersdatter i Andrup i 1677 (TB 31/7 1677).

Anders Lauridsen
* Født omkring 1650, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
† død d. ?
               Personerne er ikke identiske med vores aner:

Skærbæk 23a vester nebel sognjpg

Note fra Historisk atlas:
Matr. 23a i Skærbæk, Vester Nebel sogn Esbjerg Kommunes Biblioteker, Vester Nebel Sognearkiv, Skærbækvej 3. Matr. 23a Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune.
Gården er sandsynligvis Skærbæks ældste ejendom. Ved oprettelsen af Ølufgård 1583 blev landsbyen Skærbæk måske samtidig nedlagt. Et jordløs hus blev tilbage.
Det jordløse hus var "forgængeren" for nærværende ejendom. I løbet af 1700-tallet fik husfæsteren ret til at fæste hovedparten af Skærbæk mark fra Ølufgård. Gården hørte under Ølufgård frem til o. 1797, hvor gården blev frasolgt til fæsteren med 2 tdr. 4 skp hartkorn. Efter diverse frasalg var gården i 1844 vurderet til 5 skp. 3 fdk og ½ alb hartkorn.
Før 1635 var et bol i Skærbæk fæstet af Søren Nielsen og hustru Boeld. Dette bol blev 1635 overtaget af Peder Nielsen, som blev benævnt Søren Nielsens svoger (svoger kunne i dette tilfælde betyde svigersøn). 1638 blev fæstet overtaget af Michel Gregersen fra Nebel. Han var gift med Mette Hansdatter. Michel Gregersen døde omkr 1640, og enken blev herefter gift med Laurids Nielsen fra Guldager. Han døde 1654 i Skærbæk.
I 1664 betegnedes Skærbæk som et jordløst hus, der var fæstet af 2 ugedagsbønder, Hans Christensen og enken Mette Hansdatter. Mette Hansdatter var Laurids Nielsens enke, og deres søn Niels Lauridsen fæstede senere et bol i Skærbæk. Fra senest 1686 var nærværende ejendom fæstet af Christen Hansen Skierebek, som nok var en søn af Hans Christensen (Hans Christensen var født i Skærbæk). Christen Hansen var gift med Margrethe Nielsdatter, der var en datter af Niels Lauridsen i Skærbæk. Fra ca. 1720 var gården fæstet af Niels Zachariasen. Niels Zachariasen var søn af Zacharias Møller fra Roust Mølle (som var født på Spangsberg Mølle). Han var først gift med Kirsten Christensdatter, en datter af Christen Skierebek. Hun døde 1747. Efter sin første kones død blev han gift samme år med Mette Pedersdatter fra Næsbjerg sogn.

Sønnen Hans Nielsen blev 1753 gift med Ane Cathrine Antonidatter og overtog nok fæstet omkring det tidspunkt. Da hans første kone døde 1757 blev han senere på året gift med Kirsten Andersdatter, datter af Anders Povelsen (som boede andetsteds i Skærbæk).
Deres datter Anne Cathrine Hansdatter blev 1786 gift med Christian Friederich Madsen fra Vr. Nykirke sogn, og han overtog nok fæstet få år efter. Hans Nielsen og familie flyttede vistnok ved den lejlighed over i et nybygget hus (matr. 25a) i Skærbæk.
Ligesom svigerfaderen var Christian Madsen gift 3 gange. Hans første hustru døde 1791, hvorefter han senere på året blev gift med Anne Sørensdatter, datter af Søren Vad fra Ølufvad. Hun døde 2 år efter, og han blev da gift 3. gang med Sidsel Nielsdatter. Christian Madsen døde selv 1808, og enken blev herefter gift med Thomas Nielsen. De flyttede fra sognet 1813.
Forinden var der sket en del andet. I 1797 blev fæstet overtaget af Niels Poulsen, som samtidig fæstede Helsinghof. Christian Madsen blev dog boende og købte endog gården fra Ølufgård o. 1798. I 1800 videresolgte han gården til Niels Poulsen på Helsinghoff, men fæstede fortsat bygningerne og noget jord.
Niels Poulsen udparcellerede gården 1800 – 1805. Noget jord blev frasolgt, andet lagt til Helsinghof, og endelig blev 2 nye ejendomme oprettet på gårdens jord. Tilbage blev 5 skp. hartkorn – altså et husmandsbrug – som blev tilbagesolgt til Christian Madsen i 1803.