PÅ KATRINRS FARMORS SIDE VIDES IKKE MED SIKKERHED OM DE ER I VORES ANER:
Søren Jensen
*Født i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†død Omkring 1680, Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift omkring 1654 med Karen Svendsdatter
Søn af Jens Sørensen og Dorethe Mortensdatter
Stilling: Gårdfæster Brøndsagergård i 1654 efter faderen

Karen Svendsdatter
*født omkring 1630 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†død omkring 1680, Forum, Bryndum sogn, Skast herred,Ribe amt
∞ gift omkring 1654 med Søren Jensen
datter af Svend Hansen og Anne Nielsdatter 
Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
At det var denne Karen Svendsdatter, som var Svend Hansens datter fremgår af tingbog 13/2 1655 (s 12b). Her bekender Christen Svendsen sin gæld til sin søster og svoger vedr. manglende arveudbetaling efter Svend Hansen.

Børn:
Jens Sørensen
*Født: Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død i marts 1726, Forum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt, begravet: 20-3-1726
∞ gift omkring 1680 med Mette
stilling:Gårdfæster af Brøndsagergård efter 1654
Deres børn: (usikker på om Karen og Dorthe var deres døtre)
Karen Jensdatter ???
*Født: Omkring 1680, Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt,
†Død i 1732, Skonager, Næsbjerg sogn, Skast herred, Ribe amt (52 år)
∞ gift omkring 1710 med Peder Thomsen
Dorthe Jensdatter ????
*Født: Omkring 1686, Forum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt
†Død: 1772, Skonager, Næsbjerg sogn, Skast herred, Ribe amt. (86 år)
∞gift omkring 1720 med Christen Bertelsen
Ane Jensdatter
*Født: Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død i april 1732, Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt, Begravet d. 27-4-1732, Bryndum sogn,
∞gift omkring 1725 med Jens Christensen Søndergaard

NN Sørensdatter
*Født: Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt, †Død Efter 1681
∞gift før 1680 med Hans Andersen
deres barn:
Anne ? Hansdatter

Anne Sørensdatter
*Født: Omkring 1647, Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død i juni 1740, Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt begravet: 12-6-1740 (93 år)
∞ gift før 1680 med Jørgen Jacobsen
(han var søn af Jacob Hansen og Dorethe Jørgensdatter og blev født før 1655 i Ølufvad, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt, døde i marts 1725 i Bryndum, Bryndum sogn, Skast herred i Ribe amt, begravet den 8-3-1725.) 

Giertrud Sørensdatter (dette vides ikke med sikkerhed – kun måske i vores aner)
*født i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt
†død i oktober 1725 i Forum, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe amt, begravet d. 16-10 1725
∞gift omkring 1700 med Niels Sørensen
deres børn
Karen Nielsdatter ( i vores slægt)


Note fra Historisk Atlas:

Brøndsagergård tilhørte Kronen og blev 1680 udlagt til ryttergods. Da Kronen frasolgte sit gods i Ribe amt 1719, blev gården opkøbt af Ølufgårds ejer. Ved tvangsauktionen over Ølufgårds gods 1741 blev gården rimeligvis opkøbt af magister Maturin Castensen, sognepræsten i Jerne Sogn. Efter hans død 1747 solgte arvingerne gården på en auktion i 1749 til Niels Christensen Spangsberg, Sønderriis, som døde 1783. Gården gik derefter i arv til sønnen Chr. Nielsen Spangsberg, Alslev, hvis søn Niels Christensen Spangsberg, Alslev, arvede gården efter hans død 1794. Han solgte gården til beboeren i 1820.
Den første kendte gårdfæster var Jens Sørensen. Hans kone Dorethe Mortensdatter døde 1654 eller før. I 1654 overtog sønnen Søren Jensen fæstet. Han var gift med Karen Svendsdatter, som måske stammede fra Bryndum. Søren Jensen og hustru døde 1680 eller før.

Note fra Historisk atlas Om sønnen Jens Sørensen:

I 1680 blev fæstet over taget af sønnen Jens Sørensen. Gården brændte 1680, og Jens Sørensen blev da bevilget to halve års afgiftsfrihed, som han betalte senere (2 rigsdalere). Bruget var derefter knebent, og Jens Sørensen blev under et syn på gården omtalt som "ringe". Han blev derfor bevilget 2 skæpper afslag i landgilde, hvilket han dog ikke ville nyde. Jens Sørensen døde 1726.

Note fra Historisk atlas;
1664 var Brøndsagergård (eller rettelig Søndergård) vurderet til 1 tdr 5 skp 2 fdk hartkorn. 1688 3 tdr 3 skp 1 alb hartkorn. 1844 vurderet til 3 tdr 2 skp 2 fdk 1 ¼ alb hartkorn.
Før ca. 1862 lå gården 500 m mod sydøst, helt ud til nuværende Forumvej, lidt syd for Forumvej 20; overfor lå Forumgård og Elkjær i gamle dage. Gårdens navn kommer af, at gården ligger på Brøndsagrene.
                                                           Brønsagergård opbygget efter branden

Brøndsagergård