5xtip på Ottos morfars side Kirsten Christensdatters forældre:

 

Christen Pedersen
* Født (?)
† død i 1720 Roe ; Grønbæk Sogn, begravet den 14-4 1720 fra Grønbæk kirke.

∞ gift omkring 1704 med Anne Rasmusdatter

Christen Pedersen og Anne Rasmusdatter bosatte sig i landsbyen Roe, Grønbæk sogn, Lysgård herred efter at de var blevet gift o.1704
.

Anne Rasmusdatter
* født omkring 1685 (men hvor vide ikke)
† død i 1751 på stedet i Frausing, Hinge sogn , begravet d. 20-2 1751 fra Hinge kirke

 ∞ gift 1 gang omkring 1704 med Christen Pedersen † død i 1771, begravet d. 6-1 1771 (indgår i vores slægt)

∞ gift 2 gang omkring 1722 med Gregers Thomsen fra Riis, Grønbæk sogn

Anne Rasmusdatter giftede sig anden gang med Gregers Thomsen fra Riis, Grønbæk sogn og han overtog nu fæstet af gården i Roe, der var ejet af Allinggård. På et tidspunkt inden 1738 fraflyttede familien gården i Roe og bosatte sig i et hus i Frausing, Hinge sogn, Lysgård herred.

Børn: med Christen Pedersen:

Anne Christensdatter * født i 1705
Peder Christensen * født i 1707
Karen Christensdatter * født 1712,
Anne Christensdatter *født 1713,
Kirsten Christensdatter * født 1716 (Indgår i vores slægt)
Rasmus Christensen * født 1719.

Børn: med Gregers Thomsen:
Maren Gregersdatter * født 1723
Mette Gregersdatter * født 1726
Maren Gregersdatter * født 1729
Thomas Gregersen * født 1732.

Omtale af Christen Pedersen og Anne Rasmusdatters børn:

Anne Christensdatter blev født 1705 i Roe og døbt den 23. aug. i Grønbæk kirke, Lysgård herred.
Der hersker en del forvirring omkring hendes navn. Nogle gange kaldes hun Anne og andre gange Mette, hun havde jo både en søster Anne og en halvsøster Mette. Men en ting synes kilderne dog enig om, hun var gift med Jens Mikkelsen i Dalsgård, Svostrup sogn. Vielsen foregik 1731 i Grønbæk kirke.
Da Jens Mikkelsens kone Mette Nielsdatter (fejl for Anne Christensdatter) i Dalsgård døde i 1744 oplyses at deres børn var Christen født o.1732, Maren født o.1736, Mikkel født o.1738, Anne født o.1742 og Rasmus 6 måneder gammel. Formynder for disse børn var morens stedfar Gregers Thomsen i Frausing.
Ved skifteforretningen efter Annes mor i 1753 mødte Jens Mikkelsen i Dalsgård da også på sine børns vegne.
Jens Mikkelsen i Dalsgård, der var gift igen, døde selv i 1759 og i skifteforretningen efter ham oplyses at formynderen for børnene af hans første ægteskab med Mette (fejl for Anne) Christensdatter var hans første hustrus bror Peder Christensen i Frausing.
I skiftet efter hendes halvbror Thomas Gregersen fra 1772 nævnes at hans halvsøster Anne Christensdatter, der var død, havde været gift med afdøde Jens Mikkelsen i Dalsgård og at deres børn var: Christen i Ebstrup, Mikkel i Grauballe, Anne g.m. Peder Kusk i Sinding, Maren g.m. Villum Andersen i Borup.
Peder Christensen blev født 1707 i Roe og døbt den 13. marts i Grønbæk kirke, Lysgård herred.

Han blev gift med en Mette Poulsdatter den 12. okt. i Hinge kirke og de bosatte sig i Frausing.

Konen Mette Poulsdatter døde i dec. 1750 og efterlod sig to børn Poul på 1 år og Christen på 4 uger.
Peder Christensen giftede sig 2. gang den 19. juni 1751 i Hinge kirke med Maren Villums- datter, en datter af Villum Bertelsen i Hinge.
De fik 8 børn, hvoraf kun 3 nåede voksenalderen nemlig, endnu en Christen (født 1753 og senere bosat i Frausing), Anne (født 1757 og gift med Jens Madsen i Frausing) samt Villum (født 1758 og senere bosat i Gødvad).
Peder Christensen døde i 1792 og blev begravet den 26. april fra Hinge kirke.
Enke Maren Villumsdatter døde 1804 i Frausing.
Karen Christensdatter blev født 1712 i Roe og døbt den 17. april i Grønbæk kirke, Lysgård herred.

Hun blev gift med Christen Rasmussen i Hinge kirke den 24. juni og de bosatte sig i Hinge.

Karen døde allerede i 1749 og blev begravet fra Hinge kirke den 17. aug.
I skiftet efter hende oplyses at deres børn var: Christen født o.1738, Else født o.1741. Formynder for disse børn var mors stedfar Gregers Thomsen i Frausing og morens bror Peder Christensen samme sted.
I et skiftet fra 1772 nævnes at Karen Christensdatters børn var: Christen soldat for Vinderslev gods i Hinge, Else g.m. Niels Thomsen i Hinge.

 Anne Christensdatter blev født 1713 i Roe, Grønbæk sogn, Lysgård herred.

Hun blev gift med Rasmus Mouridsen i Hinge kirke den 26. okt. 1743 og de bosatte sig i Serup.

Også Anne Christensdatter døde tidligt og en skifteforretning fra 1750 oplyser at hun havde et barn, Anne Kirstine, født o.1745. Morens bror Rasmus Christensen i Serup optræder som formynder for barnet.
I skiftet efter moren fra 1753, bliver hun forvekslet med sin halvsøster Mette Gregersdat- ter, der også var gift i Serup, så deres mænd byttes.
I skiftet efter hendes halvbror Thomas Gregersen fra 1772 nævnes at hans halvsøster Anne Christensdatters barn Anne Kirstine var g.m. Peder Sørensen i Hinge.
Rasmus Mouridsen, der var gift 4 gange, døde selv i 1776 og blev begravet fra Serup kirke den 11. dec.

 Kirsten Christensdatter * Født i 1716 i Roe, Grønbæk sogn, Lysgård Herred, døbt d. 20-12 1716 i Grønbæk Kirke . † død i Hinge 1799 og blev begravet fra Hinge kirke den 1-4 1799 ∞ gift d. med Knud Lauridsen (Bødker) (Indgår i vores slægt)

Rasmus Christensen blev født 1719 i Roe og døbt den 29. maj i Grønbæk kirke, Lysgård herred.

Han blev gift i Serup kirke 1748 med Else Christensdatter og de bosatte sig i Serup by og sogn, Hids herred. Hun døde dog barnløs allerede året efter og endnu samme år giftede han sig med en Maren Sørensdatter.

Omtale af Anne Rasmusdatters børn fra andet ægteskab med Gregers Thomsen i Frausing:

Maren Gregersdatter blev født 1723 i Roe og døbt den 28. nov. i Grønbæk kirke, Lysgård herred. Hun omtales ikke senere og er antageligt død som barn.

 Mette Gregersdatter blev født 1726 i Roe og døbt den 10. marts i Grønbæk kirke, Lysgård herred.

Hun blev konfirmeret i Hinge 1742 og gift samme sted 1751 med en ungkarl Thor Pedersen fra Serup, hvor de bosatte sig.
Ved skifteforretningen efter moren fra 1753, bliver hun forvekslet med sin halvsøster Anne Christensdatter, der også var gift i Serup, så deres mænd byttes.

 Maren Gregersdatter blev født 1729 i Roe og døbt i Grønbæk kirke, Lysgård herred.

Hun blev konfirmeret i Hinge 1745 og gift samme sted 1753 med en enkemand Niels Christensen
Ved skifteforretningen efter moren fra 1753, oplyses at hun var forlovet med Niels Christensen, ladefoged på Resendal, Gødvad sogn.

 Thomas Gregersen blev født 1732 i Roe og døbt i Grønbæk kirke, Lysgård herred.

Han døde ugift 1772 i Serup og blev begravet der den 23. feb. Skifteforretningen blev holdt den 1. juni i Frausing, hvor hans hel- og halvsøskende var arvinger.