11 x tip på Ottos fars side Karine Iversdatters forældre:

Iver Andersen Blik
*født omkring 1490 i Nørbæk sogn Sønderlyng herred, Viborg amt

† død efter 1545 i Nørbæk sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
∞ gift senest i 1530 med ----- Poulsdatter Børialsen
Søn af : Anders Henriksen Blik, til Nystrup og Anna Blik (Kaas), til Voergaard

Stilling: Hofmand / Kammerjunker hos dronning Elisabeth og ejer af Nørbækgård
? ? Poulsdatter
*født omkring 1502 i Roumlund, Roum, Rinds herred, Viborg amt

† død mellem 1545 – 1569 i Nørbæk (Beg), Nørbæk sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
∞ gift med Iver Andersen Blik

datter af Poul Byrialsen og Maren Andersdatter

Børn:
Christoffer Iversen Blik
* født 1525-i Nørbæk, (Beg) , Nørbæk sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt.
† død i før 1571
stilling: Kongens foged og Væbner
Christoffer Blik forseglede i 1552 den jyske Adels forpligtelse til at hole et årligt lande møde og fik i 1564 kongeligt pantebrev på Burholt i Børglum herred, I april 1564 pantsatte Kronen Burholt til Væbner Christoffer Blik der i 1554 var Kongens foged på Aastrup slot og som død omkring 1570. Han havde lånt Kronen 500 Lod sølv, men pantebrevet er atter udstedt og d 22. juni 1564 fik Christoffer et nyt pantebrev lydende på 570 Lod sølv, 450 Mark og 1 Portugaløs

Anders Iversen Blik
*født 1530, i Nørbæk, Nørbæk sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
† død efter 23-8 1599 i Nørbæk (Beg) Nørbæk sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
∞ gift med Mette Enevoldsdatter Kruse
Han overtog Nørbækgård.
I 1568 fik han kongelig brev på Havgård i Rinds herred som han havde fået efter sin morbror Niels Poulsen.
Deres børn:
Christoffer Andersen Blik *1580, † 1655
Adel Andersdatter *1582 † 1605

Maren Iversdatter Blik *født 1532,† død efter 1560 i Ørnhoved, Tjørring, Herning, Hammerum herred, Ringkøbing ∞ gift med Jens Munk

Karine Iversdatter ( i vores slægt)
*født 1533,
† død efter 23-8 1599
∞ gift med Erik Mortensen Grøn
deres børn:
Karine Eriksdatter Grøn* 1558, † 1616 (i vores slægt)
Maren Eriksdatter Grøn *1560, † 1599
Johanne Eriksdatter Grøn * 1562, † 1626

 

Note:
Han nævnes som den første af sin slægt som ejer af Nørbækgård (ca. 20 km. øst for Viborg ved Nørbæk).
Hans slægt ejede denne gård frem til 1657, hvor et oldebarn solgte gården til Erik Grubbe. Iver nævnes første gang 1540, hvor har arver et kyras efter sin broder Mikkel Blik. Mikkel var slægtens bedst kendte mand, idet han deltog i stridighederne mellem Christian II og Frederik I. Han beklædte flere højtstående militære stillinger og deltog i adskillige slag.
Iver Blik i "Beeg" er nævnt i en skatte liste over adelen i Jylland. Han var en tid også Hofmand/kammerjunker hos dronning Elisabet af Danmark (1515-23) Christian II's ægtefælle.
Iver var gift med: N.N. Poulsdatter Børialsen født omkring 1500? i gården Lund i Roum sogn, Rinds herred

I en anetavle nævnes "Iver Blick til Nørbækgaard, kammerjunker hos dronning Elisabeth (hun var dansk dronning fra 1515-23 og Christians II´s ægtefælle, efter kongeparrets flugt i 1523 var dronningens tidligere hofmand ved ikke populær i Danmark, måske var det grunden til at Iver Blik først nævnes fra 1540, hans bror Mikkel Blik var også i tjeneste hos Christian II.
I 1543 nævnes Iver Blik som den første af sin slægt til Nørbækgaard som den ejede da Olde sønnen Ove Blik solgte gården til Erik Gruppe
Note:
1543 nævnes "Iffuer Blich i Beeg" i en skatte liste over adlen i Jylland.
samt nævnes han i 1545 da han stævnede sin svoger Anders Poulsen i Lund og Niels Poulsen i Kilstrup for arv de forholdt ham på hans hustrus vegne efter hendes forældre.

Note:
Kammerjunker er en nu ikke længere brugt hoftitel, som oftest blev givet til unge adelsmænd, junkere, som havde til opgave at betjene en fyrstelig person, i Danmark især ved det kongelige hof. Kammerjunkeren stod i rang under en kammerherre, men over en kammerpage.(en slags kammerherre)