11 x tip på Ottos farfars side Maren Pouldatter far:

Poul Nielsen Qwie
*født ca 1399
† død ca 1455 i Qvistgaard, Fabjerg sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt

søn af Niels Qiue og ??
∞ gift med ??
Ejer af Quiesgaard

 

Poul var bror til Peder Nielsen Quie som var gift med Inger Nielsedatter (NN Nielsdatter Quie) 

Note:
Adelsmanden i Quiesgaard i Fabjerg sogn fik d. 9 marts 1439 udstedt et vidne på Skodborg Herredsting om at han var 50 Rhinske Gylden skyldig til sin søstersøn Peter Astradsen i Ørsgaard
(Eline Gøyes jordeborg s. 374) " Poul Q pansatte Kviegaard 1439 til sin søstersøn Peder Arstsen af Ørs"
Poul Nielsen Quie tilhørte den gamle nørrejydske ur-adelsslægt Quie som også tidligere kaldes Quik. Til ur-adlen regnes et adelskab hvis oprindelse taber sig i det historiske mørke
Han ejede og boede på slægtsgården Quiesgaard beliggende i Fabjerg sogn. Denne gård må ikke forveksles med den Quiesgaard som ligger i Borbjerg sogn og som oprindeligt også tilhørte Quiesslægten. Trods adelsmand har Poul ikke hørt til de timelige rige det fremgår vel af at han " Datum Mandagen nest for Mitfaste mcdxxxix (9 marts) 1439 "måtte pantsætte sin gård Quiesgaard til sin søstersøn Peder Arstsøn af Ørsgaars i Gudum sogn for 100 gylden"

Børn:
Jep Quie, ejer af Quiegaard
Jes Quie født d ? † død før 1493 (Lensmand på Riberhus)
Maren Poulsdatter Quie (indgår i vores slægt)
* født ca 1425 i Quiegaard † død efter 1445 i Trabjerg, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt
∞ gift med Christen Jepsen

Note om Børnene:
1. Jep Povlsen Quie, der må have fået Quiesgaard tilbage fra panthaverne (1455?) (bl.a. fætteren Peder Arstsøn eller rettere dennes søn Jep Persszøn), vistnok ved broderen Jes Povlsøn Quies hjælp. Samme Jes Quie fik fredag den 4. april 1483 tildømt Quiesgaard, så da må broderen Jep være død.
2. Jes Povlsøn Quie, formentlig ættens sidste mand, med den der drev det videst. Han omtales første gang 1455 på Skodborg herredsting. 1476 nåede Jes Quie at blive lensmand på det vigtige Riberhus slot. En stil-ling som normalt kun blev betroet medlemmer af højadelen, til hvilke Jes Quie ikke hørte Men kong Chri-stian I må have haft tillid til ham, en tillid som Jes Quie velsagtens havde gjort sig fortjent til.
Borberg peger på, at kongen måske har påskønnet Jes Quies deltagelse i krigen mod svenskerne, f.eks. under Brunkebergslaget 1471. Jes Quie beholdt stillingen som lensmand indtil sin død i 1486. Samme år gav Jes og hustruen "Mergret" en kalk til det kgl. kunstkammer i København, nu nationalmuseet (hvilken ære for kalken og for giverne) og gav Karup kirke en anden og velsagtens ringere kalk.
Jes Quies enke, Margrethe Christiernsdatter, blev omk. 1493 gift med Anders Jepsen i Trabjerg. Hun må have været ikke så lidt yngre end sin første mand.
3. Maren Povlsdatter, som blev gift med sandemand Christen Ibsen i Trabjerg

Da der er en del forviklinger af slægten håber jeg på at dette er rigtig da der let kan ske misforståelser i så gamle slægtstræer.