9 x tip på Ottos side

Christen Christensen
*født omkring 1500 i Sparkær, Nørre Borris sogn, Fjends herred, Viborg amt

† død omkring 1550 i Sparkær, Nørre Boris sogn, Fjends Herred, Viborg amt
∞ gift med ? NN Christensen ??
Søn af: Christen Jepsen og Maren Poulsdatter

Børn: Søren Christensen (indgår i vores slægt)
Stilling: Herredsfoged i Sparkær
Boede i Sparkær i tiden 1524 – 1550
Nævnes som Herredsfoged i Fjends herred i 1537-1550. Han nævnes første gang d 17/7 1537 da han som herredsfoged var med til at tildømme Resen kirke en eng og han nævnes sidste gang d.1 februar 1550 da han af landsdommen i Viborg blev stævnet for to domme han havde afsagt mod Jens Michelsen, Kannik i Viborg.
I 1545 havde Christen Christensen i sin egenskab af herredsfoged fået ordre til at møde med et vis antal bogne for at køre kongens madvarer videre, men da han var denne ordre overhørig blev han indkaldt til at give møde i Aalborg. Sammen år blev han af Tjenestekarlen i Dalsgård indstævnet til at møde i Viborg fordi han sammen med nogle medfølgere var med til, med urette, at gribe karlens far.
I 1550 stævnes han af Mester Jens Michelsen, Kannik i Viborg, for en urigtig domsafsigelse. I Kannikens stævning hedder det bla. :
" 1550, 1 februar Erich Skram, landsdommer i Nordjylland Jens Skriver, Landstinghører og Niels Andersen, borgmester i Viborg gør vitterligt for alle at år efter guds byrd MDL på den tiende løverdag næst før kyndelmisse var skikket hæderlig, vis og fornuftig mand, mester Jens Michelsen, Kannik i Viborg og havde i dag Xllll dage hidstævnet Christen Christensen, herredfoged i Fjends herred fordi han fik nævning til at sværge tingfred over han tjener, Anders Madsen og for en dom, han dømte imellem ham og Michel Nielsen og mente han havde gjort det uret mod recessen og Viborg canitels privilegiers lydelse"

Note:
Kannik eller korherre er en betegnelse som oprindeligt blev brugt om alle gejstlige beskæftiget i et bispedømme undtagen ordenspræsten og kapellaner (hjælpepræster). Siden det gik det over til alene at være anvendt om præster knyttet til en domkirke eller en kollegiakirke (som er en kirke med et tilhørende præstekolleguim)
Note:
Gejstligheden er en fællesbetegnelse for præstestanden. Ordet kommer af nedertysk geistlik, "åndelig". ... Gejstlig kaldes ansatte til decideret religiøs tjeneste i en kirke eller kirkelig institution: en præst, provst, biskop, munk, nonne eller lignende

Kilde: En Selvejerslægt fra Hammerum herred - om Mads Christensen, født 1806, og hustru Maren Rasmusdatter (af Hagelskjær-slægten) deres forfædre og efterkommere Publikation: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1997
Selvejerslægten Bjødstrup 1380 -1740, Biografiske skindringer samt oplysninger om de indgiftede Barfod og Fastrup.

Kilde: Slægtsbog for efterkommere efter Henrik Hansen Sørensen født 1827, husmand og træskomand i Bakbjerg, Them sogn. Publikation: Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1961

sparkær Fjends herred Viborg. kortpng