11 x tip på Ottos fars side Erik Mortensen Grøn far:

Morten Grøn
*født omkring 1500 på Ørnhoved i Tjørring sogn, Herning, Hammerum herred, Ringkøbing amt

† død efter 1532 på Ørnhoved i Tjørring sogn, Herning, Hammerum herred, Ringkøbing amt
∞gift med en datter af Las Nielsen til Tanderup og Ørnhoved
søn af ??

Børn:
Erik Mortensen Grøn (i vores slægt)
*Født omkring 1530
† død før 1583 i Ørnhoved, Tjørring sogn, Herning , Hammerum herred, Ringkøbing
∞ gift før 1556 med Karine Iversdatter Blik
Laurids Grøn
Mette Grøn

Grøn slægtens tilknytning til Ørnhoved, er meget sandsynligt da Morten Grøn, som skrives til Ørnhoved, og tog lovhævd på gården 1532, var gift med en datter af Las Nielsen til Tanderup og Ørnhoved.
Og at Morten Grøn må antages at være fader til Laurids, Erik og Mette Grøn, der overtog Ørnhoved 1560.
Erik Grøn til Ørnhoved var far til Johanne Eriksdatter Grøn.

Ørnhoved har været en hovedgård der i 1525-1543 var beboet af Morten Grøn og i 1560 ejes af Kronen.

Note fra Hammerum herred:
Der ses ikke i kilderne omtalt nogen Jens Grøn med tilknytning til Ørnhoved.
I Trap: Danmark, bd. 22, Ringkøbing amt, s. 135 læses:
1523 ejede Las Nielsen Ørnhoved, men 1525-43 nævnes Morten Grøn i Ø., som 1532 fik lavhævd på gården.
1560 fik hans broderbørn Laurids, Erik og Mette Grøn af kronen ejendomsbrev på Ørnhoved og Skibbild?.

Slår man efter i den trykte udgave af Kancelliets Brevbøger, nævnes der under 16. juli 1560:
Ejendomsbrev for Lauritz Grøn, Erich Grøn og deres Søster Mette Grønsdaatther paa 2 frie Kronens Bøndergaarde i Hamrom Herred, den ene kaldet Ornehouidt, den anden Skifuet, som de nu selv have i Værge, mod at svare aarlig Afgift som før Fejden?.
Her står intet om en farbroder Morten Grøn?.

Oplysningen stammer fra Thisets stamtavle over slægten Grøn i DAA 1895, s. 185, hvor han anfører, at Jens Grøn, gift med Bodil Rodsteen Markorsdatter havde 5 børn: Maren, Erik, Lars, Mette og ? Anne.

Desuden nævnes, at Jens Grøn havde en broder Morten Grøn til Ørnhoved.

Jens Grøns søn Erik anføres at have 2 døtre:
Ide gift med Philip Heidersdorf til Orelund, og
Anne gift med Anders Rytter til Kabbel.

Disse oplysninger har Thiset efter bedste evne prøvet at sammensætte i stamtavlen.
Men i ?Slægten? nr. 4, 1991, s.34-36, er trykt en stævning 1599 til Kongens Retterting
(fundet af Holger Hertzum-Larsen, Nr. Nissum), hvoraf fremgår, at Erik Grøn havde 3 døtre:
Johanne g.m. Sejer Andersen Bonde i Oustrup, Røgen sogn,
Karine g.m. Niels Hansen i Grimlund, Hoven sogn , og
Marine g.m. Christen Munk til Ørnhoved.

Det er tydeligt, at Thisets opstilling ikke holder.

der kan være ikke være så megen tvivl om at Morten Grøn er far til Erik, Laurids og Mette Grøn i Ørnhoved.


Ørnhoved anno 1976
se mere omtale af stedet under Erik Mortensen Grøn og Karine Iversdatter Blik