Niels Jensen også kaldet Niels Jensen i Smørpøt og Niels Jensen Møller
*født 1678 i Smørpøt, Skast sogn, Skads herred, Ribe amt
† død i 1745 i Smørpøt, Skast sogn, Skads herred, Ribe amt (67 år)
∞ gift i 1698 med Maren Nielsdatter i Smørpøt Skast sogn, Skads herred, Ribe amt
Søn af Jens Andersen Møller og ??
Stilling: Fæster på Smørpøt Møller efter sin fader fra. 1698
† Kirkebog Skads sogn Døde 1745: 4. Trinit 1745 Niels Jensen af Smørpøt mølle 67 år.

Maren Nielsdatter
*født 1674
† død i juli 1745 i Smørpøt, Skast sogn, Skads herred, Ribe amt
∞ gift i 1698 med Niels Jensen i Smørpøt, Skast sogn, Skads herred, Ribe amt
Datter af: Niels ?? Og ???
Kirkebogen Skast sogn døde: Dom 7. Trinit. 1745 Maren Nielsdatter af Smørpøt mølle 71 år.
Børn:

Jens Nielsen
*født omkring 1700 Smørpøt mølle, Skast sogn, Skads herred, Ribe amt
† død 31-3 1745 Smørpøt Mølle Skast sogn, Skads herred, Ribe amt (45 år)
∞ gift d. 30-1 1724 med Mette Jensdatter Knude i Skast sogn, Skast herred, Ribe amt, trolovet d. 5-11 1723 (i vores slægt)
Skads kirkebog døde 1745,31 marts 1745 Jens Nielsen af Smørpøt mølle 45 år.

Fik fæstebrev på Smørpøt Mølle fra Sneumgård 26/9 1718. Overtog fæstet efter sin far Niels Jensen 
(fæstebrev i tingbog 1729 s 358).

Inger Nielsdatter
*født 1704 i Smørpøt mølle, Skast sogn, Skads herred, Ribe amt
† død d. ?

Der har sikkert været flere børn i ægteskabet

Fra Dinnesen.com:
Jens Nielsen i Smørpøt mølle dør som 45-årig i 1745. Samme år dør en Niels Jensen i Smørpøt mølle 67 år gammel og en Maren Nielsdatter af Smørpøt mølle 71 år gammel. Niels Jensen og Maren Jensdatter er formodentlig Jens Nielsen forældre med hele tre dødsfald på møllen i samme år, må der være tale om en epidemi.

Note fra Anita:
Hvis man leder efter hvilke epidemier der kunne være tale om kan jeg ikke finde noget omkring 1745 andet end kvægpesten som raserede i 1745 men den smittede ikke mennesker. Men der var noget omkring korn som folk døde af.men hvad det var har jeg ikke kunnet finde.
Niels Jensen Møller f. 1678 og Maren Nielsdatter f. 1674 man kender fødeårene på parret fra optegnelserne i Skads kirkebog, da begge dør i 1745.

Niels Jensen af Smørpøt mølle oplyses her at være 67 år og Maren Nielsdatter af Smørpøt mølle 71.
Niels Jensens´ Jens Andersen Møller, Jens Andersen f. cirka 1640 er fæster af møllen fra cirka 1670 til 1696, hvor fæstet overtages af hans søn Niels Jensen f. 1678. Niels Jensen bliver omkring 1698 gift med Maren Nielsdatter f. 1674.
Materialet fra Skads sognearkiv citerer et syn på Smørpøt mølle afholdt den 19. august 1729. Problemer med kværnstenene er løst ved kontakt til Sneumgaard, og selv om rendehjulet nok er årgammelt, kan det stadig 'være tjenlig i mange år'.
"Sluttelig bad Jens Nielsen Møller os om ved denne lejlighed at påagte hans iboende møllebygning, at hans gunstige husbond måtte forstå, at han uafladelig haver vedligeholdt den. Da kunne vi ikke andet gøre, eller skønne, at hus og bygning jo ere i god og tilbørlig stand og på mange steder endog meget fornyet og forbedret."
Jens Nielsen Møller er en retskaffen mand. Han vedligeholder naturligvis sin møllebygning.
Godt et årti før Niels og Maren dør i 1745 er fæstet af møllen i 1729 overdraget til sønnen Jens Nielsen f. 1700. Jens Nielsen bliver i 1724 gift med Mette Jensdatter af Knude.
Materialet fra Skads sognearkiv citerer et syn på Smørpøt mølle afholdt den 19. august 1729. Problemer med kværnstenene er løst ved kontakt til Sneumgaard, og selv om rendehjulet nok er årgammelt, kan det stadig 'være tjenlig i mange år'.
"Sluttelig bad Jens Nielsen Møller os om ved denne lejlighed at påagte hans iboende møllebygning, at hans gunstige husbond måtte forstå, at han uafladelig haver vedligeholdt den. Da kunne vi ikke andet gøre, eller skønne, at hus og bygning jo ere i god og tilbørlig stand og på mange steder endog meget fornyet og forbedret."

Jens Nielsen Møller er en retskaffen mand. Han vedligeholder naturligvis sin møllebygning.

                                                                         Placering af Smørpøt


Smørpøt kort

Smørpøt mølle har ligget, hvor vejen østpå fra Smørpøt efter et sving mod nord går over engen og et lille vandløb. Kort efter vandløbet drejer vejen i et 90 graders sving østpå mod Lunde Hovedvej 
Møllen er formodentlig grundlagt i starten af 1600-tallet samtidig med den herregård, som den tilhører, Sneumgaard. Møllen omtales i matriklen 1664, hvor den står for 5 tdr. hartkorn og giver 8 tdr. mel i landgilde.
I 1683 – hvor Sneumgaard ejes af generalmajor Niels Rosenkrantz Schack – omtales møllen som følger:
"Denne en liden vandmølle bruges af Jens Andersen Møller, tilhører Sneumgaard. Samme mølle kan ej bruges om sommeren uden fra Mikkelsdag og til St. Mortens, og om vinteren kan den ej bruges uden lidt, når der er isbrud. Drives med et hjul og overfald". [Materiale fra Skads sognearkiv.]
I 1678 består besætningen af 1 fole, 2 køer, 3 får, 3 bistader og 1 svin.
Smørpøt Mølle. Blev nedlagt i starten af 1800 tallet