5xtip på Ottos farmors side  Jens Pedersen Arvads forældre:
 
Peder Berthelsen

*født omkring 1696 i Arvad, Brande sogn, Nørrevang herred, Vejle amt
† død omkring 1790 i i Arvad, Brande sogn, Nørrevang herred, Vejle amt
∞ gift med ?? Berthelsen f. Nielsen
Søn af Bertel Nielsen og ?

 

 

NN Bertelsen f. Nielsdatter
*født omkring 1696 ?

† død omkring 1718 ?
∞ gift med Peder Bertelsen

datter af ? ?
Børn:

Jens Pedersen, Arvad
* født i 1717 i Brande, Nørrevang herred, Vejle amt, † død ca 1772 i Brande sogn, Nørrevang herred, Vejle amt
∞ gift med Sophie Enevoldsdatter. (i vores slægt)
deres børn:
Johanne Jensdatter
Ane Jensdatter. ( i vores slægt)

Bertel Pedersen Arvad
*født ca 1720 i Brande, Nørrevang herred, Vejle amt, † død d. 13/8 1784 i København, Hovedstaden
∞ gift med Else Marie Nielsdatter.
deres børn:
Margrethe Elisabeth Berthelsdatter Arvad,
Anna Margrethe Berthelsdatter Arvad,
Ulrica Anthonetta Berthelsdatter Arvad

Niels Pedersen Arvad, Den ældre
*født 1726 i Arvad, Brande sogn, Nørrevang herred, Vejle amt,
† død d. 28 maj 1797 på Arvadgaard, Ejstrupholmvej 13 Brande, begravet på Brande kirkegård
∞ gift med Ane Arvad
deres børn:
Otto Nielsen Arvad
Jørgen Nielsen Arvad fra Riisbæk
Kirstine Arevad
Peder Nielsen
Ane Kirstine Nielsdatter Arvad

Om Peder arbejdede eller ejede Arvadgård vides ikke med sikkerhed men den yngste af sønnerne Niels Peder Arvad dør på gården d. 28 maj 1797 på Arvadgaard, Ejstrupholmvej 13 Brande så det kunne tyde på at der er en forbindelse.
fra Hammerum herred findes dette:

65 (fol 23)
Peder Bertelsen, Arvad fæster hans afgangne fader Bertel Nielsens gaard. Brande Sogn som enken hans moder har afstaaet til ham.
Hkorn 2 td 1 skp 2 fc 1 alb red til 1 td 1 skp indf 4 Rdr. Bestaar af 31 fag hus efter ejerens beskaffenhed nogenlunde ved magt, 2 b 2 k 2 studungnød 10 faar etc. 31 Aug 1716.

Her er så hele fæstebrevet oversat af Villy Sørensen:

Skanderborg Rytterdistrikt Fæsteprotokol 1716-1728
Viborg Landsarkiv: GRYT 8-17 fs 23
Udskrift: Villy M. Sorensen

Arfvad
Peder Bertelsens Fæste
No. 65
Paa Hans Kongelig Mayt: Voris allernaadigste Arve Konges og herris Vegne hafver vi Stæd og fæst Saasom vi og her med stæder og fæster til
Peder Bertelsen hans afgangen Fader Bertil Nielsens gaard i Arvad i Brand Sogn. Som Enke hans Moder til ham afstaar staaende udj Land-Maallingen for 2 td 1 skp 1 f: 1 alb: reduserit till 1 td 1 Skp Hartkorn, hvor af Peder Bertelsen till Indfæstning betahler fiire Rixdahler, som kongl Mayt Regiments Skrifver Christian Gyberg oppebærger, og hans kongelig Mayst allerunderdanigst til Indtegt Bereigner.
Biugningen bestaar af 31 Fag Huus efter Eegnens beskaffenhed nogenlundes ved Magt, till besætning findes 2 bæster 2 kiør 2 stuud ungnøder 10 faar, Vognploug og harve med tilbehørig Redskab, som tilllige med Sædskornet [Stedse] til Inventarium ved Stedet forbliver, og Peder bertilsen till sig annammer med Vilkaar og alleene den til at være ansvarlig, Mens endog bygningen at forbedre og stedse i forsvarlig god stand vedligeholde, Skatter og udgifter i rette tide og paa tilbørlige steder at Erlegge og Clarere lovlig [Bevirke] sig hørig og lydig imod Den som paa hans Kongl. Mayst Vegne over hannem have at befahle, samt rette sig efter loven og forordningerne, Saa Maa atterbemelte Peder bertilsen omnævnte gaard Nyde bruge og i fæste beholde hans Lifs tid om hand forskrevne som i alle Maader efterkommer, til Bekræftelse under vore hænder

Datum Rytter Sessionen paa Colding huus Slott
dend 31 August 1716
L: E: V: Wojda, Wissen, C: K: Gyberg