13 x tip på Ottos farfars side Anders Henriksen Bliks forældre:
Henrik I. Blik til Nysted
*født omkring1390

† død omkring 1450
∞ gift med Kirstine Jacobsdatter

søn af Niels Pedersen Blik til emmers og ?

Kirstine Jacobsdatterogså kaldet Kirstine Jeriksdatter, Nystrup
*estimeret mellem 1366-1426 Allelev, Lyngby Sogn, Djurs Sdr. Herred, Randers Amt

† død efter 1442 i Nystrup, Vang sogn, Hundborg herred, Thisted amt

∞ gift med Henrik Blik til Nystrup

datter af Jacob og Ingeborg Nielsdatter
Børn:

Anders Henriksen Blik, til Nystrup
*født i 1440 i Nystrup, Vang sogn, Hundborg herred, Thisted amt
† død efter 1502 i Nysted, Vang sogn, Hundborg herred, Thisted amt
∞ gift med Anne Kaas

Note af Henry E. Pedersen
Uddrag fra Adelige ejer af "Nystrup"

Den firelængede gård "Nystrup" på sydsiden af Vandet sø fortæller ikke noget om at man her står over for resterne af en forsvunden herregård. Der gennem 250 år var beboet af Adel og selvom den ikke hørte til de største i Thy har den dog engang omfattet anselige jordarealer. Men dengang Nystrup var beboet af Adel var den ikke beliggende ved Vandet sø nej der stod dens bygninger hvor nu Nystrup plantage ligger og antagelig lå den helt ud til kysten.
Men sandflugten der har lagt gårde og hele byer øde på Thylands vestkyst var også hård for mod Nystrup.
Som årene gik blev den jorde lagt øde af mægtige sandmiler, gården måtte flyttes måske endda hele 3-4 gange, sidste gang den blev flyttet var i 1910 og skoven har bredt sig om dens sidste beliggenhed der findes i plantagen hvor fiskerne fra Klitmøller har rejst et Sømærke. Endnu kan man her danne sig et overblik over den smukke beliggenhed som gården havde og endnu finder man spor af haven. Men inde i den store plantage hvor vinden suser mellem granerne, ligger der skjult under sandmasserne sporene af det endnu ældre Nystrup der i sandstormen mødte en fjende af ukendt hårdhed og styrke men der er ingen minder om den nogen steder
De adelige slægter som har ejet Nystrup hørte til Lavadlen og har ikke spillet nogen større roller i vort lands historie men et broget liv har sikket udfoldet sig her ligesom på de nærliggende herregårde
På hvilken måde at Henrik Blik var kommen i besiddelse af Nystrup vides ikke men når flere kilder angiver at Nystrup efter Henriks Bliks død er gået over til hans søn Anders Blik er dette ganske misvisende idet man efter alt at dømme kan regne med at Nystrup i nogle år har været enten i Jes Kalf eller Børglumbispens eje
Jes Kalf har antagelig været en af Børglumsbispens Lensmænd eller Tjenere hvorvidt han tilhørte den adelige Slægt Kalf er ikke let an afgøre da han ikke findes anført i de adelige slægtsbøger. Han har sikkert ejet Nystrup nogle få år hvorefter gården ved hans drab atter kommer i familien Bliks eje.

Krigeren Mikkel Blik var Thybo. I året 1475 var "Nystrup" imidlertid igen kommet i Slægten Bliks Eje, idet
Anders Blik af "Nystrup", en Søn af Henrik Blik, dette år var nærværende på Hundborg.
Hvor længe Henrik Blik har ejet Gården, vides ikke, men fra 1525 til 1550 skriver hans Broder Erik Blik sig til Gården.
Adelens "frivillige Gave" til Christian III.
Se mere under Anders Henriksen Blik

Note:
Til Nystrup (Hundborg H.), kvitterede 1429 tilligemed Væbneren Jens Laursen Otte Nielsen (Rosenkrantz) til Hevringholm for Betaling for Gods i Lyngby Sogn i Allelev, som de havde arvet med deres Husfruer Kirstine Jakobsdatter og hendes Moder Ingeborg Nielsdatter efter Anders Eysens Død, forseglede 1442 til Vitterlighed med Fru Mette Jensdatter Hr. Lyder Kabels og skrives 1449 til Nystrup i et Vidne angaaende Lyngholm, som han har udstedt med en Præst i Vestervig og Flere.

Man menes at Kirstines forældre kom fra Nørholm gods ved Siig i Varde men det vides ikke med sikkerhed
man ved dog med sikkerhed at adel familien Lange HAR ejet Nørholm fra 1300 tallet.
Dog ved man ikke om Jacob var en Lange men vi ved med sikkerhed at hendes mor hed Ingeborg Nielsdatter
Hvordan de er kommet i besiddelse af arven efter Anders Eysens Død, vides heller ikke med sikkerhed men det kan måske være en bror til Kirstine ?

 

 

Våbenskjold for Blik familien