Frands Christensen også kaldet Franz Christensøn
*født omkring 1663, måske i Tarm bye, Egvad sogn, Nørre Horne herred, Bøvling amt/ Ringkøbing amt
† død omkring ?
∞ gift med ?????
Søn af Christen Frantsøn og ?????
Stilling: Fæster af en gård i Tarm by

Børn:

Hans Frandsen
*født 1707 i Tarm Egvad sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt
† død i juni 1791 på Myrthuegård, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt, begravet d. 16-6 1791 i Hostrup kirkegård
∞ gift d. 3-6 1731 med Birthe Eschesdatter i Hostrup kirke

Hvem Frands var gift ved jeg ikke og der har højest sandsynligt været flere børn i ægteskabet

Franz Christensøn er født omkring 1663. - Han opføres i Matriklen 1688 som fæster af en gård i "Tarm Bye", Egvad sogn med et hartkorn på 2 tønder, 6 skæpper , 3 fjerding
Gården ejes af Peder Nielsøn på Brejninggård , men havde tidligere været bispegods til Ribe .

Note:
I 1660 kom Øster Horne Herred under Lundenæs Amt, Nørre Horne Herred kom under Bøvling Amt, som senere hedder Ringkøbing Amt, hvortil det nu hører. I 1793 dannedes det nuværende RIBE AMT, hvorunder også Øster Horne Herred siden har hørt til. Det skjulte VARDESYSSEL eksisterer dog stadigvæk i det skjulte. Fx. ses mange kulturelle aktiviteter i Nørre Horne Herred, der administrativt ligger i Ringkøbing Amt, blive varetaget af købstaden VARDE. Ligeledes ser familie- og slægtsmønsteret ud. Skjern Aa er mere end en herredsgrænse!
Kilder: (a) "Sysselinddelingen i Danmark" af O. Nielsen, Kbh. 1867. (b) "Trap Danmark" IV udg. bd. VIII s.5 og 357. (c) "Varde Bys Historie" ved Carl Lindberg Nielsen Varde 1942. (d) Politikens Danmarks Historie bd.2. (e) VARDESYSSEL AARBOG 1985. (f) = (d) bd. 6 s. 66-68.
VARDESYSSEL som det tager sig ud på landkortet 1987, hvor selv herredsgrænserne er blevet usynlige. Kun eksisterer "sognet" fortsat som et område lægskvinde- og mand er bevidst om. Korttil. ændret fra kommunalt oversigtskort ved Varde Kommune.

 

Tarm kort
Note:

En fæster var en gårdmand eller husmand, der havde indgået en kontrakt med en godsejer om at måtte få brugsretten over en gård eller et hus mod at svare afgifter i form af naturalier, arbejdskraft og/eller penge. Det hed "at fæste en gård". Fæstevæsenet fandtes fra midten af 1200-tallet frem til 1919, hvor det blev afskaffet ved lov.