5xtip på Ottos farfars side Appelone Sørensdatters far:

Søren Pedersen

*født d. ? omkring 1670
† død d ?
∞ gift med ?
søn af ??
Stilling: selvejer og bosat i Tarm

Børn:
Appelone Sørensdatter
* født i 1691 i Egvad, Tarm, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt
† død i 1776 i Studsgaard i Snejbjerg sogn, begravet 06.01.1776 i Snejbjerg. 
Hun blev gift med Thyge Lauridsen Tarm, i 1721, han født 1683 i Sdr. Vium sogn, døbt 04.11.1683 i Sdr. Vium, død 1760 i Studsgaard i Snejbjerg sogn, begravet 19.07.1760 i Snejbjerg. 1733 i Bjødstrup; 1740 selvejer i Gjellerup. 1737, 1752 forpagter og kromand i Schophuset i Sunds
(Lundenæs amt B8-1079 s. 529b). Studsgaard i Snejbjerg.
(Appelone og Thyge var fætter og kusiner) (Indgår i vores Slægt)
Anna Sørensdatter,
* født omkring 1695, † død 1766 i Hyllerslev i Janderup sogn.
∞ gift 1 gang med Jes Poulsen, i 1723, *født ca(?) 1694 i Tarm i Egvad sogn, død feb. 1728 i Hyllerslev i Janderup sogn.
Han var Gårdmand i Hyllerslevgaard i Janderup.
∞ gift 2 gang med Eskild Christensen, i 1732 i Janderup kirke, født 1703 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 11.02.1703 i Janderup kirke. Gårdmand. i Bandsbjerg, senere i Hyllerslev i Janderup

Jes Sørensen,
*født ca. 1698, † død ca. 1740. Han blev gift med Maren Christensdatter.

Peder Sørensen,
* født ca(?) 1700, † død efter 1761.
Selvejer i Tarm. Hartkorn 5-6-0-0½, sælger 1761 til svigersønnen (B82G-13 s. 458b). 7/1- 1761 sælger Peder Sørensen, Tarm en Part af sin paaboende Gaard Hartkorn 2 – 7 – 0 – 1, som Svigersønnen Peder Nielsen Møller nu beboer, til Søstersønnen Laurids Thygesen, som har arvet en Obligation paa 196 Rigsdaler efter sin salig Fader Thyge Lauridsen Skophus, Studsgaard i Snejbjerg Sogn, , hvilken Obligation han ikke ser sig i Stand til at Præstere. (Kilde: Vid hvem du er, bind 2, side 309).

Note:

Hartkorn 5-6-0-0½, sælger 1761 til svigersønnen (B82G-13 s. 458b). 7/1- 1761 sælger Peder Sørensen, Tarm en Part af sin paaboende Gaard Hartkorn 2 – 7 – 0 – 1, som Svigersønnen Peder Nielsen Møller nu beboer, til Søstersønnen Laurids Thygesen, som har arvet en Obligation paa 196 Rigsdaler efter sin salig Fader Thyge Lauridsen Skophus, Studsgaard i Snejbjerg Sogn, , hvilken Obligation han ikke ser sig i Stand til at Præstere. (Kilde: Vid hvem du er, bind 2, side 309). v Jep Sørensen. Ekstraregnskab for Lundenæs Amt 1743. Erklæringer: Peder Sørensen (16/10 – 1743) – Ejer af Hartkorn 5 – 6 – 0 – 2 (...) og skylder 100 Rigsdaler i Børnepenge og 40 Rigsdaler til sin Broder Jep Sørensen i København.
Måske identisk med den Jep Sørensen, der 3/11 1732 tog borgerskab som hosekræmmer i København?

 Note:
Jep/ Jes Sørensen.(?) Ekstraregnskab for Lundenæs Amt 1743. Erklæringer: Peder Sørensen (16/10 – 1743) – Ejer af Hartkorn 5 – 6 – 0 – 2 (...) og skylder 100 Rigsdaler i Børnepenge og 40 Rigsdaler til sin Broder Jep Sørensen i København. Måske identisk med den Jep Sørensen, der 3/11 1732 tog borgerskab som hosekræmmer i København?