Niels Pedersen Feld/Niels Feld
*født i februar 1707 måske i Tistrup
† død d. 15-8 1763 i Moesgård, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, begravet d. 21-8 17613 i Horne
Niels Pedersen døde ved et uheld da han kom under en hestevogn og blev klemt ihjel
∞ gift d. 3-11 1741 i Horne sogn med Anna Jørgensdatter , trolovet d.9-6 1741
Søn af: Peder.............
Nævnt som Niels Feld (Feld var på den tid et stednavn/gård i Tistrup sogn).

Anna Jørgensdatter
*født i september 1725 Horne sogn, Øster Horne Herred, Ribe amt
† død april 1802 i Moesgård, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, begravet d. 2-5 1802 i Horne
∞ gift d. 3-11 1741 i Horne sogn med Niels Pedersen Feld
Datter af gårdejer Jørgen Jensen Smed og Maren Bendtsdatter
Børn:
Johanne Nielsdatter
*født d. 25-10 1743, Moesgård, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, døbt d. 27-10 1743
† død d. 3-10 1814 i Mejls, Vardelandsogn, Vester Horne herred, Ribe amt,
∞ gift med Bertel Pedersen d. 12-10 1775, han havde en gård ved Mejls ved Varde
deres barn
Katrine Bertelsdatter *født 1786, † død 1857

Peder Nielsen
*født 26-4 1746 i Moesgård Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, døbt d. 1-5 1746 i Horne
† død d. ?
∞ gift med Maren Christensdatter
Peder drev Moesgård videre efter faderens død sammen med moderen og senere sammen med sin kone,
Peder og Maren fik mange børn og deriblandt nogle dødfødte børn
levende børn:
Anne Pedersdatter *født 1781, † død 1853
Niels Chr. Pedersen *født 1788, † død 1870 drev Moesgård videre.

Jørgen Nielsen
*født d. 6-10 1749 i Moesgård, Horne sogn Øster Horne herred, Ribe amt, døbt d 12-10 1749 i Horne
† død d. ?

Christen Nielsen
*født d. 1-7 1752 i Moesgård, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt,
† død i 1842
∞ gift med Anna Gydesdatter (hun *født i 1747 i Tistrup, †død 1809)
de købte en gård i Gunderup ved Horne
deres børn:
Lars Christensen *født 1783, † død 1857
Niels Christensen *født 1785, † død i ?
(Mette Marie Christensdatter *født 1789, † død 1846 ∞ gift i 1814 med sin fætter Niels Chr. Nielsen
Mettes far Christian Nielsen var bror til Peder Nielsen)

Jes Nielsen

*født d. 4-6 1756 i Moesgård, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt,
† død d. ?

Maren Nielsdatter
* født d. 2-7 1759 i Moesgård, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt,
† død d. 9-1 1760 , begravet d. 13-1 i Horne (6 mdr)

Maren Nielsdatter ( i vores slægt)
* født d. 14-6 1762 i Moesgård, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt,
† død d. ?
∞ gift d 17-10 1788 med Chresten Rasmussen
deres børn:
Niels Chrestensen ( i vores slægt)
*født 27-11 1790 Yderik, Thorstrup sogn, Øster Horne Herred, Ribe amt, døbt d. 26-11 1790
† død efter 1834
∞ gift d. 22-4 1820 i kirken med Ingeborg Christensdatter (21 år) i Varde
Laurids Chrestensen
*født 17-8 1791 Yderik, Thorstrup sogn, Øster Horne Herred, Ribe amt
† død d. ?
Maren Chrestensen
*født d. 18-4 1793 i Yderik, Thorstrup sogn, Øster Horne Herred, Ribe amt
† død i september 1797
Jørgen Chrestensen
*født 20-6 1795 Yderik, Thorstrup sogn, Øster Horne Herred, Ribe amt
† død d. ?
Maren Chrestensen
*født d. 19-9 1795, Yderik, Thorstrup sogn, Øster Horne Herred, Ribe amt
† død før septemper 1802
Peder Chrestensen
*født d. 1-8 1799 i Yderik, Thorstrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
† død i juni 1801
Peder Chrestensen
*født d. 13-6 1801 i Yderik, Thorstrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt – tvilling
† død før august 1801
Niels Christensen
*født d. 13-6 1801 i Yderik, Thorstrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt – tvilling
Maren Chrestensen
*født d. 29-9 1802 i Yderik, Thorstrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
† død d.?
Peder Christensen
*født d.22-3 1805 i Yderik, Thorstrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
† død d. ?
Christen Chrestensen
*født d. 9-4 1811 i Yderik, Thorstrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
† død d. ?

 

Niels Pedersen døde ved et uheld da han kom under en hestevogn og blev klemt ihjel og man ser Anna Jørgensdatter som enke ved folketællingen i 1787 og 1801 hvor hun bor på Moesgård hos sønnen og svigerdatteren Anders Nielsen og Maren Christensdatter

Folketælling 1787, Moesgaard, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
Jens Jørgensen, 51 år, gift, gårdbeboer og selvejer og smed
Maren Knudsdatter, 50 år, gift, konen
Mads Jørgensen, 23 år, søn
Maren, Jensdatter, 24 år, datter
Karen Jensdatter, 14 år, datter
Mette Jensdatter, 12 år, datter
Anders Nielsen 41 år *født 1746, gift, gårdbeboer og selvejer
Maren Christensdatter, 38 år *født 1749, konen
Anna Pedersdatter, 6 år, *født 1781, datter
Anna Jørgensdatter, 62 år, *født 1725, enke, mandens moder, aftægtskone
Maren Jørgensdatter 25 år *født 1762, ugift, datter, tienende
Peder Christensen, 20 år *født 1767, ugift – tienende
Thomas Christensen, 11 år *født 1776, tienende som hyrde

Folketælling 1801, Moesgaard, Horne sogn, Øster Horne herred, Ribe amt
Peder Nielsen, 56 år, *født 1745, gift, husbonde, gårdmand og Gjør i Gryder
Maren Christensdatter, 53 år *født 1748, gift, konen
An Pedersdatter, 19 år, *født 1782, deres datter
Niels Christian Pedersen, 11 år *født 1790, deres barn
Anna Jørgensdatter, 76 år *født 1725, gift, Moder og enke nyder aftægt
Jens Pedersen, 35 år, ugift – Tjeneste karl


Note:
Niels Pedersen Feld var fæster på Moesgård, midt i 1700 tallet, gården havde gennem flere århundrede været meget dominerende i Hornes liv og økonomi man ved ikke hvornår den første bygning blev bygget men måske var det bygget i 1600 tallet men det vides, at Niels Pedersen Feld havde været fæster på gård 2 fra ca midten af det syttende århundrede, og indikationer siger, at det sandsynligvis allerede på det tidspunkt havde eksisteret min. 100 år. Gården var delt i 2.

Gården var før det blev handlet i 1787 underlagt Nørholm gods og en del af ydelserne for at være fæster på gården var at arbejde for godsejeren hvor man skulle stille arbejdskraft til rådighed for Nørholm gods, det kunne være vejarbejde, udkørsel af møg, plovning m.m.
Det var ikke sjovt at skulle arbejde for Herregårdsfolkene på Nørholm, Ridefogederne var i de fleste tilfælde ikke vorherres bedste børn og der er mange historier om hvordan de mishandlede folkene.


Note:
Fæstebonde At fæste er at have brugsret over jorden. Godsejeren, der ejede jorden, kunne på bortfæste en gård til gengæld for afgifter som hoveri (arbejde) og landgilde (skat). Fra 1600-tallet og frem var så godt som alle gårde fæstegårde. Fæstebønderne var altså underlagt jordejerne – men omvendt fulgte der også rettigheder med i fæstet, for eksempel at godsejeren ikke blot kunne nedlægge gårde og selv overtage driften af jorden.


                                                                            Moesgaard

moesgaard
Note:

Moesgård er en bebyggelse eller et ejerlav ca. 1 km nordøst for Horne mellem Hornelund og Bjerremose i det nuværende Varde Kommune.
En gård blev bygget på stedet, formentlig engang i det 16. århundrede Den 30. maj 1787 blev denne gård opdelt i to separate gårde af provst Sølling i Thorstrup.
Den største del længen med de to fløje købte den tidligere ejer og bruger Jens Jørgensen på vegne af sin søn Mads Jensen for 325 rigsdaler og den anden del (den lige fløj) blev solgt til Peder Nielsen 1746-1817.

Moesgårdsvej 12 Horne set fra luften om det har været noget af Moesgård ved jeg ikke

Moesgårdvej-12-1948-1952-Å-L-2