13 x tip på Ottos fars side Poul Byrialsens far:

Byrial Pedersen
*født omkring 1425
† død efter 1475 i Glerup, Vesterbølle, Rinds herred, Viborg amt

∞ gift med ??
Søn af ??
Stilling: Anset selvejerbonde i Glerup i Vesterbølle sogn i Rinds herred, hvor han nævnes 1464-75.
Børn:
Poul Byrialsen
*født omkring 1450 i Glerup, Vesterbølle, Rinds herred, Viborg amt
† død i 1532 i Mariager, Mariager Købstad, Onsild herred, Randers amt
∞ gift 1 gang før 1481 med Inger/Ingierd Mortensdatter (Fru Inger i Suldrup) – hendes forældre kendes ikke
hun blev *født omkring 1460, † død omkring 1496 i Roumlund, Roum, Rind, Viborg
∞ gift 2 gang med Maren Andersdatter * født omkring 1475 † død i Hejring, Klejtrup, Rinds ( i vores slægt)
deres børn se under dem
Morten Byrialsen
*født omkring 1460 i Glerup, Vesterbølle, Rinds herred, Viborg amt
† død i 1515 i Glerup, Vesterbølle, Rinds herred, Viborg amt
∞ gift før 1495 med ??
deres børn:
Niels Mortensen *født omkring 1495 i Glerup, Vesterbølle, Rinds herred, Viborg amt
Jens Mortensen *født omkring 1500 i Glerup, Vesterbølle, Rinds herred, Viborg amt
Søren Mortensen * født omkring 1505 i Glerup, Vesterbølle, Rinds herred, Viborg amt
Morten blev dræbt på vej i kirke af den adelige Thomas Skadeland, der den 15.11.1515 blev dømt fredløs, men dræbt da Mortens brødre Poul og Jens ville fange ham.
Jens Byrialsen
*født omkring 1465 i Glerup, Vesterbølle, Rinds herred, Viborg amt
† død efter 5-11 1515 i Klotrup, Fjeldsø, Rinds herred, Viborg amt
∞ gift med ?
deres børn:
Børial Jensen* født omkring 1500 i Klotrup, Fjeldsø, Rinds herred, Viborg amt,
† død efter 9 maj 1569 i Glerup, Vesterbølle, Rinds herred, Viborg amt
Om Børial Jensen:
Er nævnt 1542 hvor han fritages for afgift af sit bondegods i Rinds Herred (se mere om ham hos andre slægtsforskere

Note:
Børial Pedersen, der nævnes første gang den 10. oktober 1461, var den 8. juni 1465 på herredstinget med til at udstede et tingsvidne om. at Jens Pedersens gård i Oue af sandemæmdene var indværget til Viborg Bispestol.
Han nævnes atter den 17. marts 1466 på herredstinget og sidst den 11. august 1470.
Han var af ukendt herkomst. -
Det forholdsvis sjældne fornavnet Byrial skal stamme fra angelsaksisk Burgweald eller oldtysk Burcwald og kendes næsten udelukkende fra Nørrejylland, hvor en Søren Byrialsen nævnes 1442 i Gislum herred og en Byrial Eriksen 1451 i Rinds herred.
Arkivar Thiset skrev om den i 1492 adlede Poul Byrialsen født omkring 1450, og at han stammede fra en halvadelig slægt i Rinds herred og var vel søn af Byrial Pedersen i Glerup, som i 1464 beseglede et vidne af Rinds herreds ting og i 1468 blandt bønderne beseglede det skudsmål, som kong Christian I lod tage af Viborg landsting.