15 x tip på Ottos fars side

Johannes Bleck/Blik
* født omkring ?

† død omkring ?
∞ gift med ?
Stilling: Væbner

søn af ??

Børn / eller Barnebarn
Niels Pedersen Blik til emmers
*født omkring 1360
† død omkring ?
∞ gift med ?

 

Man ved ikke med sikkerhed som denne Johannes er forfædre til Niels Pedersen Blik til emmers men man ved at den første mand af navnet
Blik / Bleck VAR Johannes Bleck der i 1327 har medudstedt et vidnesbyrd om Løgum Klosters ret til Brede kirke han optræder i Sønderjylland hvor også "Skam´erne hørte hjemme.
Der nævnes også en Niels Blik der er præst i 1343 og en yngre Niels Bleek ejede Emmerlev (Højer Herred) men som var død i 1384,
Hvad Emmerlev var ved jeg ikke bortset fra at det er et område nær Højer.
Den yngre Niels Bleek havde en søster ved navn Inger Pedersdatter hun var gift med Lage Degn der var af slægten Skram. (Skrammerne)
I 1375 har Væbneren Peder Bleg bivånet den bekendte forsamling i Lyby kirke i Salling hvor man indbyrdes lovede at varetage kirkens tarv for derved at formidle guds vrede, da misvækst, fjendtlig, plyndring m.m havde hærget landet

Væbner Thrugillus Blik har i 1376 m.fl. udsteds en vidisse i Stubbe kloster (Thrugillus kan måske betyde Troels Blik)

bivåne: overvære, være vidne til, være nærværende ved
Vidisse, (latin). at have set, bøjningsform af videre se), tidligere bekræftet afskrift af et dokument.

Våbenskjold for Blik familien