6xtip på Ottos farfars side Laurits steengaard Thygesens forældre:

Thyge Christensen også kaldt Thyge Christensen i Vium
* født d. ? Grimlund, Hoven sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt

† død i 1677 i Sønder Vium, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt
∞ gift med Maren Thyges
Søn af Christen Nielsen og ?? Nielsen


Halvbror til Iver Christensen og Christen Christensen

Note:
Dernæst fremlagde et tingsvidne her af Nørherredsting udstedt d. 18. marts Ao 1675 således lydende:
Christen Frandsen i Tarm, tilforordnede sættefoged på Nørherredsting,
Peder Lauridsen i Nørhede,Tyge Christensen i Vium og Peder Sørensen tilforordnet skriver,
gør alle vitterligt, at år efter Guds byrd 1675 torsdag d. 18. marts på fornævnte ting for retten var skikket ærlig, agt og velforstandige mand Jens Christensen i Rabæk, som der lovlig esket, bad og fik et fuld tingsvidne af otte dannemænd som var fornævnte Peder Lauridsen, Tyge Christensen, Jens Christensen i Adsbøl, Niels Lassen i Lyne, Jørgen Nielsen i Vibtarp, Jep Christensen i Nørhede, Laust Pedersen og Jens Nielsen i Lyne.
Disse fornævnte dannemænd der alle endrægtelig vidnede på gode tro og rette sandhed ved deres ed, at de så og hørte samme dag på fornævnte ting, at fornævnte Jens Christensen i Rabæk for retten fremførte efterskrevne vidnespersoner nemlig og først Else Pedersdatter i Gundesbøl, hvilke der vidnede med ed og oprakte fingre efter recessen at udi 43 år som hun boede ved Oddum kirke, som Anders Knudsen nu påbor, da desmidlertid da fæstede hendes sal. Mand Frands Andersen 7 agre af sal. Visti Lassen af Bindesbøl, og gav årlig deraf til Bindesbøl ...... rug, og siden kom hun i ægteskab med sal. Christen Tuesen, og ......og fæstede han og fornævnte 7 agre af sal. Visti Lassen og gav også 10 skp. rug deraf til Bindesbøl medens han levede, årlig, og hun ikke vidste der var kommet noget jord fra samme sted.
Margrete Andersdatter i Lundsby ved lovlig eds aflæggelse vidnede det samme. Niels Gregersen i Gundesbøl ved lige svoren ed vidnede at han boede på samme sted udi 4 år og det for 7 år siden, da gav han også årlig 10 skp. rug af fornævnte 7 agre til Bindesbøl, og udlagde kvartalsskat deraf.
Christen Envoldsen i Lundsby ved lige svoren ed vidnede at udi 44 år han kan mindes da gav de folk der boede på samme sted årlig 10 skp. rug af fornævnte 7 agre til Bindesbøl.
Jesper Nielsen ved Oddum kirke ved lovlig eds aflæggelse vidnede, at udi 2 år han boede på samme sted, da havde han fornævnte 7 agre af Bindesbøl folk, og gav årlig deraf 10 skp. rug. Peder Pedersen i Bjølbøl vidnede, at udi 20 år han tjente udi Bindesbøl, da gav de mænd der boede årlig 10 skp. rug til Bindesbøl.
Oluf Christensen udi Præstbro vidnede at udi nogle år han tjente udi Bindesbøl, da gav Christen Tuesen, som boede ved Oddum kirke, 10 skp. rug årlig til Bindesbøl. Jørgen Nielsen i Vibtarp vidnede, at udi nogen år han tjente i Bindesbøl, da Niels Gregersen og Jesper Nielsen boede som Anders Skiebeld bor, da gav de årlig 1 ørte rug til Bindesbøl af det jord de brugte og deres formænd fordum brugt havde. Thue Bertelsen i Rosendal vidnede, at den tid sal. Christen Tuesen boede på fornævnte sted, da gav han årlig een ørte rug til Bindesbøl. Item hjemlede varselspersonerne, nemlig Gregers Lauridsen i Bindesbøl og Jens Nielsen tjenende i Oddum præstegård, hvilke lovlig med ed og oprakte fingre efter recessen afhjemlede, at de i dag 4 uger varsel gav Anders Knudsen ved Oddum kirke på fornævnte Jens Christensen i Rabæk og samtlige sal. Visti Lassen af Bindesbøl hans børns vegne for vidner fornævnte Jens Christensen Rabæk ville tage her i dag ved tingsvidne beskrevet.
At så for os er ganget vidner vi med vore zigneter påtrykt eller egne hænder underskrevet.
Actum Ao die loc. Ut supra. Christen Frandsen egen hånd, Peder Sørensen egen hånd.
https://www.slaegtogdata.dk/disapps/kilder/slaegten-abildtrup.pdf

 

Maren Thyges f. Larsdatter
*født omkring 1620 i Sdr. Vium, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt

† død i 1693 i Sdr. Vium, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt.
∞ gift med Thyge Christensen, i Vium
datter af : Lars.............  og ??

Børn:
Laurits Steengaard Thygesen (i vores slægt)

 

note:

hun var en søster til Søren Larsen i Vium

Omtale af Marens bror Søren Larsen:
Brogård var en stor fæstegård i Sdr. Vium sogn på ca. 6 tønder hartkorn og var delt mellem to fæstebønder. I 1664 var gården ejet af Lydumgård, og den ene fæster hed Søren Lassen, som døde og blev begravet 11/10 1678. I 1666 måtte den gældsplagede Lydumgård overdrage de to store gårde Lundsmark og Brogård i Sdr. Vium til Jesper Hansen Holst på Tarm Bisgård. I 152 af 171 1688 hed den ene fæster Christen Sørensen, som sandsynligvis var Søren Lassens Søn og havde overtaget fæstet efter sin far død.

 

ved ikke om der var flere børn i ægteskabet