10 x tip på Ottos farfar side Christen Christensens forældre:

Christen Jepsen/Christen Jepsen også kaldet Christen Ibsen er den ældste i slægten fra Trabjerg
* født ca. 1430 i Trabjerg, Borbjerg sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing amt
† død efter 28/4 1486 i Borberg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt
∞ gift med Maren Poulsdatter Quie
søn af Ib Christensen i Tranberg og ??? 
Stilling: Sandemand og Selvejer i Trabjerg

Christen Jepsen ejede bl.a. Trabjerggåd i Borbjerg ved Holstebro. Hans beskæftigelse var: Sandemand i Trabjerg.
Christen Jepsen nævnes i 1464 som Sandemand i Hjerm herred en stilling han havde i mange år,
d. 28/4 1486 nævnes Christen Jepsen igen da der blev afsagt en dom på Hjerm Herredsting vedr. Vejrum præstebords ejendom (embedsindtægt)
Trabjerg tilhørte kongefamilien i 1231 Det var oprindelig 1 gård og var i det 15. og 16. århundrede en herregård, der tilhørte en lidet bekendt familie af den lavere adel, der ofte fremtræder som bønder, men dog længe blev godkendt som fribåren, idet de kvindelige medlemmer kaldtes fruer.
Christen Jepsen er født før 1430. Han overtog Trabjerg efter faderen og ejede herudover andet gods.
Som Sandemand træffer vi ham første gang på Hjerm Herredsting i 1464, "den Løverdag næst før Pinsedag". Tingsvidnet, hvori han omtales, er det ældste dokument, hvori nogen af Hvidslægten også er omtalt. Derefter går der 22 år, inden vi igen hører om ham. Den 28. april 1486, blev der afsagt dom på Hjerm Herredsting vedrørende Vejrum Præstebords Ejendom (Embedsindtægt). Blandt de mænd, der er med til at udstede Domsdokumentet, nævnes en Christen Jebsen. Her er han højest sandsynligt identisk med ovennævnte Sandemand men det vides ikke med sikkerhed. Derimod er der næppe tvivl om, at den Christen Jebsen, der nævnes som Sandemand i et Tingsvidne af 6. maj 1486 vedr. et Sandemandstog på Vejrum Præstebords Ejendom, er Christen Jepsen i Trabjerg.

Maren Poulsdatter Quie

*født omkring 1430
† død d. efter 1455 i Trabjerg, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt.
(Måske dør hun ved Christens fødsel før 1500 men det er rent gætteri da jeg ikke kan finde noget om det)
∞ gift d. ? med Christen Jepsen i Trabjerg
datter af Povl Quie og ?? (Povl Quie ejede Quiesgaard)
Maren var en søster til adelsmanden Jes Qvie som fra 1476 til 1486 var lensmand på Riberhus.
De var begge børn as adelsmanden Poul Qwie i Kviesgaard i Fabjerg sogn, hendes børn arvede en søsterdel efter Jes Qvie i form af gods i Bølling

Børn:
Jep Christensen
*født omkring 1450 i Trabjerg, Borbjerg sogn Hjerm herred, Ringkøbing amt
† død efter 1517 (68 år)
Christen Christensen (i vores slægt)
* født før 1500 i Sparkær, Nørre Borris sogn, Fjends herred, Viborg amt
† død omkring 1550 i Sparkær, Nørre Boris sogn, Fjends Herred, Viborg amt
∞ gift med ? NN Christensen ??

Der er en del usikkerhed om der bliver forvekslet mellem flere familier da efternavnet Hvid også bliver nævnt i nogle slægtsaner derfor antager jeg at dette er rigtig dog uden helt at kunne finde nålen i høstakken eller om der er tale om samme familie.
dette skulle angiveligt være Våbenskjoldet for Quieslægten

quie qvie qwiik vaaben 1

 

 

Note: Sandemand: retskafne mænd) betegnede en person, som afgjorde markskelssager, straffesager og visse retssager mellem kirke og bønderne. Ifølge Jyske Lov skulle der udnævnes otte sandmænd i hvert herred. De udnævntes af kongen og afgav udtalelse i en række grovere sager såkaldt sandmænds tov, som lå til grund for tingets sagsafgørelse[1]. Senere blev begrebet også brugt i Christian 5.s lov. Med jordfællesskabets ophør omkring året 1800 trådte institutionen efterhånden ud af funktion.
                                                                     Trabjerg

Trabjerg kort