4xtip på Ottos farmors side
Peder Michelsen også kaldet Peder Albæk Mikkelsens forældre:

Michel Jacobsen
* født 1688

† død d. 7-8 1762 i Velhusted, Assing sogn
søn af Jacob Michelsen og Mor ?
∞ gift i ca 1734 med Maren Pedersdatter

Bosat i Vilhusted , Assing, Hammerum herred, Ringkøbing amt

Michel sælger gården Wilhusted i 1756 og går på aftægt
Han sælger til svigersønnen Bod Prindalsen fra Kibæk og datteren Else
Michel Jacobsen i "Vilhuuszested, Assing Sogn" er stamfader til slægten Albæk .

Begivenhed: 1756, Går på aftægt og sælger gården Wilhusted.

Note:
H.P Hansen som var museumsdirektør i Herning havde fundet dette fra Kibæk- Møllerens Gods
og i et bilag til regnskabet fra 1672 var der et kopi af vurdering og skifter der var foretaget over en henrette Møllers godt i Kibæk, hvilken misgerning manden Hans Nielsen havde gjort stod der intet om, men Michel Jacobsen, Søren Pedersen i Suenlund, Christen Christensen i Berszlund og Mads Andersen også fra Wilhuuszested er forsamlet ude i "Kibechmølle i Aszing sogn» som vurderingsmænd der skal vurdere «alt huisz gods» «rørendisz och w-Rørendisz (som tilforn d. 7 juni var registreret) som fantes efter afdøde Hans Nielsen Møller som for retten på løfuerdagen nest afvigt her paa tinget for sine øfuet miszgierninger, blef paadømbt och der affter ved sverdet jutificeret videlicet"
Note:
Dette dokument er sjældent da der sjældent er noget bevaret i arkivalier vedr. Midtjylland fra den tid da meget fra Hammerum herreds arkiv delvis er gået tabt ved en ildebrand i Højris, Ikast sogn i begyndelsen af forrige århundrede (1800- tallet)

Maren Pedersdatter
* Født 1712
† død efter 1747

∞ gift ca. 1734 med Michel Jacobsen
Datter af ? ?
Børn:
Else Michelsdatter
* født ca. 1735 † d. ∞ gift med Bod Prindalsen * han født ca. 1730 hans stilling : Gårdejer på Vilhusted efter Svigerfaderen (1756)
(det er tvivl om hende om hun er datter af Maren men hun er med sikkerhed datter ad Michel)
Zidsel Michelsen
* født omkring 1739 i Velhusted , konfirmeret i 1758 i Assing , † omkring 1761
Johanne Michelsdatter
* født omkring 1741 i Velhusted, konfirmeret i 1760 i Assing
Jacob Michelsen
* født omkring 1742 i Velhusted, konfirmeret i 1760 i Assing, ∞ gift i 1776 i Brande med Kirsten Jensdatter hun * født i 1743 i Uhre, Brande,† død i 1801. Bosat i Uhre, Brande i 1776-86 derefter i Fjelstervang, Vorgod.
Peder Michelsen (Kaldet: Peder Albæk Mikkelsen)
* født 1747 i Velhusted, Assing, konfirmeret i 1763 i Assing, † død d. 11-8 1810 i Albæk, Snejbjerg Stilling: Tjensetekarl i Albæk hos Kjæn Snogdal (ca. 1760), Bosat i Albæk Snejbjerg sogn, ∞ gift i 1777 med Maren Olufdatter (Indgår i vores slægt)