7 x tipoldeforældre på Ottos farfars side

Eske Hansen
*født ca i 1600, i Egvad, Tarm sogn, Ringkøbing amt † død efter 1636

∞ gift med ?? Appelone Eskes (?) ved ikke om det er rigtig
Søn af Hans Christensen og ??

Bosat i Tarm

Nævnt i 1636 hvor han var involveret i strid mellem Gunde Lange til Nørholm og enken Inger Sørensdatter i Gyris.

Børn:
Appelone Pedersen f. Eskesdatter (i vores slægt)
*født i 1635 i Egvad, Tarm sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt
† død 1719 (84 år) i Tarm sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt begravet ved Egvad kirke
Hans Eskesen (han står som halvbror til Appelone ??)
*født 1636 i Egvad, Tarm sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt, † død d. ?
∞ gift med Karen ? Frandsdatter
deres søn: Eske Hansen *født i Egvad, † død d. 13/1 1735 i Houstrup

Note: (omtaler Appelone Eskes)
Lundenæs lensregnskab. Bilag pengeskat 1647, film M-18490 Appelone Eskes i Tarm. Las Michelsen i Sdr. Bork i den sag tingholder paa Nørre (Horne) herredsting, Frands Pedersen i Tarm og Aksel Nielsen i Vibtorp (Vittarp) den dag skriver, gør vitterligt at aar 1647 torsdagen den 4. november paa fornævnte ting var skikket Mads Madsen i Tarm Bisgaard paa Appelone Eskes hendes vegne, som der lovlig æskede, bad og fik et fuldt tingsvidne af 8 Dannemænd, som var Frands Pedersen i Tarm, Christen Christensen i Adsbøl, Iver Christensen i Uldbæk, Ole Pedersen i Braarsbøell (Brosbøll), Michel Olesen i Lyne, Niels Lauridsen i Skuldbøl, Thomas Pedersen i Sdr. Bork og Jes Mortensen i Lyne. Disse 8 Dannemænd der alle vidnede paa deres gode tro og rette sandhed ved deres ed, at de saa og hørte samme dag paa fornævnte ting, at Poul Jensen i Tarm og Thomas Terkildsen i Lyne de stod her i dag for tingdom og vidnede med opragte fingre og ed, at Appelone Eskes i Tarm er saa fattig og forarmet, at hun intet har at udgive af i (den) gaard hun ibor udi denne kongl: mayst:s paabudne pengeskat, som til Michaeli næst forleden, og til Martine førstkommende er, og bliver forfalden. Ikke heller nogen i lægd med hende saa formuende, at de noget for hende kan udlægge. Hjemlede Niels Eskesen i Tarm og Poul Jørgensen ibid: efter recessen, at de i dag 14 dage var for Lundenæs port og der gav ærlig og velb: mand Erik Juel til Hundsbæk, landsdommer i Nørrejylland og befalingsmand paa Lundenæs, varsel for dette vidne, som Appelone Eskes ville lade tage her i dag med tingsvidne beskrevet