lidt uvist
Hans Jessen
*født mellem 1530- 1580 ?
†død omkring 1630 Uglvig, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift 1. gang med ???
∞gift 2. gang med Anne Hanskone
Søn af Jes...........................?????
Stilling: Gårdfæster i Uglvig, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt og Delefoged for Skads herred frem til 1630.

Anne Hanskone
*født mellem 1530 -1570 ???
† død i 1651/1652 i Uglvig, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift med Hans Jessen
Datter af ??????

Børn:
Note fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Navn fremgår af tingbog 1651 s 70b.
Selvom hun var Hans Jessens kone, var hun ikke nødvendigvis mor til alle de nævnte børn.
Søskendebarn til Hans Brun i Ribe (Ribe Tingbog 16/11 1643).  

Mulige Børn:
Anne Hansdatter
*Født i Uglvig, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død efter 1655, Boldesager, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt
∞ gift 1. gang omkring 1630 med Christen Christensen
(han var søn af Christen Hansen og Ukendt og blev født omkring 1590 og døde i 1637 i Boldesager i Jerne sogn)
∞ gift 2. gang i 1639 med Hans Madsen
(han var søn af Mads Lauridsen og Anne Olufsdatter, og blev i Nourup, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt. og døde i 1655 i Boldesager i Jerne sogn, Skast herred i Ribe amt)
børn med Christen:
Christen Christensen
Margrethe Christensdatter
Margrethe Christensdatter
Hans Christensen  

Note om Anne Hansdatter fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
hendes herkomst fremgår af tingbog 1652 s 128.
Hendes bror Jes Hansen i Sadderup optræder på hendes vegne ved skiftet efter Hans Madsen.
Om Christen Christensen: Var lille Margrethe Christensdatter i Jerne hans datter?? Bl. a. tingbog 1655 optræder Christen Christensen i Øster Vedsted (søn af Christen Christensen i Boldesager) på Margrethe Christensdatters vegne. Hun står også her sammen med Anna Hanskone.
At Christen Christensen også var bror til Hans Christensen i Lykke fremgår bl. a. tingbog 1655 s 54, hvor Hans Christensen i Lykke også optræder som vidne ved Christen Christensens søns overtagelse af sin fædrene arv.
Christen overtog fæstet af gården i Veldbæk 1610 efter sin formodede far Christen Hansen. Mageskiftede 1633/34 gård med Hans Christensen på Lykkegård. Lykkegård mageskiftede han samme år videre til broren Hans Christensen for gården i Boldesager.
om Hans Madsen , Han erklærede sig selv insolvent 1653 (tingbog 1653 s 14).
Skifte 1655 s 64. han Overtog fæstet af gården efter sin afdøde forgænger 1638.

Laurids Hansen
*født i Uglvig, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død Før 1651
∞ gift med Appelone
Note om Laurids fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
At han var Hans Jessens søn (bror til Hans Hansen i Uglvig) fremgår af tingbog 1651 s 70b). Bosat i Hiede (Skads Sogn). Hans kone hed Appelone (TB 1651 f 44b). Fik bøde 1623 for lejermålsvidne.

Ingvard Hansen
*født omkring 1600, i Uglvig, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt
† Død i Sadderup, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt.
∞gift omkring 1630 med Elle Nielsdatter omkring 1630
(hun blev født i Sadderup, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt døde i Sadderup, Skads sogn, Skast herred, Ribe amt..)
Note om Ingvard fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Overtog 1622 en gård i Sadderup efter Niels Lauridsen. Blev gift med hans datter. Denne gård stod øde 1654 (tingbog s. 34).  

Jes Hansen
*født d. ?
†død d. ?

Hans Hansen ( i vores slægt)
*født omkring 1600
†død omkring 1651 i Uglvig, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt (51 år)
∞gift før 1636 med Margrethe Svendsdatter
Stilling: Fæster
(se mere under dem) 
Note om Hans Hansen fra : http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Iflg skiftet 1654 havde hans børn nedennævnte navne. Niels Nielsen Knudes og Christen Olufsens hustruer var helt sikkert søstre. Og af afkald 1663 til Jes Thomsen (tb f 4) fremgår, at Niels Nielsen Knudes hustru (Johanne), Hans Frandsens kone (Margrethe) i Tude og Peder Sørensen i Glibstrups kone (Maren) var døtre af Hans Hansen. Af tingbog 9/2 1669 og fremad omkring en slagsmål mellem Peder Sørensen i Glibstrup og Søren Jessen i Strandby fremgår også delvist, at Hans Frandsen i Tude og Niels Nielsen Knude var svogre til Peder Sørensen, og at deres (sted)svigerfar var Jes Thomsen i Uglvig.
Efterkommere fremgår også i 1680 i forbindelse med, at Jes Thomsen satte sin kones engstykker i Allerup til salg (tb 19/10 1680). Umiddelbart skulle Peder Christensen i Strandby så også være en svigersøn. Forklaringen måske i, at Peder Christensen havde overtaget fæstet af en del af Hans Hansens tidligere gård i Uglvig.

Hans Hansen nævnes 1631 som fæster af de skovparter af en helgård, som hans far iboede (A. Sundbo "Til Jerne sogns historie"). Overtog ca. 1628 faderens femtepart af en gård i Uglvig ifølge jordebog (nævnt 1629). Men indfæstningen først betalt 1631 for femteparten af faderens gård samt skovparterne af det halve af hans fars gård.

Skiftet fandt først sted 1654 (tb 1654 s 109). Men Margrethe optrådte allerede som enke 1651 (f. eks. tingbog 1651 s 58, men også allerede fra beg. af 1651), så skiftet fandt først sted i forbindelse med Margrethes 2. ægteskab.  

Oluf Hansen
*født omkring 1600 i Uglvig, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død efter 1643, Tvile, Aastrup sogn, Gørding herred, Ribe amt
Note om Oluf fra : http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Fremgår af Ribe tingbog 16/11 1643

Note om Hans Jessen fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Nævnes i jordebogen 1608 (men også 1598) som gårdfæster på Uglvig.
Argument for, at han skulle være far til nævnte børn: se de enkelte samt tingbog 18/4 1655 + 16/10 1655 i forbindelse med arv efter Hans Mikkelsen i Agerbæk. Hans Mikkelsen var rimeligvis en bror/halvbror til Hans Jessens kone. Hans Jessens (1.) kone havde rimeligvis været gift tidligere med en mand ved navn Peder - måske Peder Hansen, som blev nævnt 1581 og 1584 i Uglvig (han var også delefoged). De havde sandsynligvis datteren Johanne Pedersdatter, som var gift med Søren Clemmensen i Roust (senere Hans Jensen i Lunde??) - tingbog 1652 s 128.
Hans Jessen var måske gift 2 gange.
Delefoged for Skads herred frem til 1630.

                                                                             Kort Uglvig

Uglvig kortjpg