5xtip på Ottos farfar side  Birthe Sophie Thomasdatters forældre:


Thomas Clausen

* født d.
† død ca i 1718 i Ørre, Bredvig. (Thomas ved jeg ikke mere om)
søn af Claus Thomsen og ??
∞ gift før 1709 med Maren Christensdatter (også kaldet Maren Bredvig) 

Maren Christensdatter
* født ca i 1665 i Ørre, Over Simmelkjær
† død i 1741 i Ørre
datter af Christen Jensen og Kirsten Madsdatter (Over Simmelkjær, Ørre Sogn)
∞ gift 1 gang med Jeppe Andersen (Jep Bredvig) , i Ørre sogn i slutningen af 1600 tallet , † død efter 1700 i Ørre.
∞ gift 2 gang med Thomas Clausen før 1709 (indgår i vores slægt)

Udskrift fra Hammerum Herred lokalarkiv af Jytte Dueholm:
Maren Christensdatter var datter af Christen Jensen og Kirsten Madsdatter i Over Simmelkjær, Ørre sogn. Dette kan bevises med sikkerhed da der er bevaret diverse arveafkald fra Maren og hendes søskende. Maren boede også selv i Over Simmelkjær med sin første mand Jep Andersen. Han nævnes 1699, hvor han ordnede det praktiske i forbindelse med begravelsen og arven efter svigermoderen Kirsten Madsdatter, og atter 1700, hvor han optræder i mandtalslisten for Ørre sogn (3).

 

I 1709 var Maren Christensdatter så blevet gift med Thomas Clausen i Bredvig, der det år lånte sin svoger Laurids Christensen i Bjødstrup penge. Thomas nævnes i mandtalslisterne for Ørre 1710-12, men var død 1719, hvor Maren som enke førte sag mod broderen for at få de til ham udlånte penge tilbage (4).

 I 1728 førte Maren Christensdatter atter sag mod familien i Bjødstrup for at få penge, denne gang fra svigerinden Mette Pedersdatter, Laurids Christensens enke (5)

 Måske er Maren identisk med den Maren Brevig, der blev begravet 2. januar 1741 i Ørre sogn (6). Helt sikker kan jeg desværre ikke være. Der er tilsyneladende ikke bevaret et skifte.

 Maren Christensdatter havde med sikkerhed børnene Jeppe og Bodil - og måske også et par døtre mere:

Omtale af Børn:

Anna Kirstine Jepsdatter (?),
* født ca. 1699, † død 1771 i Sønder Fastrup, Gjellerup sogn. ∞ Gift 22.10. 1728 i Ørre sogn med Clement Jensen fra Sønder Fastrup. Ved vielsen nævnes hun kun som 'Anna Kirstine af Brevig i Brevig'. Hun fik ingen børn med sin Clement, og optræder i Gjellerup Kirkebog blot enkelte gange som fadder – altid kun som 'Stine' eller 'Clemmend Jensens Kone'. Der var tilsyneladende ingen nærmere forbindelse mellem Anna Kirstine og de formodede fætre og kusiner i Gjellerup sogn at dømme ud fra fadderlisterne. Måske har der heller ikke været de varmeste følelser de to familier imellem – jævnfør de ovennævnte retssager! Tilsyneladende havde Anna Kirstine en søster boende hos sig i Fastrup, eftersom 'Clemmend Jensens Konis Søster i Fastrup' en enkelt gang optræder som fadder. Desværre er der heller ikke her noget skifte, hverken efter Clement, Anna Kirstine eller den ukendte søster
Jep Jepsen Brevig,
† død 1744 i Holstebro . Jep Jepsen Brevig var købmand i Holstebro og rimelig velhavende. Han nævnes nogle gange i J. Aldals store Holstebro-historie , men desværre optræder han ikke i borgerskabsprotokollerne. Tilsyneladende blev der heller ikke holdt skifte efter Jep Brevig.
Jep Jepsen Brevig ∞ gift i 1731 i Gjellerup sogn med sin kusine Kirsten Thomasdatter Lund, født ca. 1696, død 1772 i Holstebro. Kirsten var en datter af 'gårdspekulanten' Thomas Thomsen Lund (1655-1746) og Ellen Christensdatter (født ca. 1662 - død 1752 på godset Ryberg, som ejedes af en datter og svigersøn)
Bodil Thomasdatter,
∞ gift d. 17.10.1728 i Ørre med Jens Jensen af Merrild i Vildbjerg sogn. Ved vielsen kaldtes hun 'Bodil Thomasdatter af Brevig i Brevig'. Bodil † døde i 1740 i Hedeagerhus, Merrild Mark, Vildbjerg sogn efterladende sig mand og 4 små børn: Thomas, 9 år, Jens, 5 år, Karen , 10 år samt Edel, 7 år. Der findes et skifte efter Bodil – heri nævnes hendes 'Broder Jeppe Bredvig i Holstebroe', som enkemanden skyldte penge

 Birthe Sophie Thomasdatter,
* født ca. 1709, død 1774 i Ørre Degnebolig, Ørre sogn. ∞ Gift med Christen Iversen (1704-1776), bonde (?) i Bredvig i Ørre sogn, derefter sognedegn i Ørre 1758-1775. (I vores slægt)

At Birgitte Sophie skulle være en datter af Maren Christensdatter og Thomas Clausen er ren hypotese! Desværre peger ingen gode kilder som f.eks. fadderlister eller skifter i denne retning (af den simple grund, at de ikke er bevaret). MEN Birthe Sophie boede med sin mand Christen Iversen i årevis i Bredvig, Ørre sogn. Måske boede de der endda, mens den 'gamle Maren Bredvig' stadig var i live: I alt fald er den ældste datter Maren født i Ørre sogn ca. 1738 ifølge indførslen ved hendes død . Hun kunne vel også sagtens være opkaldt efter en mormoder Maren?
Navnet på Birthe Sophies yngste datter Bodil Kirstine tyder også på en forbindelse: De to formodede mostre hed Bodil og Anne Kirstine, og den gamle Maren Christensdatter i Bredvig havde en søster ved navn Bodil og en mor, som hed Kirsten
men faktum er , at Birthe Sophie og husbond Christen Iversen var ganske ubemidlede: Som skiftet efter dem viser, blev der intet at arve. Det tyder jo ikke på en afstamning fra velhavende selvejerbønder. Var det måske gået tilbage for parret?
Det kan i øvrigt undre, hvorfor en fattig bonde som Christen Iversen pludselig på sine 'ældre' dage blev udnævnt til sognedegn. Havde det mon noget at gøre med 'gode forbindelser' til f.eks. herskabet på Sindinggaard, altså Lillelunderne, der måske var halvfætre (via deres bedstemor Ellen Christensdatter)