Esche Hansen også kaldet Esche Hansøn
*født omkring 1666, i «Staurstrup», Egvad sogn, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt
† død i Januar 1735 i Myrthuegard i Hostrup, Skast herred, Ribe amt, begravet d. 13-1 1735 (69 år)
∞ gift med Ane Iversdater
Søn af Hans Eschesøn fra Tarm og ??
Stilling: Fæster af Myrthuegård

Ane Iversdatter
*Født omkring 1670
† død i marts 1754 i Myrtuegård, Hostrup, Skast herred, Ribe amt, begravet d. 27-3 1754 (84 år)
∞ gift med Esche Hansen
Datter af: Iver...................

Børn:

Hans Eschesen
*født i 1706 måske på Myrthuegard i Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt
†død i 1729 i Myrthue, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt (23 ar)

Birthe Eshesdatter (i vores slægt)
*født 1715 i Myrthuegard Hostrup sogn, Skast Herred, Ribe amt
† død i September, død i barselsseng, begravet 15 sept. 1756 i Hostrup
∞ gift d. 3-6 1731 med Hans Frandsen i Hostrup kirke 

der har sikkert været andre børn i ægteskabet men dem kan jeg ikke finde.


Note:

Myrthuegaards hartkorn blev ved den "nye Matricul" i 1688 ansat eller vurderet til 8-2-3-0.

Kilde: Matriklen 1688 for Riiberhuus Amt i Rigsarkivet i Kbh. kopi hera fi Landsarkivet for Nørrejrylland i Viborg Z.9.-
17 pag. 184b (den ovenfor gengivne kopi stammer fra Rigsarkivets original, som harnr. 242b).
(Denne udgave er gengivet fra dokumentet 1987. doc fra h ttp://vardesyssel. dk):
I " Fra Ribe Amt" 1950 s. 334 lAjses i en artikel:
"Nogle fårtidssskrifter og Forhold paa Ryttergodset" afH.K. Kristensen:
"1708. Murtude i Hostrup Sogn. Denne Gaard beboede forrige Kontrol Aj ved Varde Toldsted, Hans Brugman paa en
8A ar og 1693 kvitterede, siden ingen til at antage den, siden dens Ejendom findes i en ganske ond og skarp Hedeegn
ved Fjordsiden beliggende. Saa lAjnge jeg boede paa Visselbjerg og hidindtil har (jeg) ladet den (Myrthue) drive og
ialt paa Bygning, SAjd og Besætning forsvarlig vedligeholde, men siden sligt - saasom jeg nu er flyttet en 5 Mil der
fra Stedet af- nu blev alt for besværligt, saa nu ESCHE HANSAN af Staustrup (er villig til at tage Gaarden i Fæste)...
Og han er vederhA'Jtig".

Gaarden har4 BAjster, 3 KA^er, 2 Vogne, 1 Plov samt VintersAld. Hartkornet ergodt 8 Tender.
Esche Hansen 
maatte give 4 Rdl. i IndfAjstning (forpagtningsafgift).

Myrthue var et godt Sted at bo for en Tolder, da Gaarden ligger ved Indsejlingen til Varde Aa, ved hvis Bredder
Smuglerskibene ofte lagde til, saaledes i selve Myrtue.

myrthuegårs foto-Marbaek-1

 

Myrthuegård anno 2021

Myrthuegård Natur- & Kulturformidlingscenter
Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård ligger, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, og Vadehavet begynder. Gården blev købt af Esbjerg Kommune i 1993.

Centret er udbygget flere gange og danner bl.a. base for en naturbørnehave, formidlingstilbud til børn og voksne, værkste-der, friluftsfaciliteter samt møde- og udstillingslokaler for mange brugergrupper.

På 1. sal findes en offentlig tilgængelig udstilling kaldet Hvor Å, Hav og Mennesker Mødes, og i området findes flere formid-lingsbaser - bl.a. et informationssted om fugle samt Feltstationen tæt ved. På stedet findes tillige Fælleskontoret for MYRTHUE.

Myrthue og Marbæk Plantage er en del af Nationalpark Vadehavet. Myrthuegård ligger tæt ved Varde Ås udmunding med klint- og kulturspor. Her begynder Verdensarv Vadehavet udpeget af UNESCO.

Med faste mellemrum får vi foredragsholdere udefra til at inspirere os ift. astronomi. Astronomiforedragene er i et samarbejde med Folkeuniversitetet i Esbjerg og består af fire foredrag - to om foråret og to om efteråret.