6xtip på Ottos farmors side - Jacob Michelsens far 

Michel Jacobsen

 * født ca. 1630

† efter 1710
∞ gift med ??
søn af ? ?
Børn:
Jacob Michelsen

 

Wilhusted i Assing Sogn nævnes i 1638 og kaldes i 1661 et bol. til Vilhusted hørte ca. 78oo tdr. land men det var mest hede. I 1654 var der kun en beboer og i 1683 er det en gård som havde tilhørt Fru Anne Brahe og Ida Quitzaw. Gården ejes da af Rådmand Jørdegn Hansen fra Assens.
Fæstere var Rasmus Poulsen og Michel Jacobsen ,der blev høstet 5,63 td hartkorn på 56 td dyrket jord.
Michel driver gården til 1710 hvor Sønnen Jacob Michelsen overtager gården.

Der findes et dokument fra Bøvlings amts ældre Jordebogsregnskaber hvor der er et Bilag til regnskabet for 1672 som fortæller om en henrettet Møllers gods i Kibæk, hvilken misgerning manden Hans Nielsen havde gjort, vides ikke da mange arkivaler er gået tabt ved en brand på Højris, Ikast Sogn omkring 1800 tallet.
Men om dette kan der læses mere om på www.akj-cbj,dk, da Michel Jacobsen også er nævnt der.

Note:
Sulkjær skriver i Assing sogn: Vilhusted: 39 Her boede i 1688 Michel Jakobsen, i 1710 hans Søn, Jakob Michelsen, og derefter atter dennes Søn, Michel Jakobsen, som døde 1762 som Aftægtsmand efter i 1756 at have afstaaet Gaarden til sin Svigersøn Bod Prindalsen fra Kibæk og Datteren Else, hvis Broder, Peder Mikkelsen, kom til at bo i Albæk i Snejbjerg