Jens Andersen/Jens Andersen af Torrup
*født omkring 1720
† død omkring 1771 i Torup, Alslev sogn, Skast herred, Ribe amt, begravet d. 15-12 1771 i Torup (51 år)
∞ gift d. 10-9 1744 med Maren Povelsdatter fra Wisselbjerg
Søn af Anders Pedersen og Maren Jensdatter

Maren Povelsdatter/Maren Povseldatter fra Wisselbjerg
*Født omkring 1712
† død d. 1776, i Torrup, Alslev sogn, Skast herred, Ribe amt, begravet d. 6-10 1776 (64 år)
∞ gift d. 10-9 1744 med Jens Andersen
Datter af Povel
Børn:
Laust Jensen
*Født 1745 i Torrup, Alslev sogn, Skast herred, Ribe amt
† død i 1818 i Torrup, Alslev sogn, Skast herred, Ribe amt
∞ gift 1. gang med Maren Hansdatter ( i vores slægt)
∞ gift 2. gang d. 14-11 1792 med Dorthea Pedersdatter
Maren Jensdatter
*født 1748
† død d ?
∞gift med Peder Lauridsen
Poul Jensen
*født 1752
† død d. ?
∞gift med Ane Christensdatter
Anders Jensen
*født 1755
† død d ?

Man finder datteren Maren Jensdatter og hendes mand Peder Lauridsen i folketællingen:
Folketælling 1787, Baunhøj, Alslev sogn, Skast herred, Ribe amt
Peder Lauridsen, 44 år, *født 1743, gift, mand, Boelsmand og Snedker
Maren Jensdatter, 39 år, *født 1748, kone
Kirsten, 6 år, *født 1781, datter
Ursula Christensdatter, 16 år - tjenestepige
Folketælling 1801 Baunhøj, Alslev sogn, Skast herred, Ribe amt, Afbygger på Visselberg mark

Peder Lauridsen, 57 år * født 1744, gift, Mand, Boelsmand og Tømmermand
Maren Jensdatter, 53 år, *født 1748, gift, hans kone
Kiersten Pedersdatter, 18 år, *født 1783, deres datter

samt finder man sønnen Povel Jensen og hans kone Ana Christensdatter i Folketællingen:
Folketælling 1787, Torrupgårde, Alslev sogn, Skast herred, Ribe amt
Povel Jensen, 36 år, *født 1751, gift, Mand, Bonde og Gårdbeboer
Ana Christensdatter, 36 år *født 1751, kone
Jens, 8 år, *født 1779, barn
Maren, 2 år, *født 1785, barn
Jørgen Christensen, 21 år – Tjenestefolk
Karen Oluvsdatter 10 år – Tjenestefolk


Note:
Navnet Visselbjerg er knyttet til den tidligere hovedgård i Alslev Sogn vest for Varde.
I dag er der kun den fredede voldgrav rundt om haven tilbage af tidligere tiders store gårdanlæg.
Hovedgården blev afviklet omkring 1771 bl.a. ved oprettelse af en ny lille landsby på 6 ens gårde 1,5 km nordøst for Visselbjerg, og bebyggelsen blev opkaldt efter ejerens hustru Vibeke, og i dag er navnet blevet til Vibæk.
Omkring samme tid blev Alslev Vandmølle frasolgt, medens det øvrige fæstegods blev frasolgt ved førnævnte Vibekes død.
Familien Munk erhvervede i 1567 gården fra kronen, og ejerforholdet varede i ca. 60 år, hvorefter den ene søn
(Hans Munk) blev henrettet for utugtigt levned, og den anden søn (Frederik Munk) måtte opgive gården på grund af spekulative gårdinvesteringer.
Det samlede område ved Visselbjerg og Vibæk er udpeget som særligt kulturmiljø ved Vadehavet og Varde Ådal.


Maren Povelsdatter kom nok ikke fra Visselbjerg hovedgård men nok nærmere fra den lille landsby på en af de 6 gårde
Visselbjerg hovedgård
 Vibæk                
                        Wisselbjerg Hovedgård                                                                             Kort over Vibæk