På KATRINES FARMORS SIDE:

Jørgen Jensen også kaldet Jørgen Jensen Smed
*født omkring 1700 i Hornelund, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
† død i 1784 i Hornelund, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, begravet d. 14-11 1784 i Horne (84 år)
∞ gift omkring 1722 med Maren Bendsdatter
Søn af Jens Jørgensen, Smed og Mette Christensdatter
Stilling: Fæstergårdmand i Hornelund Familien boede Hornelund 63 i Horne,

Maren Bendsdatter
*født d. 10-12 1701 i Tvile, Åstrup sogn, Gørding herred, Ribe amt
† død 1789 i Hornelund, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, begravet d. 8-2 1789 i Horne (81 år)
∞ gift med Jørgen Jensen omkring 1722
Datter af Bent Bentsen og Maren Lauridsdatter

Børn:
Hans Jørgensen
*født 1723, i Horne, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
† død 1806 i Hornelund, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, begravet d 7-4 1806
∞ gift 1. gang d. 12-12 1747 med Anna Christensdatter
∞ gift 2. gang d. 27-9 1764 med Johanne Jesdatter
Stilling: Sognefoged og fæster i Hornelund
Børn med Anna Christensdatter:
Anne Marie Hansdatter *født 28-3 1749, †død i Bovnum
Jørgen Hansen, *født 16-4 1751
Zidsel Hansdatter, *født 19-5 1752
dødfødt dreng, *født 14-1 1755, † død 14-2 1755
Maren Hansdatter,*født 25-4 1756, †død 17-2 1822 i Rottbøl
Maren Hansdatter, *født 17-6 1759, † død 1761
Børn med Johanne Jesdatter:
Jørgen Hansen *født 23-1 1765
Jens Hansen *født 4-11 1766
Jes Hansen *født 26-1 1769
navnløs søn *født 17-8 1771, † begravet d. 25-8 1771
Anna Hansdatter *født 19-10 1772
Anna Marie Hansdatter *født 4-5 1775
Mette Hansdatter *født 21-9 1777

Hans Jørgensen overtog fæstet i 1747 efter sin far" fremgår det af kilden "En sydvestjysk slægt gennem mere end 300 år, Ingolf Mortensen". Da Hans Jørgensen må formodes at have boet på "Østergård" må dette også være faderen Jørgen Jensen Smeds bopæl

( se mere om familien på (http://bjerre-eriksen.dk/)

Anna Jørgensdatter (i vores slægt)
*født september 1725 i Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
† død 1802 i Moesgård, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, begravet d. 2-5 1802 i Horne
∞ gift d. 3-11 1741 med Niels Pedersen Feld i Horne sogn (i vores slægt)
1741 d. 9 jun. trolovet Niels Pedersen, en ungkarl af Moosgård og Anna Jørgensdatter, en pige af Hornelund. Viet d. 3 nov.
deres børn:
Johanne Nielsdatter
Peder Nielsen
Jørgen Nielsen
Christen Nielsen
Jes Nielsen
Maren Nielsen
Maren Nielsen
(se mere under dem)

Maren Jørgensdatter
*født i 1727 i Horne, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
† død d. 10-2 1810 i Orten, Varde landsogn, Vester Horne herred, Ribe amt, begravet d. 17-2 1810 i Varde
∞ gift d. 27-5 1749 med Christen Jensen
deres børn:
?

Mette Jørgensdatter
*født 1729 Horne, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
† død d. 21-9 1769 i Gunderup, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, begravet d. 29-9 1769 (40 år)
∞ gift d. 13-4 1751 med Las Madsen i Horne
deres børn:
Mads Lassen *født 10-4 1753
Jørgen Lassen *født 4-5 1754, †død 26-6 1754
Jørgen Lassen *født 23-4 1755, †død før 1765
Maren Lasdatter *født 3-2 1757, †død før 1765
Christen Lassen *født d. 30-9 1758
navnløs pige *født 31-3 1760, † død 31-3 1760, begravet d. 4-4 1760
Jens Lassen *født 18-7 1761
Jørgen Lassen *født 8-5 1763
Maren Lasdatter *født 17-10 1765
Søren Lassen *født 16-2 1767, †død 7-6 1767
Søren Lassen *født 3-4 1769
Las Madsen blev gift igen med Anna Gydesdatter

Lars Madsen og Anna Gydesdatters børn:
Mette Lasdatter *født 8-11 1765
Gyde Lassen *født 4-12 1772, † død før 1778
Mads Lassen *født 26-12 1775, †død før 1780
Gyde Lassen *født 26-5 1778
Mads Lassen *født 19-12 1780

Jens Jørgensen
*født d. 9-5 1736 i Hornelund, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, døbt d. 13-5 1736
† død d. 22-2 1813 Moesgård, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, begravet d. 28-2 1813 i Horne
∞ gift d. 22-6 1760 med Maren Madsdatter i Horne kirke
deres Børn:
Bodelle Jensdatter *født 19-2 1761
Maren Jensdatter *født 2-9 1762
Mads Jensen *født 22-8 1764
Jørgen Jensen *født 28-6 1767
Karen Jensdatter * 3-4 1772
Mette Jensdatter *født 7-11 1774
Inger Marie Jensdatter *født 4-9 1778

Note:
Se mere om familien under Peder Urmager http://www.rau-tonnesen.dk/ og på http://bjerre-eriksen.dk/
Samt bogen : En sydvestjysk slægt gennem mere end 300 år af Ingolf Mortensen

 

Jørgen Jensen Smed var fæstegårdmand i Hornelund under Nørholm gods. Gården var på 2-3-2-0 tdr. hartkorn, og han betalte 7 rdl. i landgilde. Desuden skulle han "gøre ægt og arbejde til Nørholm som de andre frihedsbønder". Endelig var han sammen med en anden fæster af en eng ved Hornelund bæk på 0- 0-2-1 tdr.hartkorn, hvoraf de ydede en årlig afgift på 4 mark.
1743 blev Jørgen Jensen Smed indskrevet til ekstraskat , men der tilføjes, at han var fattig.
1747 afstod han gården til sønnen Hans Jørgensen på ovennævnte vilkår.

Note fra http://www.hojvanghandel.dk/
Jørgen Jensen Smed var søn af gårdejer Jens Jørgensen Smed 1665-1761 og Mette Christensdatter 1659-1747 fra Hornelund. Maren Bentsdatter var datter af gdr. Bent Bentsen 1660-1733 og Maren Lauridsdatter 1658-1747, de var gårdejere fra Tvile i Åstrup sogn.
Ved det tidspunkt hvor gården blev handlet i 1787 var det underlagt Nørholm gods, og en del af ydelserne bestod i hoveriarbejde for godsejeren, hvor man simpelthen i et aftalt antal dage skulle stille arbejdskraft til rådighed for Nørholm gods, og dette arbejde kunne bestå i alt ligefra vejarbejde – udkørsel af møg – plovning m.v., men dette ekstra arbejde købte man sig dog samtidig fri for. Det var heller ikke nogen spøg at skulle ud og slave for herregårdsfolkene på Nørholm. Ridefogederne var i de fleste tilfælde ikke ligefrem vorherres bedste børn og mange er de historier der blev fortalt om mishandling af folkene.

 
øster horne herred