3xtip på Ottos mormors side
Christen Christensen(Degn) forældre:

Chresten Jensen (Degn)
  

* født i 1756, på en gård i Kragelund by og sogn, Hids Herred, døbt d. 19-12 1756 i Kragelund kirke.  
† død d. 12-7 1820 begravet d. 18-7 på Kragelund kirkegård
søn af ??


∞ gift d. 6-11 1789 i Kragelund kirke med Margrethe Christensdatter ( trolovet d. 2-10 1789)

 

Parret bosatte sig på en fjerdepart af Revshalegaard i Kragelund sogn, som de på et tidspunkt købte.

Christen Jensen var 63 år da han døde på Revshalegaard i Kragelund sogn, af bryst- svaghed, den 12. juli 1820 og blev begravet i Kragelund den 18. juli.
Da den yngste søn Jens og de to piger endnu ikke var myndige, skulle der afholdes skifte. Efter registreringen og vurderingen udviste boet et overskud på 844 Rigsdaler og da de fleste af børnene indvilgede i at lade deres andel blive stående i gården, kunne enken blive siddende, vel med en af sønnernes hjælp. Det blev den 3. søn Jens der overtog den fædrende gård o.1825 med moren på aftægt.

 

Margrethe Christensdatter 
* født i 1764 på en gård i Sinding by og sogn, Hids Herred, døbt d. 15-4 1764 i Sinding Kirke. 
† død d. 19-5 1829 begravet d. 27-5 på Kragelund kirkegård.

∞ gift d. 6-11 1789 i Kragelund kirke med Chresten Jensen (Degn) ( trolovet d. 2-10 1789)

 

Margrethe Christensdatter der betegnedes som aftægtskone og enke efter Christen Jensen Degn døde, 65 år gammel den 19. maj 1829 på Revshalegaard og blev begravet på Kragelund kirkegård den 27. maj.

Børn :

Jens Christensen * født i 1790 på Refhalegård, Kragelund Sogn, Hids Herred, og hjemmedøbt d. 28-10 1790
I 1817 melder han afgang til Astrup i Hinge sogn og 1821 er han gift og kaldtes husmand af Dalsgårdhus i Hørup sogn. I 1834 ses han og hustruen Ane Kirstine Christensdatter på 40 år med 6 børn at bo samme sted.

 

Christen Christensen * født d. 16-11 1794 på Revshalegård , Kragelund sogn , hjemmedøbt d. 16-11 1794 og døbt i kirken d. 30-11 1794 i Kragelund kirke † d. 13-12 i 1876 begravet i Balle ∞ gift d. 31-10 1826 med Ane Sophie Laursdatter ( Indgår i vores slægt) (se under dem)


Jens Christensen * født d. 1-12 1799, på Refshalegård i Kragelund sogn, Hids Herred, konfirmeret i 1815 i Kragelund. Han blev gift med Maren Olesdatter omkring 1828, hvorefter de overtog Refshalegård med moren på aftægt.
I 1834 ses at de nu har børnene Anne på 6, Margrethe på 4, Christine på 3 og sønnen Ole Christian Jensen på 1 år.
Sidstnævnte Ole Christian Jensen (gift med Andrejette Sørensen) overtager Refshalegård og bliver i 1865 far til den Jens Jensen, der blev folkemindesamler i Kragelund og hvis materiale ligger til grund for H. P. Hansens bog SKOVLOVRINGER fra 1936.


Marie Christensdatter * født d. 8-4 1802 på Refshalegård i Kragelund sogn, Hids Herred
Hun blev gift med en Christian Olesen fra Bodholt i Bording sogn den 7. okt 1821 og de bosatte sig på
kolonien Neder Julianehede. Den 30. dec. 1832 nedkom Marie med en dødfødt pige, som tog så hårdt på hende at hun døde et par uger senere den 17. jan. 1733.

 

Mette Marie Christensdatter * født d. 25-7 1805 på Refshalegård i Kragelund, Hids Herred, hjemmedøbt dagen efter. Konfirmeret i 1819 og fik her skudsmålet, udmærket god af kundskab og sædelighed.
Omkring 1828 blev hun gift med gårdmand Christen Thomasen fra Mausing i Vinderslev sogn og bosatte sig med ham der.