Jens Clemmensen også kaldet Jens Clemendsen
*født 1670 måske i Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt
† død d. 29-7 1760 i Krause, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt
∞ gift med måske hed hun Maren ????
Søn af ..????............. og måske Karen Gundesdatter ???
Hvis Hans Clemmensen var en bror til Jens hed deres mor Karen Gundesdatter

Jens Clemmesens hustru måske hed hun Maren

*født 1671 måske i Hostrup sogn Skast herred, Ribe amt
† død d. 8-4 1755 i Krause, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt (84 år)
∞ gift med Jens Clemmesen
Børn:
Hans Jensen også kaldet Hans Jensen Clemmensen
*født omkring 1697 i Krause, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt
† død d. 1764 i Krause, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt (67 år)
∞ gift d 22-10 1724 med Mette Hansdatter i Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt (i vores slægt)

Note:

Hans Clemmensen (bror til Jens ?????)
*født 1680
† døde 1742 30 oct. Hans Clemmensen af Kokspang 62 år.

Døde Hostrup sogn 1733:
Dom Invocavit. Hans Clemmensens moder i Kokspang Karen Gundesdatter som blev fundet død i Skads enge 77 år.(*født i 1656)

Note fra Historisk atlas:

Hostrup er placeret på højderyggen på østsiden af Hostrup bæk, der løber ud i Varde Å. Typisk for landsbyer syd for Varde Å er deres beliggenhed langs små nord-syd-gående ådale. Hostrup nævnes fra 1330´erne. Hostrup er en ren landbrugslandsby, som er blevet udtyndet ved gårdenes udflytning, især til hederne mod øst. De 3 tilbageværende gårde er alle interessante og danner sammen med kirken og forsamlingshuset en fin helhed, hvis værdi yderligere styrkes af de fundne jernalder- og vikingetidslandsbyer mellem kirken og åen.

Marskarealerne var delt mellem de 3 landsbyer, således at Hostrups enge lå nord for Hostrup bæk, Kravnsøs i midten mellem Hostrup og Kravnsø bække og Kokspangs mod syd. Kravnsø havde den største andel af engene. Marskengene er fortsat uinddigede og har derfor i stor udstrækning bevaret den stærke opdeling i smalle indgrøftede parceller. De gamle adgangsveje er delvist bevarede. Engene
bruges stadig til græsning, eller til høslæt og grøntpilleproduktion.

Kravnsø er placeret på højderyggen på vestsiden af Hostrup bæk, der løber ud i Varde Å. Typisk for landsbyer syd for Varde Å er deres beliggenhed langs små nord-syd-gående ådale. Kravnsø var engang en rækkelandsby på marskkanten, den er i dag en spredt klynge, men med en meget smuk placering helt ud til marsken. Landsbyen nævnes allerede i 1446.
Marskarealerne var delt mellem de 3 landsbyer, således at Hostrups enge lå nord for Hostrup bæk, Kravnsøs i midten mellem Hostrup og Kravnsø bække og Kokspangs mod syd. Kravnsø havde den største andel af engene.
Marskengene er fortsat uinddigede og har derfor i stor udstrækning bevaret den stærke opdeling i smalle indgrøftede parceller. De gamle adgangsveje er delvist bevarede


hostrup og Kravnsø