Peder Pedersen Møller

*født ca. 1640 i Egvad, Tarm sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt

† død. ca. 1684 i Tarm, Egvad sogn, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt, begravet ved Egvad kirke
∞ gift med Appelone Eskesdatter

søn af ? Peder ............
Stilling: Gårdfæster i Tarm, Rytterbonde i Tarm
Boede på en gård med hartkorn på 3-4-0-0 fra år 1688

Note:
Hartkorn betyder egentlig "hårdt korn", altså brødkorn, men tidligere var tønde hartkorn en enhed for værdien af landbrugsjord (en kombination af jordens areal og ydeevne). I den lange periode, hvor al betaling foregik som byttehandel med konkrete varer var det nødvendigt med et fælles værdimål. Man besluttede sig til at sammenligne alle varer med værdien af det såkaldte "hårde korn" eller hartkorn. Hartkorn måltes i tønder (ikke at forveksle med tønder land). 1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album. Mindste enhed er 1/4 album, også kaldet en penning; den var 2 favne (eller 2 x 3 = 6 alen) på hvert led, svarende til 36 kvadratalen

 

Appelone Pedersen f. Eskesdatter

*født mellem 1625 / 1635 i Egvad, Tarm sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt

† død i 1694 i Tarm, Egvad sogn, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt
∞ gift 1 gang omkring 1654 med Poul Christensen *født efter 1600, † død d. ?
∞ gift 2 gang d. 15/11 1659 med Peder Pedersen Møller ( i vores slægt)
datter af Eske Hansen, Tarm og Appelone Eskedatter (Vides ikke med sikkerhed)

I 1684 og 1686 sad hun som enke på Ryttergården

Børn med Poul Christensen:
1. Christen Poulsen,
*født omkring 1656, † død efter 1722 i Gyris i Aadum sogn.
Beskæftigelse: Rytterbonde i Gyris i Aadum sogn fra ca. 1690 til 1720.
(Gyris betyder spredt bebyggelse og ligger ved Strømmebølvej i Ådum
(hvem han var gift med ved jeg ikke)
hans børn:
Mette Christensdatter *født 1692
Hans Christensen *født 1694, i Gyris, Ådum sogn, tvilling
Appelone Christensdatter *født 1694 i Gyris, Ådum sogn, tvilling
Kirsten Christensdatter *født i 1695 i Gyris, Ådum sogn
Karen Christensdatter * født i 1696 i Gyris, Ådum sogn, † død i 1697 ?
Karen Christensdatter * født 1698 i Gyris, Ådum sogn
Zidsel Christensdatter *født i 1701 i Gyris, Ådum sogn
Esche Christensen *født 1704 i Gyris, Ådum sogn
Maren Christensdatter * født 1708 i Gyris, Ådum sogn
Elisabeth Christensdatter * født 1711 i Gyris, Ådum sogn

2. Eske Poulsen,
*født før 1660 ,† død d. ?
bosat i Tarm
∞ gift med Kirsten Christensdatter
deres børn:
Poul Eskesen – Tarm
Appelone Eskesdatter *født omkring 1686 i Tarm
Hans Eskesen-Tarm * født omkring 1690

 

Børn med Peder Pedersen Møller: (I vores slægt)
Zidsel Pedersdatter,
* født 1660 i Egvad, Tarm, Egvad sogn, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt
† død i 1692
∞ gift med Laurids Thygesen d. 18/11 1679 i sønder Vium sogn (i vores slægt)

Poul Møller Pedersen,
* født ca. 1665 i Tarm, † død d. 20.02.1731 i Tarm i Egvad sogn.
∞gift med Anne Jensdatter.

Søren Pedersen,
* født ca. 1670, † død i 1732.
i 1713 bosat i Tarm, Bisgaard. (indgår også i vores slægt da fætter og kusine senere i slægten gifter sig )

Peder Pedersen Møller,
*født ca. 1669, † død i 1751 i Hanning sogn, begravet d 15-3 1751 i Hanning.
Fæster Hanning Hedegaard,
∞ gift med Maren Tygesdatter (se evt. omtale om dem i Bogen: vid hvem du er side 142)
NN Pedersdatter.
* født i 1670 i Egvad sogn Tarm, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt
† død d. ? Hun blev gift med Thomas Hansen

lidt uvist om de 2 sidste børn også børn af Peder og Apelone:

Jens Pedersen.
* født måske i Strømmesbøl i Aadum.
Karen Pedersdatter
* født d. ?, † død d. ?.

 

Appolone Eskesdatter var formodentlig datter af Eske Hansen Tarm, der var bosat i Tarm, og som i 1636 var involveret i en strid mellem Gunde Lange til Nørholm og enken Inger Sørensdatter i Gyris. Hun var først gift med Poul (Christensen?), der døde før 1660. Herefter blev hun gift med Peder Pedersen Møller, der var rytterbonde i Tarm på en gård med hartkorn 3-4-0-0, fra 1688 4-0-1-2. I 1684 og 1686 sad hun som enke på gården, der blev beskrevet således: 93 Kan så 1½ td. rug, 10 skp. byg, 2 skp. havre. Avl befundet: 20 traver rug a 3 skp., 24 traver byg a 4 skp., 4 traver havre a 6 skp., 30 læs hø. Har 2 bæster, 2 køer, 2 stude, 2 ungnød, 1 kalv, 6 får, 1 svin. Bygninger: stuehus 11 fag, lade 9 fag, fæhus og stald 11 fag, hølade 8 fag, fæ- og vognhus 8 fag. Mangler 2 bjælker, 3 spær, 30 alen leider. Bruget temmelig. Formedelst enkens slette tilstand var bevilget 2½ skp. afslag, som dog ej nydes. Endnu i 1694 nævnes hun: "Salig Peder Møllers Enke i Tarm har i langsommelig Tid efter hendes Mands død besiddet en Gaard ibidem, skylder til Rytterhold af hartkorn 5 Tønder, 3 Skæpper, som hun ej længer for Svaghed og Alderdoms Skyld kan fortsætte, hvorfor hun har opladt den til sin svoger (dvs. svigersøn) Lars Thygesen, som har hendes Datter til ægte. Hvilket bevilges. Ryttersessionen i Ribe den 9. Janiuar 1694". Kilder: Syn på Ryttergods 1686. Ved Holger Hertzum-Larsen. 1985. Side 63. Hanning-bogen. 1989. Side 39 og 146. Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1078) s. 563b. Rtk 2215-138. Krigs- og portions jordebog for oberst Ditlef Brochtorfs ryttergods 1. jyske regiment 1696 B9-1193 Ribe stiftamt. Auktion over krongods i Ribe stift 1711-1722. Auktionsforretning Ryttergods. 1. jyske regiment distrikt 17-18. april 1719, Egvad sogn. Vid hvem du er. Bd. 2. Af Niels Christian Poulsen. 2000. 316 s.

(Bygger på Hans Viuf-Sørensens arkiv i Ølgod).