3xTip på Ottos farmors side
Peder Mortens forældre

Morten Pedersen  også kaldt for Morten Toustrup, Morten Tømmermand, Morten Pedersen tiende på Rørbech og Morten Pedersen Kiergaard

* født 1745 i Brande, Nørvang, Vejle, † ca. 3-11 1810 i Kjærgård, Snejbjerg, Hammerum ,Ringkøbing. Begravet d. 10-11 1810 i Snejbjerg.
søn af Peder Madsen og Anna Mortensdatter
∞ gift d. 18-4 1784 i Brande kirke med Anne Jensdatter Østergård

Stilling: Selvejerbonde, gårdbeboer, Håndværker
Børn : Se under Anne Jensdatter Østergård

Han kaldtes skiftevis for Morten Pedersen, Morten Toustrup og Morten Toustrup Pedersen,Morten Tømmermand i flg. bogen: "Snejbjerg sogn" af Johan C. Sulkjær bind 2 (side53), køber han gården "St. Toustrup af Jens Ahle i ca, 1785 og har den til ca. 1805. I 1806 køber Morten dernæst "Kjærgaard" af Poul Hus, Han boede der dog kun få år, da han døde i 1810. Morten boede i København på et tidspunkt hvor han videreuddannede  til Snedker/Tømmer, som han delvis gjorde til sit levevej, mens de bor i Brande by blev han kaldt for Morten Tømmermand senere kaldte han sig Toustrup og Kiesgaard, I 1787 var han Håndværker og selvejerbonde. Gården Toustrup var en rimelig stor selvejergård på den tid som tidligere (1498) havde tilhørt Kongen, så Morten havde 3 tjenestefolk: Peder Troelsen, Kirsten Jensdatter og Mette Andersdatter, og så havde de enken Maren Andersdatter "Vævekone" og Peder "Eftermiddag", begravet i Snejbjerg i 1777 og hendes datter Maren Pedersdatter Væverpige boende, Maren Væverkone blev begravet i 1788 94 år gammel, datteren året før, 50 år gammel. Morten sælger gården i 1806 til Johannes Nyboe, 68 år gammel. Præsten skrev om ham: En meget sindig og forstandig og retskaffen mand og i adskillige år have været i Kiøbenhavn hvor han lærte Snedkerprofision den som han delvis gjorde til sin næringsvej. Morten stod faddere til flere og her omtales han som Morten Tømmermand.

Note: Herredsskriver:
Til at protokollere retsforløbet fungerede oprindelig en kgl. udnævnt herredsskriver, som også var notarius publicus.... I 1788 var der kun 75 selvstændige skriverembeder tilbage. De ophævedes først formelt ved retsplejeloven 11.4.1916.
Notar eller Notarius Publicus er i Danmark en embedsmand på et dommerkontor, der bekræfter underskrivning af testamenter og andre retsgyldige dokumenter og andre notarialforretninger som bekræftelse af kopi af f.eks. eksamensbevis, kontrol af, at en lodtrækning går rigtigt til, og protest af veksler og checks.
Man skal normalt selv møde op med det dokument, man ønsker bekræftet, men hvis man på grund af sygdom ikke kan komme til et dommerkontor, kan notaren komme hjem til én.
Notarens virksomhed vedrører ikke dokumentets indhold. At dokumentet er underskrevet for en notar er derfor ingen garanti for, at indholdet er rigtigt, kun for at underskriften er ægte, hvilket bekræftes i notarens påtegning på dokumentet.

Anne Jensdatter Østergaard  

*født 1755 i Brande sogn, Nørrevang herred † d. 4-6 1838 i Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing.

Datter af : Jens Pedersen og Sophie Enevoldsdatter

∞ gift d. 18-4 1784 i Brande kirke med Morten Pedersen
Børn:
Anna Mortensdatter * d 15-2 1785 i Store Toustrup , Snejbjerg , døbt. d. 15-2 1785 i Snejbjerg † efter d. 15 April 1861 ∞ gift med Ole Pedersen.
Marie Sofie Mortensdatter * Sep 1786 i Store Toustrup, Snejbjerg Døbt: 18 sep 1786 i Snejbjerg kirke, † d 26-4 1854 i Hindskov, Thyregod, Nørvang, Vejle - Begravet: 2 maj 1854 i Thyregod kirkegård, Nørvang, Vejle -Stilling: gårdbrugende enke (1845) ∞ gift med Bertel Sørensen
Peter Mortensen * 7 -11 1789 i Store Toustrup, Snejbjerg Døbt: 7 -11 1789 i Snejbjerg kirke, † d 12 -3 1854 i Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing - Begravet: d 21 -3 1854 på Snejbjerg kirkegård, Hammerum, Ringkøbing - Stilling: Gårdmand i Sig i Snejbjerg (8 maj 1830) ∞ gift med Ane Pedersdatter ( Indgår i vores slægt)
Mette Johanne Mortensdatter * 4 -1 1791 i Store Toustrup, Snejbjerg, Døbt: 4 -1 1791 † 4 -1 1791 i Store Toustrup, Snejbjerg, Begravet: 9 -1 1791 i Snejbjerg kirkegård.
Niels Langkjær Mortensen * 3 -12 1792 i Store Toustrup, Snejbjerg, Døbt: 3 -12 1792 i Snejbjerg † d. 27 -9 1793 i Snejbjerg.
Jens Mortensen * Feb 1794 i Store Toustrup, Snejbjerg, Døbt: 9 -2 1794 i Snejbjerg, Konfirmeret 1810 i Snejbjerg kirke.
NN
* d 25 -12 1799 i Store Toustrup, Snejbjerg † d 25 dec 1799 i Store Toustrup, Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing.

Anne Jensdatter (Østergaard) var datter af Jens Pedersen og Sophie Enevoldsdatter, hendes liv ender trist og ved hendes død i 1838 skriver Præsten i Snejbjerg følgende: " Almisselem i Fattighuset, enke efter gårdmand Morten Pedersen Kiergaard, fra folketællingen fra 1834 for Snejbjerg sogn fremgår det at hun som 79 årig er enke og fattiglem bor i fattighuset i Snejbjerg, Hendes mand Morten døde som gårdmand i 1810 så i årene derefter har du været ude for en social nedtur. en forklaring derpå kan være følgende :

 

Anne og sønnen Peder Mortensen bliver på Kjærgaard efter Mortens død men den 4-8 1815 da Enkekonen Anne var gået til Albæk for at besøge sine slægtninge og sønnen Morten arbejdede i engen østligst i Marken, brændte gården, Ilden opstod efter bagning, der strømmer folk til fra Snejbjerg og Herning, men da Brandfogden, Jens Pedersen i Nørgaard, som havde været ude at stakke Hø i sin eng syd vest for O. Amstrup, endelig kom til stede var alt forbi og gården brændt. Branden kan være en stærk medvirkende årsag at hun ender på fattiggården. Hendes indbo og papirer er jo brændt. Fattigvæsnet havde førsteret til det, en afdød forsørget efterlod sig, Al fattighjælp skulle være refunderet inden der blev noget til arvingerne eller til de kreditorer, der måtte melde sig. Familien var næsten altid lige så fattig som den afdøde havde været, men havde evne og vilje til at godtgøre fattigvæsnet måske mange års understøttelse, så ophørte sognekommissionens krav på at kunne disponere over boet. Anna ejendele blev solgt på auktion, Anne var dog forlængst lagt i graven, da auktionen blev afholdt d. 1-7 1838 i Snejbjerg.


Auktionen:
1.1 Rødstribet Olmerdugsdyne: 5 Rd 0 M 6 Sk - Thue Ørskov (Thue Larsen)
2.1 Do.: 2 Rd 2 M 4 Sk. - Fattighuset
3.1 Hovedpude: 1 Rd 3 M 8 Sk - Peder Christensen Krogstrup
4.1 Do 3 M 6 Sk. - Do (altså til Peder Christensen Krogstrup)
5.1 Lagen: 5 M - Thue Ørskov
6.1 Skjørt: 2 M 10 Sk - Fattighuset
7.1 Trøje 1 M - Do (altså til Fattighuset)
8.1 Underklokke: 3 Sk - Ole Skytte, betalt
9.2 Tørklæder: 3 - Hans Christian Dalsgaard (Laugesen), betalt
10.1 Særk: 4 M 7 Sk - Niels Jespersen, betalt
11.1 Par strømper: 7 Sk - Christen Salling, betalt
12.1 Par tøfler: 7 Sk - Christen Jeppesen, betalt
13.1 Treblokke: 2 M 12 Sk - Jens Meldgaard Snejbjerg Bye, betalt
14.1 Silhert og et par gl. huer: 2 Sk - Niels Jespersen, betalt
15.1 _lankar: 12 Sk - Kromanden ___
16.1 Kurv med Ragelse: 3 Sk - Niels Chr. Smedegaard (Sørensen), betalt
17.1 Par Kryster: 3 Sk - Niels Jespersen, betalt
18.1 Par strømpeblokke 1 Sk - Hans Christian Dalsgaard, betalt
19.1 Spinderokke: 8 Sk - Christen Salling, betalt
20.1 Stol: 1M 3 Sk - Ole Nielsen, betalt
21.1 H___ gryde: 9 Sk - Fattighuset
22.1 Schartol 6 Rd - Jens Christian Amtrup, betalt
Ialt 19 Rd 2 sk.
3 Rd 1 M 3 sk til Fattighuset = 15 Rd 4 M 1 sk.
herefter nr. 2 overladt til Peder Christensen, Skindadl, nr 6 og 7 opbevares for s Anerelsen, nr. 15 overlades til Maren Thomasdatter og nr. 21 Karen Nørgaard. Hermed afsluttes auktionen


Inden det kom så vidt:
Anna Jensdatter Kjærgaard 72 år, Svagelig indtinget hos Ole Albek (hendes svigersøn gift med Anne Mortensdatter) som skal have 1 Rbd i husleje fra Maidag til Nytårsdag 1837 og får 1 Rbd som han skal anvende til Klæder for hende og aflægge Regnskab for.

Læs evt. bogen " Forsørget og forfulgt skrevet af Anna Rasmussen og fattiglem.

Ca 3 år efter Morten og Anne´s bryllup kan man se i Folketællingen at det går dem ganske godt, Morten er 43 år og Anne er 29 år,
Morten er gårdejer og håndværker,
de har da 2 døtre, de har ansat 2 tjenestefolk og har 2 fattige mennesker til at bo hos sig. 

Folketælling 1 Feb. 1787, Snejbjerg sogn, Hammerum Herred.
Morten Pedersen 43 år gift husbonde,gaardboer og haandværker
Ane Jensdatter 29 år gift madmoder
Anne Mortensdatter 3 år datter
Marie Sophie mortensdatter 1 datter
Peder troensen 20 tjenestefolk
Kirsten Jensdatter 26 tjenestefolk
Maren Andersdatter 94 enke inderste nyder almisse
Maren Pedersdatter 40 hendes datter ekstrakatfattig og tigger

Folketælling 1801
Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing, 74, Side 147, Toustrupgaarde
Morten Pedersen, M, Huusbonde, 56, Gift, 1, Gaardbeboer, selveyer og bonde
Anna Jensdatter, K, Hans kone, 44, Gift, 1,
Anna Mortensdatter; K; Deres datter; 16; Ugift
Peder Mortensen; M; Deres søn; 12; Ugift (i vores slægt)
Jens Mortensen; M; Deres søn; 6; Ugift
Christen Andersen; M; Tienestekarl; 30; Ugift
Birthe Pedersdatter; K; Tienestepige; 24; Ugift
Karen Nielsdatter; K; Til leye boende; 29; Ugift; Væverske.


Men hvorfor går det sådan? at Anne ender som fattiglem ?
når vi samtidig fra Skøde og Panteprotokollerne ved at der indgåes aftægtskonrakt mellem Anne og sønnen Peder Mortensen?

26. maj 1818 skøde udstedt af Anne Jensdatter, enke efter afdøde selvejergårdmand Morten Pedersen, på hendes ejende og påboende gård, Kiersgaard kaldet, til hendes søn Peder Mortensen Toustrup.
Hartkorn 4 td. 1 skp. 3 fjk. 1 alb. Købesum 1.200 rbd. navne værdi.
Peder Mortensen har desuden ved aftægtskontrakt af dags dato sikret sin moder husværelse og underholdning mv. i hendes levetid.

Tinglæst 30. maj 1818.
Kilde: Hamm. hrd., S&P 1813-18, fol. 568a-b. (B79, SP19). Det fulde skøde på Kiergaard i Snejbjerg fra Anne til sønnen Peder Mortensen kan læses under Peder Mortensen.

Forklaringen er formentlig, at en aftægtskontakt er en byrde på ejendommen, og ikke på ejendommens ejer. Det der tinglyses er byrder på en ejendom, man tinglyser ikke byrder mellem to personer. Dvs. at når ejendommen brændte, så var grundlaget for aftægtskontrakten væk. Derfor bliver hun først indtinget, og derfor ender hun senere på fattiggården. Det er en social deroute af dimensioner, alt sammen pga. brødbagning.
note fra Stegemueller.dk


Fattiggrden og grden siig jpg
Fattiggården og gården i Sig