Uvist om Hans Mortensen Er Laust Hansens far men meget tyder derpå

Hans Mortensen
*født omkring 1660 i Skads, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt
† død i 1690 i Roust, Grimstrup sogn, Skast herred, Ribe amt, dræbt af svogeren (30 år)
∞ gift i 1687 med Anne Nielsdatter i Grimstrup kirke
∞ søn af Morten Jensen og ???
Stilling:
Hans Mortensen var en hidsig mand, og han blev dræbt af svogeren Jens Nielsen (se note)

Anne Nielsdatter
*født i november 1655 i Roust, Grimstrup sogn, Skast herred, Ribe amt, døbt d. 18-11 1655
† død i 1742 i Roust, Grimstrup sogn, Skast herred Ribe amt (87 år)
∞gift i 1687 med Hans Mortensen i Grimstrup kirke
Datter af Niels Jensen og Anne..............

Børn:
Laust Hansen/ Laust Vad ( i vores slægt)
*født omkring 1688 fra Ølufvad/ Vester Nebel ?
† død d. 20-5 1733 i Kvaglund, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt (45 år)
∞ gift omkring 1710 med Dorthe Nielsdatter Hiort


Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb

Anne Nielsdatter var bosat i Roust (TB 1714). Dermed er det dog ikke bevist, at det skulle være den Anne Nielsdatter, som blev gift med Hans Mortensen fra Skads. Flere ting tyder dog på, at det forholder sig sådan. Både Laust Hansen og Hans Mortensen havde et meget voldsomt temperament. Ligeledes boede Laust Hansens mor ved siden af sin teoretiske familie i Roust. Laust skule være opkaldt efter morbroderen Laurids Nielsen, som døde kort tid efter ægteskabets indgåelse uden at få børn. I følge teorien kunne Laust Christensen i Briksbøl og Andreas Jacobsen i Nebel være næstsøskendebørn og dermed i familie. Det stemmer overens med, at Laust Christensen var fadder ved en af Andreas Jacobsens børn.
Under alle omstændigheder er det dog kun en teori, at det var Hans Mortensen, som var hans far.

Note:

Det er uvist, hvor han og hans kone var bosat, men formentlig Roust. Den formodede søn Laust Hansens dåb og Hans Mortensens dødsfald er dog ikke indført i Grimstrup kirkebog, men der er ingen tvivl om, at han blev dræbt af svogeren Jens Nielsen i Roust i 1690. Hele beretningen om Hans Mortensens hidsige gemyt, og hvordan han fik skudt benene af og blev dræbt af svogeren Jens Nielsen i Roust er indført i tingbogen 1690 f 129 og 133 ff.

Note fra Drabssagen på Hans Mortensen

Skast herreds tingbog - nr. 28 - 1688 - 1692 - 23/9 1690 - side 129
For retten fremstod Morten Henrichsen, hospitals forstander i Ribe og tilspurgte salige Hans Mortensens far Morten Jensen værende i Skads samt og tvende hans sønner Mads Mortensen, som tilstede var på egne og bror Jens Mortensens vegne . . . . itm salige Hans Mortensens efterleverske Anne Nielsdatter om de ville påtage sig sagen mellem den afdøde og Jens Nielsen i Roust, som skal være bortrømt . . . . ., men det kunne de ikke.
Drabssag: mere side 133, 134, 135.

Note:
Skast herreds tingbog - nr. 28 - 1688 - 1692 - 5/12 1691 - side 221
sag mellem Anne [Nielsdatter] salige Hans Mortensen i Skads, nuværende i Roust, blev mellem hende og sine indstævnede 3. mand [gang] opsat i 8 dage.

 

 roust kort