3xtip på Otos farfar side
Ane Svendsdatters forældre:

Svend Lauridsen
 også kendt som Svend Larsen og Svend Koldbæk  

*født 1740 Røjen / (Royen) i Sunds   ,  † død d. ?
søn af Laurids Svendsen , Mor ?
∞ gift med Anne Marie Christensdatter i 1764

 

Svend var gårdejer i Over Simmelkjær, senere i Trevad i Nøvlinge sogn. Fra kirkebogen i Ørre står skrevet: at ægteparret flyttede fra Over Simmelkjær hvor gården havde Hartkorn td. 2.0.0.2 11/16 (se note), Endnu i 1789 bor de der, men i 1798 er han i Sunds og kaldes da Svend Kolbæk. I 1803 boede de i Tvevad i Nøvling.
I Hammerum Herreds tinglæsningsbøger står: 1) Svend Lauridsen sælger 1797 til Jeppe Madsen, sin gård i Sunds htk. td. o7.1. 2/3 som Kirsten Jespersdatter førhen har haft. 2) Svend Lauridsen boende i Koldbæk i i Sunds sælger sin iboende gård for 199 rdl i 1799 til A. Knudsen. 3) Svend Lauridsen sælger 1799 sin forhen påboende gård Koldbæk, Sunds htk. td. 2.2.1.0. til Peder Adsersen af Hollingholt for 302rdl. 4) Svend Lauridsen af Koldbæk får skøde på hovedparcellen af Tvevad i Nøvlinge htk. td. 1.1.0.2, 5/6 i 1800 for 299 rdl. 5) Svend Koldbæk sælger til L. Christensen, Tvevad i Nøvling htk. 1.1.0.2 5/6 for 199 rdl.
"De 5 Svend Lauridsen Kolbæk er nok ham i vores slægt"

Svend og hans kone Anne Marie er i 1803 faddere til dattersønnen og da bor de i Tvevad

 

NOTE : Hartkorn betyder egentlig "hårdt korn", altså brødkorn, men tidligere var tønde hartkorn en enhed for værdien af landbrugsjord (en kombination af jordens areal og ydeevne). I den lange periode, hvor al betaling foregik som byttehandel med konkrete varer var det nødvendigt med et fælles værdimål. Man besluttede sig til at sammenligne alle varer med værdien af det såkaldte "hårde korn" eller hartkorn. Hartkorn måltes i tønder (ikke at forveksle med tønder land). 1tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album. Mindste enhed er 1/4 album, også kaldet en Penning, den var 2 favne (eller 2 x 3 = 6 alen) på hvert led, svarende til 36 kvadratalen.
RDL = Rigsdaler

 

Anne Marie Christensedatter    (Otto´s tipoldemor på hans farfars side)

* født 1741 i Over simmelkær,  konfirmeret i Ørre i 1755,  †død  d. ?
datter af Christen Svendsen ??? og Mor ??
∞ gift med Svend Lauridsen 1764 i Ørre
Børn:
Anne Marie Svendsdatter * født i 1765 (hun blev gift i 1788 med Anders Pedersen i Bøgelund i Karup)
Anne Svendsdatter * 1775 ( hun indgår i vores slægt)

fra 1768 - 69 -71 fik de børn som døde tidligt

 

Anne Marie er så vidt man ved datter af Christen Svendsen i Over Simmelkær og født i 1741 ( usikkert),

61 Anne Cathrine Knudsdatter i Over Simmelkær i Ørre sogn. 27.9.1788, fol.113B.
E: Simon Sørensen. Af første ægteskab B: Anne Christensdatter, Anne Marie Christensdatter. FM Mikkel Jensen sst, Svend Lauridsen sst.
e= enke/enkemand
B = barn af
fm = formynder
sst = samme sted1764 Svend Lauridsen, Røjen