Christen Frantsøn
*født omkring 1633
† død efter 1710
∞ gift med ??
Søn af ??
Stilling: Selvejer gårdman i Tarm bye i Egvad sogn
Børn:
Frands Christensen også kaldet Franz Christensøn
*født omkring 1663, måske i Tarm bye, Egvad sogn, Nørre Horne herred, Bøvling amt/ Ringkøbing amt
† død omkring ?
∞ gift med ?????
Note:
Gårdens hartkorn var ved matriklen i 1688 på 1 tønde, 7 Skæpper, 1 fjerdingkar, og 2 album desuden havde han en 1/3 del af en ejendom mere i Tarm by, hvor Kartkorn i 1688 var på 9 tønder, 1 Skæppe, 1 fjedingkar, og 2 album.
d. 7 oktober 1710 var han oppe at skændes med sin bror Jens Frantsøn, som hævdede at den anden ikke holdt sine kreaturer forsvarligt inde på sine egne marker, samt at de to brødre havde dyrket eller benyttet nogle engstykker igennem mange år.

Note:
Hartkorn betyder egentlig "hårdt korn", altså brødkorn, men tidligere var tønde hartkorn en enhed for værdien af landbrugsjord (en kombination af jordens areal og ydeevne). I den lange periode, hvor al betaling foregik som byttehandel med konkrete varer var det nødvendigt med et fælles værdimål. Man besluttede sig til at sammenligne alle varer med værdien af det såkaldte "hårde korn" eller hartkorn. Hartkorn måltes i tønder (ikke at forveksle med tønder land). 1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album. Mindste enhed er 1/4 album, også kaldet en penning; den var 2 favne (eller 2 x 3 = 6 alen) på hvert led, svarende til 36 kvadratalen.