Hans Phillipsen
*født omkring 1720- 1744
† død d. ?
∞ gift med Maren Hanses ( Hansdatter)
Søn af Philip..................
Stilling: Kådner i Sottrup

Maren Hansdatter/Maren Hanses
*født omkring 1720- 1744
† død d. ?
∞ gift med Hans Philipsen
Datter af Hans.................

Børn:

Sophia Hedewig Hansen
*født omkring 1764- 1766
† død d. 10-7 1848 i Sottrup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt
∞ gift d. 20-9 1793 med Christian Adolph Petersen I Sottrup kirke, Sottrup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt

Familien boede sikkert i Sottrup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt
desvære kan jeg ikke finde mere om familien og der har højest sandsynligt været flere børn i ægteskabet


Note fra https://graenseforeningen.dk/

Kådner:
Husmand med eget hus (kåd), som enten var selvejer eller fæster direkte under et amt eller et gods, men ikke under en anden bonde eller landsbyen. Kådnere kunne have et mindre jordtilliggende, men det var langt fra altid tilfældet. Antallet af kåd steg voldsomt frem til begyndelsen af 1600-tallet, men lå derefter ret fast. I Haderslev Amt brugtes i stedet begrebet landbol. I visse egne fandtes særlige betegnelser for store husmandsbrug som Toftbol (Løjt Sogn), Gaast (Angel) og Wurtsitz (Sydøstslesvig).