Jens Sørensen
*født ?
†død 17126 i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift med Dorethe Mortensdatter
Søn af Søren ...........................?????
Stilling: Gårdfæster Brøndsagergård: Forum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt.

Dorethe Mortensdatter
*født omkring ?
†død før 1654 i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift med Jens Sørensen
Datter af Morten Jepsen og ??
Hun var søster til Jep Mortensen på Spangsberg Mølle (tb 1666 f 55).  

Børn:
Søren Jensen
*Født i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†død Omkring 1680, Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift omkring 1654 med Karen Svendsdatter ( i vores slægt)
deres børn:
Jens Sørensen
*Født: Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død i marts 1726, Forum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt, begravet: 20-3-1726
∞ gift omkring 1680 med Mette
NN Sørensdatter
*Født: Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt, †Død Efter 1681
∞gift før 1680 med Hans Andersen
Anne Sørensdatter
*Født: Omkring 1647, Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død i juni 1740, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt begravet: 12-6-1740 (93 år)
∞ gift før 1680 med Jørgen Jacobsen
Giertrud Sørensdatter (dette vides ikke med sikkerhed – kun måske i vores aner men navnet ses i familien)
*født i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†død i oktober 1725 i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt, begravet d. 16-10 1725
∞gift omkring 1700 med Niels Sørensen   

Kirsten Jensdatter
*Født Før 1636, Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død: Efter 1666, Jerne, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt
∞ gift før 1654 med Knud Nielsen
deres børn:
?

Niels Jensen
*Født i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død Før 1666

Ingeborg Jensdatter
*Født i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død Efter 1666, Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift før 1666 med Niels Hansen
deres børn:
?

Gjertrud Jensdatter
*Født Før 1636, Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død: Før 1666, Kokspang, Hostrup sogn, Skast herred i Ribe amt
∞gift før 1654 med Morten Lauridsen
deres børn:
?

Note om Jens Sørensen fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Overtog gården (fjerdepartsgård) 1605, som Svend Hansen tidligere havde haft. Der var dengang 2 fæstere (iflg. jordebogen), Hans Svendsen og Maren Poulsdatter. Måske var det Maren Poulsdatters andel, han overtog i 1605, og hun havde måske været gift med Svend Hansen (Hans Svendsen var nok søn af Svend Hansen). Måske overtog han Hans Svendsens andel senere? Hans Svendsen og Maren Poulsdatter nævnes nemlig i jordebogen helt frem til 1607. Der havde været en Svend Hansen på gården 1562. Men 1593 var det de andre 2 fæstere på gården.
Hans søster var rimeligvis Søren Jensens kone Johanne i Astrup.
Aftægtsbrev 1654 (tingbog s 2).
Iflg afkald 1654 (tingbog s 2) til Søren Jensen var Jens Sørensens øvrige børn Giertrud Jensdt., gift med Morten Lauridsen på Kokspanggård, Kirsten Jensdat., gift med Knud Nielsen i Jerne, Niels Jensen samt Ingeborg Jensdatter.
Børn og svigerbørn fremgår også i forlig i forbindelse med arv efter den afdøde søn Niels Jensen, indført i tb 1666 f 55.
Fik dom 1607 for at have besovet Kirsten Hansdatte

Note fra Historisk atlas:
Brøndsagergård tilhørte Kronen og blev 1680 udlagt til ryttergods. Da Kronen frasolgte sit gods i Ribe amt 1719, blev gården opkøbt af Ølufgårds ejer. Ved tvangsauktionen over Ølufgårds gods 1741 blev gården rimeligvis opkøbt af magister Maturin Castensen, sognepræsten i Jerne Sogn. Efter hans død 1747 solgte arvingerne gården på en auktion i 1749 til Niels Christensen Spangsberg, Sønderriis, som døde 1783. Gården gik derefter i arv til sønnen Chr. Nielsen Spangsberg, Alslev, hvis søn Niels Christensen Spangsberg, Alslev, arvede gården efter hans død 1794. Han solgte gården til beboeren i 1820.
Den første kendte gårdfæster var Jens Sørensen. Hans kone Dorethe Mortensdatter døde 1654 eller før. I 1654 overtog sønnen Søren Jensen fæstet. Han var gift med Karen Svendsdatter, som måske stammede fra Bryndum. Søren Jensen og hustru døde 1680 eller før.
                                                            Brøndsagergård opbygget efter en brand

Brøndsagergård

 

Note fra Historisk atlas;
1664 var Brøndsagergård (eller rettelig Søndergård) vurderet til 1 tdr 5 skp 2 fdk hartkorn. 1688 3 tdr 3 skp 1 alb hartkorn. 1844 vurderet til 3 tdr 2 skp 2 fdk 1 ¼ alb hartkorn.
Før ca. 1862 lå gården 500 m mod sydøst, helt ud til nuværende Forumvej, lidt syd for Forumvej 20; overfor lå Forumgård og Elkjær i gamle dage. Gårdens navn kommer af, at gården ligger på Brøndsagrene.

Brøndsagergård opbygget efter branden
Brøndsagergård tilhørte Kronen og blev 1680 udlagt til ryttergods. Da Kronen frasolgte sit gods i Ribe amt 1719, blev gården opkøbt af Ølufgårds ejer. Ved tvangsauktionen over Ølufgårds gods 1741 blev gården rimeligvis opkøbt af magister Maturin Castensen, sognepræsten i Jerne Sogn. Efter hans død 1747 solgte arvingerne gården på en auktion i 1749 til Niels Christensen Spangsberg, Sønderriis, som døde 1783. Gården gik derefter i arv til sønnen Chr. Nielsen Spangsberg, Alslev, hvis søn Niels Christensen Spangsberg, Alslev, arvede gården efter hans død 1794. Han solgte gården til beboeren i 1820.

Den første kendte gårdfæster var Jens Sørensen. Hans kone Dorethe Mortensdatter døde 1654 eller før. I 1654 overtog sønnen Søren Jensen fæstet. Han var gift med Karen Svendsdatter, som måske stammede fra Bryndum. Søren Jensen og hustru døde 1680 eller før.

I 1680 blev fæstet over taget af sønnen Jens Sørensen. Gården brændte 1680, og Jens Sørensen blev da bevilget to halve års afgiftsfrihed, som han betalte senere (2 rigsdalere). Bruget var derefter knebent, og Jens Sørensen blev under et syn på gården omtalt som "ringe". Han blev derfor bevilget 2 skæpper afslag i landgilde, hvilket han dog ikke ville nyde. Jens Sørensen døde 1726.
Fra 1725 var gårdfæsteren Jens Christensen, kaldet Jens Søndergaard. Han var ret sikkert først gift med Ane Jensdatter, som døde 1732. Hun var rimeligvis datter af Jens Sørensen. Enten han eller hans første kone havde muligvis aner i Skærbæk i V. Nebel Sogn, da deres ældste søn senere omtales som Jens Skærbæk. Jens Søndergaards (anden??) kone var Mette Andersdatter, en datter af Anders Svendsen fra matr. 3a i Forumlund.
Deres søn Anders Jensen blev 1761 gift med Else Cathrine Thomasdatter, en datter af Thomas Jensen fra matr 11 i Forum, og de overtog nok fæstet omkring det tidspunkt. Anders Jensen døde 1786.
Efter hans død blev fæstet overtaget af sønnen Thomas Andersen, der 1787 blev gift med Anne Marie Nielsdatter, en datter af Niels Donnerup fra Ormsiggård. Han døde allerede 1793, hvorefter enken samme år blev gift med Lars Pedersen fra Ølgod. De fæstede gården frem til 1820.