Frands Jessen (denne familie indgår 2 steder i vores slægt)
*født før 1600 i Tjæreborg sogn, Skast Herred, Ribe amt
† død i januar i Viborg – Henrettet pga. Manddrab ved halshugning og hjul og stejle,
∞gift omkring 1619 med Boel Nisdatter
Søn af Jes NN og Anne Jeskone
Stilling: Gårdmand på Tudegård
Frands blev henrettet i Viborg som følge af manddrab på 2 mænd. Den første på herredsfogedens svigersøn Jep Jensen (fra Faaborg) i december 1634 ved et uheld i Gredstedbro. Den anden i 1636 på herredsfogeden Niels Olufsen.

Boel Nisdatter
*født før 1600
† død omkring 1661 i Tude, Skads sogn, Skast Herred, Ribe amt
∞ gift 1. gang omkring 1619 med Frands Jessen i Skads sogn (i vores slægt)
∞ gift 2. gang omkring 1637 med Jacob Mouridsen i Skads sogn
Datter af Nis Sørensen og Else Niskone

Børn med Frands Jessen:
Else Frandsdatter
*Født: Omkring 1620, i Tude, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død: Efter 1669, Sadderup, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt.
∞gift 1 gang før 1649 med Peder Lauridsen (han dør efter 1649 i Solbjerg, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt)
∞ gift 2 gang Niels Nielsen i Sadderup (dette vides ikke med sikkerhed)
hun var formodentlig enke i 1661, da hun optræder på egne vegne ved et skifte efter hendes moder i 1661.

Anne Frandsdatter
*Født: Efter 1620, Tude, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død: Før 1687, Skads, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
∞ i forhold omkring 1655 til Jens Byrgesen (han døde efter 1690)
∞ gift omkring 1660 med Frands Lambertsen i Skads kirke, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
efter forholdet med Jens Byrgesen blev Anne gift med Frands Lambertsen
(Han blev født før 1617 og døde omkring 1693 i Skads, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt)
Børn med Jens Byrgesen:
Maren Jensdatter
*født 1656 i Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
† død d. ?
Børn med Frands Lambertsen
Frands Frandsen
*født før 1662, i Skads kirke
†død efter 1722
∞gift 1. gang 1682 med Bodil Hansdatter
∞gift 2.gang 1721 med Anne Lauridsdatter i Grimstrup kirke
stilling: Gårdmand Knude og Lunde, Skads sogn.
Vistnok bosat både i Knude og Lunde og døde i Skads i 1716 var han bosat i Sadderup
deres børn: Anne Frandsdatter 
Kirsten Frandsdatter

*Født: Omkring 1664
†Død i 1743, Skads, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt, begravet i 1743 (79 år)
∞ gift omkring 1687 med Christen Andersen i Skads kirke, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
deres børn: Frands Christensen Mette Christensdatter og Anders Christensen
Note vedr Anne Frandsdatter:
Sag vedr. hendes rygte i tb 1656 f 115b. På dette tidspunkt ville Niels Jensen Smed ægte hende. Anne var en attraktiv og ombejlet kvinde, og på dette tidspunkt ville Niels Jensen Smed gerne ægte hende. Men det lykkes ikke for Niels
Anne Frandsdatter er Frands Lambertsens anden hustru. Hans første hustru er Kirsten Lasdatter, som dør i Skads i 1658.
Før giftermålet med Frans Lambertsen omkring 1660 har Anne Frandsdatter i 1656 fået datteren Maren Jensdatter uden for ægteskab. Barnefaderen er Jens Byrgesen, som i følge tingbogen 1665 f 46b 'stillede hende lige som ægtebarn og gjorde hende fuldt arveberettiget.

Mette Frandsdatter
*Født efter 1620, Tude, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
† død efter 1661 i Skads, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift med Mourits Sørensen (han døde efter 1688 i Skads, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt.)
børn.
?

Jes Frandsen
*Født: omkring 1625, Tude, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død: Omkring 1676, Skads, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt (51 år)
∞gift med Anne Jepsdatter
stilling: Gårdfæster i Skads, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt. Med hartkorn på 5.1.0.0
(Anne var datter af Jep Mortensen og Karen Lauridsdatter, hun blev født i Spangsberg Mølle, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt og døde efter 1696 i Skads, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt)
deres børn:
Ingeborg Jesdatter
*Født: Omkring 1669, Skads, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død i januar 1755, Skads, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt (86 år)
Note om Jes Frandsen:
Blev 1648 beskyldt for at være far til Maren Knudsdatters barn i Skads (tingbog 1648 s 36), men han benægtede det.
Overtog gården i Skads efter Peder Jensen og hustru Maren 1657 (tb 1657 f 35). Måske var han gift med en datter af dem først?? 

Hans Frandsen (i vores slægt)
*født omkring 1630 i Tude, Skast sogn, Skads herred, Ribe amt
† død efter 1701 i Tude, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
∞ gift med Margrethe Hansdatter
Stilling: Gårdmand fra 1661, Sættefoged og kirkeværge i Tude, Skads sogn,
havde udskænkning af brændevin på Tudegård på Tingdagen
(Margrethe Hansdatter, datter af Hans Hansen og Margrethe Svendsdatter hun blev født omkring 1636 i Uglvig, Jerne sogn, Skast herred i Ribe amt og døde før 1698 i Tude, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt)
deres børn:
Margrethe Hansdatter
Bodil Hansdatter
Anne Hansdatter
Maren Hansdatter
Frands Hansen
Christen Hansen
Jes Hansen
Ingeborg Hansdatter
Hans Hansen
(se mere under dem) 

Niels Frandsen
*Født: Omkring 1635, Tude, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
† død efter 1700 Briksbøl, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt
∞gift omkring 1660 med Maren Pedersdatter i Skads kirke, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
Stilling: Gårdmand og sandemand: Briksbøl, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt.
(Maren Pedersdatter var datter af Peder Pedersen og Anne Hansdatter, Skast herred i Ribe amt. hun blev født før 1645 i Briksbøl, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt, døde efter 1660 i Briksbøl, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt.)
deres børn:
Frands Nielsen
Mads Nielsen

Marin Frandsdatter
*Født: Omkring 1636, Tude, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt
†Død: Efter 1662
Note
Hende og Peder Clemmensen i Andrup blev dømt i lejermålssag.


Note om Frands Jessen som blev henrettet i Viborg som følge af manddrab på 2 mænd.
Den første på herredsfogedens svigersøn Jep Jensen (fra Faaborg) i december 1634 ved et uheld i Gredstedbro.
Den anden i 1636 på herredsfogeden Niels Olufsen.

Viborg Landstings dombog 1635 f 38. Dombog 1636 f 156.
Note fra Vardesyssel Årbog 1995
En artikel i Vandesyssel Aarbog 1995 gennemgår i mange detaljer sagen. Med overskriften "Man rettede ridefoged for bonde" har teksten tidligere været bragt i dagbladet Vestkysten lørdag den 26. januar 1974, side 3.
Frands Jessen kommer i nødværge til at skade en Jep Hansen fra Fåborg ved Varde. Efter et højrøstet måltid på Gredstedbro kro ved juletid 1634, opstår der ballade uden for kroen.
Da Jep Jensen ville stige til vogns for at begive sig hjemefter, kom Poul Therkelsen løbende med en fork og truede ham til at standse for at slås. I det samme kom Frands Jessen ud fra krostuen, og da han blev klar over, hvad der foregik, ville han lægge sig imellem og forsøge at tale de stridende parter til rette. Men pludselig tog sagen en alvorlig vending, idet Jep Jensen trak sin kniv og stak den i brystet på Frands Jessen. Denne råbte op om, at han var "hjertestukken", men han var dog ikke mere medtaget, end at han nåede at trække sin kårde og hugge Jep Jensen eftertrykkeligt i hovedet og armen".
Frands Jessen bløder kraftigt, men bliver forbundet og kommer over skaderne i løbet af nogle dage. Men Jep Jensen overlever ikke sine sår. Inden han dør, når han at fortælle nogle besøgende, hvordan overfaldet skete. Han hævder, at Frands Jessen har hugget ham i hoved og arm "uden skyld og brøde", og det knivstik, han selv har tilføjet Frands Jessen, bliver ikke nævnt.
På baggrund af dette og andre vidneudsagn bliver Frands Jessen dømt for overfaldet, selv om han kun har skadet Jep Jensen i selvforsvar. Frands Jessen flygter fra sin dødsstraf, og et år senere lykkes det ham gennem en anke til kongen at få sagen genoptaget til ny behandling på landstinget i Viborg.
Desværre får Frands Jessen ikke medhold i sin anke. Anklagerne mod ham støttes på landstinget af herredsfogeden Niels Olufsen, som er svoger til den dræbte Jep Jensen, og sagen ender med, at Frands Jessens ved dommen den 22. juni 1636 igen bliver kendt skyldig.
I følge artiklen citeret ovenfor bliver samme dag "herrredsfogeden Niels Olufsen ihjelstukket i Viborg af Frands Jessen". Om det sker i forbindelse med et flugtforsøg, eller fordi Frands vil hævne sig, fordi han er blevet uretfærdigt behandlet, vides ikke.
Frands Jessen bliver straks pågrebet, og nu er straffen uundgåelig. Frands bliver dømt til døden ved halshugning og hjul og stejle, og dommen bliver eksekveret kort efter. Frans Jessen bliver henrettet i Viborg i 1636.

                                                          Halshugning ved Hjul og stejle
halshugning ved hjulogstejle teaser top

Skast herreds tingbog 1637 side 105

salig Jens Nielsen, Tiereborg gift med Anne Jenskone (kaldes oldemor til Frands Jessens 7 børn.)
[søn] Frands Jessen, Tude gift med Bodil Faandsen
[deres børn] Else, Anne, Mette, Jes, Niels Hans, Marin.
Jacob Mauritsen i Tude it vinde: flere mænd forsamlet i afgangne Frands Jessens bo i Tude den 20 april for at skifte mellem hans efterladte hustru og børn. Langt skifte -
Nok skyldig til børnene 21 sletdaler som Frands Jessen var salig Jens Fougel i Tiereborg skyldig, som de nu havde taget i deres oldarv for hvad de kunne tilkomme, efter deres oldemoder Anne Jenskones dødelige afgang

Skast herreds tingbog 1649 side 13
Jacob Mouridsen i Tude et vidne, det Peder Lauridsen i Solbjerg på hustru Else Frandsdtters vegne. Jes Frandsen og Niels Frandsen født i Tude på egne vegne gav Jacob Mouridsen afkald for al arv efter ders salig far Frands Jessen af Tude.

Efter Boel Nielsdatter 1. mand Frands Jessen blev henrettet i Viborg i 1637  giftede hun sig med Jacob Mouridsen.
(han døde omkring 1661 i Tude, Skads sogn, Skast herred i Ribe amt.) og hun døde omkring 1661)

Skifte efter hende indført i tingbog 19/2 1661 (f 20).:

1661 4/2 var vi . . . . . . samlet i Tude at skifte efter salig Boel Nielsdatter- salig Jacob Mouridsens - hendes efterladte gård og goed i hendes børns overværelse så mange som til stede var: Niels Frandsen i Brixbøl på egne og på hans søster Maren Frandsdatters vegne, Hans Frandsen i Tude på egne vegne, Frands Lambertsen i Skads på hustru Anne Frandsdatters vegne, Mourids Søfrensen i Skads på hustru Mette Frandsdatters vegne og Else Frandsdatter i Solberg på egne vegne.
Indgæld 169 sletdaler 1 mark. Udgæld 167 sletdaler 3 mark 4 skilling

Skast herreds tingbog - 1661 - side 21
Hans Frandsen i Tude et afkald, det Niels Frandsen i Brixbøl på egne vegne, Mourids Søfrensen i Skads på hustru Mette Frandsdatters vegne og Frands Lambertsen i Skads på hustru Anne Frandsdatters vegne . . . . . . gav Hans Frandsen en evig afkald for al arv efter deres mor og hustrus mor Boelde Nisdatter i Tude. I lige måde gav fornævnte Mourids Søfrensen på egne vegne fornævnte Hans Frandsen afkald efter hans salige farbror Jacob Mouridsen af Tude og arvelod efter salige farbror Jørgen Mouridsen af Skads

Mere om Frands Jessen:
Foto af Gredstedbro kro hvor Frands Jessen kommer i nødværge til at skade en Jep Hansen fra Fåborg ved Varde. Efter et højrøstet måltid på Gredstedbro kro ved juletid 1634, opstår der ballade uden for kroen.  foto fra omkring 1900
gredstedbro kro 1900
Mere om  Frands Jessen:

Der er et skifte i tingbogen efter Frands Jessen den 20. april 1637, og det viser, at han ikke har været så ringe stillet, idet der til enken og de 7 børn er 340 daler til deling. Det lyder måske ikke at meget, men beløbet tager sig straks større ud, når man hører, at en god ko vurderedes til 8 daler.
Enken Boel Nisdatter bliver efterfølgende gift med Jakob Mouritsen af Skads, og i 1661 overtages Tudegaard i Skads af Boel Nisdatter og Frands Jessens søn Hans Frandsen.
Ejendommen Tudegaard findes i 2019 på den moderne adresse Skads Byvej 99. 'Tude' kaldte man i gamle dage det sted, hvor oldermanden tudede i sit horn for at kalde til ting – og det passer med, at Tudegaard ligger tæt ved det såkaldte Tinghøje, hvor Skads herreds tingsted lå.

Note:
I følge en artikel fra Vardesyssel Aarbog 1998, "Fra Tudegaarden til Korskroen", var Tudegaard i mange år udskænkningssted, formodentlig fra cirka det tidspunkt, hvor gården overtages af Hans Frandsen i 1661.